นักธุรกิจ ที่สนใจจะเข้าร่วมทีมช่วยปลดหนี้เกษตรกรทั่วประเทศ

(translation)

นักธุรกิจในหมวดเกษตรกรรมช่วยปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร  สามารถเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งในรูปส่วนบุคคล และคณะบุคคล หรือบริษัท การลงทุนทำธุรกิจส่วนบุคคลจะเริ่มที่รหัสเดียวก่อน และหากสนใจจะสร้างรายได้ให้แก่บุคคลต่างๆในครอบครัวด้วย ก็นำบุคคลเหล่านั้นมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกเอาไว้ก่อนต่อจากรหัสแรก ซึ่งเป็นตัวท่านเพียงท่านละ 250 บาทตลอดชีพ ยังไม่ต้องลงทุนเป็นรหัสนักธุรกิจประเภทต่างๆดังรายละเอียดในแผนการตลาด  ต่อเมื่อเริ่มขยายองค์กรออกไปแล้วเริ่มมีรายได้จึงค่อยปรับรหัสต่างๆในชั้นที่ 2 ,3 ขึ้นมาเป็นรหัสของนักธุรกิจเป็นลำดับไป  ส่วนบริษัทหรือคณะบุคคลก็ทำเช่นเดียวกันโดยจัดอันดับก่อนหลังว่าใครจะเป็นหมายเลข ๑ และแต่ละคนนำสมาชิกมาต่อท้ายอีกสองข้าง ซ้ายและขวาข้างละคน ตามแผนการตลาด จนครบรหัสที่บริษัทต่างๆมีความต้องการ โดยมีประมาณการรายได้อนาคตรหัสละ ๒-๓ ล้านบาทต่อเดือน  เมื่อเครือข่ายของท่านได้พัฒนาเติบใหญ่มีความสมบูรณ์ในขั้นหนึ่งแล้ว

ในประการหลังสุดเหมาะสำหรับบริษัทหรือครอบครัวใหญ่ ที่มีทัศนคติบวกต่อการตลาด อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งบริษัทฯได้ขยายงานออกไปในหลายประเทศรวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาทั้งที่แอลเอ และนิวยอร์ค ที่กอร์ปไปด้วยสินค้าสิทธิบัตรของบริษัทที่มีศักยภาพและไม่มีคู่แข่ง ที่มั่นใจต่อการลงทุนและประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายด้าน และต่อวิสัยทัศน์ของท่านประธานของบริษัทมหาชนแห่งนี้ โดยต้องการนำศักยภาพต่างๆที่บริษัทมหาชนนี้ได้ลงทุนไปแล้วพันกว่าล้านบาท  นำมาต่อยอดศักยภาพบริษัทของท่าน ขยายธุรกิจเฉพาะด้านการตลาดออนไลน์ทั้งในและประเทศต่างๆด้วยต้นทุนต่ำมาก(1)  ให้เกิดรายได้ประจำสูงทุกๆรหัส และมีความเสี่ยงต่ำมาก  โดยเฉพาะยิ่งเลือกโปรแกรมใช้เงินทำงาน ตามเมนูด้านขวามือ  จะยิ่งร่นระยะเวลาการทำงานสู่ความสำเร็จ ที่ไม่นานนัก ที่นำมาเล่าให้ฟังนี้มิใช่การคาดการณ์อนาคต แต่มีตัวอย่างการทำธุรกิจที่ได้ผลแล้วพร้อมให้ท่านชมรายละเอียดรายได้รายวันได้ โดยติดต่อโดยตรงที่เว็บมาสเตอร์เพื่อขอรับรหัสผ่านหรือจะนัดกันไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ และแวะชมรายละเอียดที่กล่าวแล้วพร้อมไปในเวลาเดียวกันก็สะดวกดี

ภารกิจงานหมวดนี้ต้องเข้าไปทดแทนฟื้นฟูวงจรเกษตรกรรมของชาติ ให้กลับสู่วิถีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไร้สารพิษตกค้างในทุกๆผลิตผล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการสั่งเข้าปุ๋ยเคมี และเคมีภัณฑ์ด้านป้องกันแมลงและเชื้อราต่างๆ ปีละร่วม ๓ แสนล้านบาท และยังถูกปฏิเสธการซื้อกลับ ผลิตผลไปยังประเทศผู้ผลิตปุ๋ยเคมีและเคมีภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นอีกด้วย ด้วยความเป็นจริงที่ว่า ผลผลิตจากสารเคมีต่างๆในวงการเกษตร ยังมีสารพิษตกค้างประเภทต่างๆต่อผู้บริโภคอยู่นั่นเอง ซึ่งเกษตรกรและผู้บริโภคชาวไทย ไม่เคยได้รับความรู้จากภาครัฐ ให้ตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้  ตลอดมาร่วม ๔๐ ปี

สำหรับท่านที่เป็นแฟนประจำของ ศ.ดร. เทพพนม เมืองแมน ท่านเพิ่งได้มาแชร์เรื่องราวของท่านกับชาว UFO ที่ท่านรู้จักในรายการคุณไตรภพ ที่ช่อง 3 เมื่อวันที่ 9/11/2552 มีอยู่ตอนหนึ่งที่ชาว UFO ได้ฝากข่าวดีมายังพี่น้องชาวไทย ให้ตระหนักว่าทำเลแผ่นดินไทย เป็นถิ่นที่ดีที่สุดในการเพาะปลูกพืชพันธุ์สำหรับการแปรรูปเป็นอาหารคุณภาพสูง ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกที่จะนำความมั่งคั่งมาสู่ชนชาวไทย   ซึ่งภาวะปัจจุบัน ในการรับคำสั่งซื้อจากทั่วโลกและเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากไปสู่ลูกค้าให้มากและเร็วที่สุด โดยใช้ระบบร้านเสมือนจริงที่ไม่ต้องการทำเลเหมาะ คือร้าน อี-คอมเมิร์ซ นั่นเอง ที่ใช้ต้นทุนต่ำและแม่นยำรวดเร็ว ตรวจสอบได้ทั้งลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้ทุกที่ตลอดเวลา และทั้งระบบหุ้นส่วนขนาดใหญ่ได้ลงทุนเอาไว้พร้อมแล้ว สำหรับผู้ที่จะเข้ามาขยายกิจการของตนเองร่วมกัน

ส่วนแผนการสร้างธุรกิจ และยุทธวิธีต่างๆ ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของบริษัท เอไอบิสเน็ต ได้ลงทุนเอาไว้พร้อมแล้วเป็นเงินมากกว่า พันล้านบาทในปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒) ซึ่งนักธุรกิจ ในทีม ainews1 จะได้ทราบรายละเอียดก่อนเริ่มงานในเมนู สมาชิกสัมมนา หลังจากท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับ aibiznet.co.th และได้แวะมาลงทะเบียนในระบบ ainews1.com เพื่อรับเว็บไซท์พ่วงฟรีใช้เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปช่วยขยายธุรกิจของท่านออกไปทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง (เราเพิ่มภาคภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาแล้ว ต้องการนำระบบ N-Function ไปปฏิรูปการเกษตรภายในประเทศของตนให้พึ่งตนเองได้ ในสภาพไร้สารที่ทุกประเทศต้องการอย่างยิ่ง)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกที่เตรียมตัวเต็มที่ชาร์ตแบตเตอรี่ของท่านให้เต็มพร้อมที่เมนู สมาชิกสัมมนา สำหรับนำไปพ่วงต่อให้แก่ผู้สนใจทั่วประเทศต่อไป หรือในต่างประเทศในบางกรณี   (ก่อนจะสมัครสมาชิกกับ aibiznet.co.th ให้ท่านคลิกรับรหัสผู้แนะนำได้ที่เมนูด้านขวามือ ในช่อง รับรหัสผู้แนะนำ  และขอให้กรอกข้อมูลต่อท้าย/com ในแบบสมัครมาด้วย หากท่านทราบมาจากซับโดเมน,ไซท์พ่วงของสมาชิกแต่ละท่าน เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เข้าร่วมงานกับเจ้าของไซท์นั้นๆโดยตรง)

ศักยภาพของสินค้าในหมวดนี้  เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่แห่งอนาคตทั้งสิ้น ที่ผ่านการคิดค้นวิจัยมาทั่วทุกภาคของประเทศไทยตลอดทุกฤดูกาลมาแล้ว ๑๓ ปี ก่อนมาจับคู่กับการตลาด อี-คอมเมิร์ซ กับ aibiznet มหาชน  ยากที่จะหาคู่แข่งขันในวงการปุ๋ยทุกชนิด ยากำจัดแมลง เชื้อราทั้งใต้ดิน และเหนือดิน และวิธีป้องกันมหันตภัยมืดไส้เดือนฝอยที่กำลังสร้างความเสียหายให้พี่น้องเกษตรกร ที่ไม่เข้าใจปัญหาร้ายแรงนี้หมดตัวได้ง่ายมาก  โดยเฉพาะถ้ายิ่งหลงทางไปใช้เคมีภัณฑ์อันตราย ก็จะตายกันทั้งไส้เดือนฝอย ผู้ใช้ ผู้บริโภค ดิน น้ำ สร้างความเสียหายให้แก่ส่วนรวมได้อย่างไม่คาดคิด  เอนิโต้ ของเรา พร้อมช่วยแก้ปัญหาร้ายแรงนี้ ให้เกษตรกรได้อย่างประหยัดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่ง และแน่นอนไร้สารพิษตกค้างใดๆทั้งสิ้น ปลอดภัยกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทุกผลิตภัณฑ์ของ N-Function

  1. ใช้สะดวก ปลอดภัย ของดีราคาถูก ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป็นที่พอใจของทุกคน ที่เข้าใจวิธีใช้ให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด (ซึ่งมีรายละเอียดในสมาชิกสัมมนา)และไร่พริกมหัศจรรย์ของเจ๊แจ๊ว ในเมนูด้านขวามือ
  2. ช่วยเพิ่มผลผลิตที่ตลาดต้องการในลำดับต้น  ผู้ซื้อจะขอจองผลิตผลเอ็นฟังก์ชั่นก่อน หมดจากสวนเอ็นฟังก์ชั่นแล้วจึงจะย้ายไปซื้อจากไร่อื่นๆในลำดับหลัง
  3. ช่วยร่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวให้สั้นลงมาจากธรรมดาทั่วไป ๕-๑๐%  เกษตรกรสามารถกำหนดวันปลูกและวันที่จะเก็บเกี่ยวได้ตรงกับช่วงจังหวะเวลา ที่ตลาดกำลังมีความต้องการสินค้าสูง จึงขายได้ราคาดี ต่างกันหลายร้อยเปอร์เซ็นในปริมาณเท่าๆกัน หรือผลิตสินค้าขายนอกฤดูกาลอย่างมีคุณภาพสมบูรณ์ มีรสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
  4. และเกษตรกรยังต้องการให้ตอบโจทย์อีกว่า ผลิตผลต้องไร้สารพิษตกค้างใดๆ ส่งออกสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ฉลุย ไม่ต้องรอลุ้นผลการตรวจจับสารพิษ 
  5. และโจทย์ข้อสุดท้าย ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบ ทั้งส่วนที่เป็นอาหารพืช และการป้องกันแมลงต่างๆ   การป้องกันและกำจัดเชื้อราชนิดต่างๆทั้งใต้ดินและเหนือดิน
  6. ป้องกันมหันตภัยมืดจากไส้เดือนฝอย ที่กำลังระบาดเงียบๆทั่วทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว  สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องเกษตรกรรอบแล้วรอบเล่า นอกจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมจากธรรมชาติ  และการป้องกันวัชพืชทั้งหมด
  7. ทุกขั้นตอนการใช้ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช่ครับ คู่แข่งทั้งหลายตอบโจทย์ข้อนี้ผ่านได้ยากอย่างยิ่ง

ทุกหัวข้อข้างบนนี้เป็นคำตอบ จากระบบ  N-Function ในระบบ อี-คอมเมิร์ซ aibiznet ทั้งกลุ่มสินค้า ๑๐ กว่าชนิด  ที่พี่น้องเกษตรกร ไม่สามารถหาได้จากสินค้าอื่นๆในท้องตลาด และนักธุรกิจทุกท่านจะเห็นได้ว่า N-Function ทั้งระบบไม่มีคู่แข่ง  ที่นักธุรกิจแนวหน้าทุกคนต้องการทำธุรกิจกับสินค้าประเภทนี้อย่างยิ่ง ก็เป็นการสมควรแก่ตำแหน่งที่ เอ็นฟังก์ชั่น ได้เดินทางมาแล้ว ๑๓ ปี ไปทุกภาค ทุกฤดูกาล ในพืชผักผลไม้ นาๆชนิด ที่มีในประเทศไทย เจ้าของสวนเจ้าของไร่ ที่ได้รับโอกาส จะเข้าใจดี และขอใช้ผลิตภัณฑ์ จาก เอ็นฟังก์ชั่น อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือช่วยเปลี่ยนสภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีชีวิตที่ปกติสุขสืบไป  มีโอกาสใช้สินค้าคุณภาพสูงราคาถูก กับบริษัทมหาชนแห่งนี้ เพิ่งได้รับข่าวล่าสุดมาจากซัพพลายเออร์ ว่าทาง FAO ได้ออกหนังสือยอมรับ เอ็นฟังก์ชั่น และให้การสนับสนุน นำไปใช้กับการเกษตรปลอดสารพิษ ทั่วโลกในประเทศสมาชิกอีก 30 กว่าประเทศ

และยิ่งใช้ยิ่งประหยัด ในรอบต่อๆไป หรือฤดูกาลต่อๆไป เนื่องจากต้นไม้เก็บพลังงานสำรองเอาไว้ในต้นอย่างเพียงพอ  สำหรับประเด็นนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เคยชิน กับพลังงานที่ต้นไม้ได้เก็บสำรองไว้เพื่อพร้อมใช้สังเคราะห์แสงแดด  ยังมีพี่น้องเกษตรกรหลายๆรายขอต่อรองใช้ในอัตราเดิม  ซึ่งหากเกษตรกรใช้ความสังเกตุสุขภาพของต้นไม้ กิ่งก้านและใบให้ดี ท่านก็จะเห็นว่าต้นไม้ของท่านสมบูรณ์เต็มที่ ใบเป็นมันสีเข้ม ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราการใช้ เอ็นฟังก์ชั่น เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างได

สำหรับนาข้าวเอ็นฟังก์ชั่น ในรอบที่ 2 และรอบต่อๆไปยิ่งประหยัดการใช้ปุ๋ย ในระยะ 40 วันแรก เนื่องจากการสะสมพลังงานในตอซังและฟางข้าวที่ถูกหมักให้กลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวรุ่นใหม่ได้อย่างดี  ข้าวแตกกอและเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว และมีภูมิต้านทานโรค เกษตรกรจะรอไปฉีดพ่นเอ็นฟังก์ชั่น ในตอนก่อนข้าวจะตั้งท้อง  ทำให้ชาวนาเอ็นฟังก์ชั่นประหยัดทั้งเงินและเวลาลงได้เพิ่มขึ้นอีก

ปัจจุบัน เจ้าของสวนยางทั้งสวนใหม่และสวนเก่ายางอายุมาก ถึง ๒๐ ปี ไม่มีน้ำยาง  ส่วนหนึ่งกำลังได้รับผลดีจากระบบ เอ็นฟังก์ชั่น อย่างยิ่ง มีรายละเอียดที่นี่  

คงต้องใช้เวลาในการปรับตัวของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรมแปลงใหญ่ใหญ่นับพันไร่ จะเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่สามารถประหยัดต้นทุนการผลิตลงไปได้อีก  ต่อการผลิตรอบต่อๆมาและจะช่วยกันประหยัดทรัพยากรของโลก  aibiznet และซัพพลายเออร์ ไม่มีวัตถุประสงค์เร่งให้ซื้อสินค้าไปสำรองเอาไว้ เกินความจำเป็น แม้สินค้าจะไม่เสื่อมคุณภาพก็ตาม 

นอกจากข้อมูลของเกษตรกร เอ็นฟังก์ชั่น ในเมนูไซท์นี้แล้ว ยังมีวิดีโอ จากพี่น้องเกษตรกรเฉพาะชนิดของพืช สำหรับผู้สนใจศึกษาข้อมูลโดยตรงจากเกษตรกรผู้ใช้ ในสวนลองกอง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ส้มโอ หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว และไร่มะละกอ และพืชอื่นๆที่จะทะยอยตามมา ที่ www.aikaset.com  ให้ผู้สนใจเลือกชมอีกครับ

หัวข้อข้างบนนี้ท้าทายความรู้สึก ของผู้ที่ไม่รู้จักคุณสมบัติของสินค้า เอ็นฟังก์ชั่น ทุกๆชนิดมาก่อนอย่างไม่ต้องสงสัย และมีคำถามว่าจะเป็นไปได้หรือราคาคุยหรือเปล่า   เป็นโจทย์ที่ท่านสมาชิกนักธุรกิจที่สนใจธุรกิจหมวดนี้ ที่มีอนาคตที่จะช่วยชาติยกระดับเศรษฐกิจพื้นฐานทั่วประเทศ  เป็นการบ้านที่นักธุรกิจในหมวดงานนี้ต้องเข้าถึงได้อย่างชัดเจน  ท่านจึงจะทำงานด้วยความสนุกสนานในเชิงรุก ที่เข้มข้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ที่ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ไร้สารพิษตกค้าง และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของท่านเองให้เห็นประจักษ์

จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักธุรกิจเอ็นฟังก์ชั่นทุกท่าน ควรได้สัมผัส และทดลองใช้ด้วยตนเองกับพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้น รอบๆบ้านและในสวนของท่าน  และผสมน้ำแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านได้ลองใช้  และติดตามผลหลังจาก ๑๐ วันไปแล้ว

นอกจากนี้ยังมีภาพใหญ่เป็นภาพรวมของประเทศไทย ที่หลายๆท่านอาจยังไม่ทราบ เชิญติดตามมาทางนี้ครับ

(1)  เช่นหากท่านค้นคำว่า 'N-Function' ใน Google search ท่านก็จะพบไซท์นี้ปรากฏอยู่ในหน้าแรก นำหน้าคู่แข่งทั่วโลกอยู่ 5 ร้อยกว่าล้านรายเป็นต้น

กลับหน้าเดิม

 

.