Whiplash- วิปแลช

http://www.ainews1.com/article571.html

ขณะที่โลก ที่กำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์ วนทวนเข็มนาฬิกาอยู่นั้น โลกยังมีดาวดำคู่แฝดปกติอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามในวงโคจรเดียวกันกับโลก เมื่อโลกโคจรมาพบดาว PX ซึ่งมีสนามแม่เหล็กสูงกว่าโลก โลกก็จะชงักหยุดโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ดาวดำคู่แฝดโลกไม่หยุดโคจร จะไล่หลังโลกเข้ามาเรื่อยๆ ใช้เวลาประมาณครึ่งปี มันก็จะไล่ตามทันโลก  มีดาวอังคารและดาวศุกร์ขนาบข้างโลก แต่โลกและดาวศุกร์จะเข้าไปอยู่ในสนามเอ็ดดี้หรือถ้วยสนามแม่เหล็กของ PX ระหว่างที่ดาวดำจะตามมาสมทบภายหลัง ในขณะที่ดาว Planet X โคจรมาใกล้ดวงอาทิตย์และโลกมากขึ้นในขาออกของมันในปี 2554-5 ในทิศตามเข็มนาฬิกา มันก็จะเข้ามาสัมผัสแขนของแรงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ซึ่งมีความเข้มแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา แล้วแต่จะหันด้านใดที่มีสนามความเข้มของสนามแม่เหล็กไม่เท่ากัน

ความแปรปรวนเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของดาว Planet X ทำให้ดาวดวงนี้เกิดม้วนตัว เปลี่ยนตำแหน่งของแกนพลังงานไปเรื่อยๆ แบบลูกบอลกลิ้งไปในสนามในระหว่างที่กำลังเดินทางมายังโลก ใกล้เข้ามาทุกขณะ เป็นลักษณะอาการของ whiplash

With Venus stalled to the left side of the Earth, and Mars stalled to the Right, and with the Earth unable to leave her orbit due to the presence of these other planets, and unable to lift far above or below the Ecliptic where other particle flows which sweep all the planets into the Ecliptic plane as they wash back toward the Sun’s middle, the Earth is stuck. Now approaches her Dark Twin, apace, closing the gap and just months behind her in their shared orbit. What will occur when this Dark Twin, the equal of Venus or the Earth in size, is close? It will surely stall in its orbit, but more will occur. The sweeps will now have a ricochet effect on the Earth.

  1. the Dark Twin will first encounter the Sweeping Arm, and will smash into Earth with the gravity Repulsion Force effect, not only creating a bump but pushing the Earth prematurely into the arms of Planet X. Disaster Scenario ONE.
  2. the Earth will then encounter the Sweeping Arm as noted above, and be sweep into the Arms of Planet X, bringingDisaster Scenario TWO.
  3. Planet X will then hop the sweep, smashing it into the Earth as noted above bringing Disaster Scenario THREE.
  4. where the Earth has been reacting to this hop by backing up, it can no longer do this without another crunch from the back due to its Dark Twin behind it, creating Disaster Scenario FOUR.

This is twice the impacts already received, and each such impact that forces the Earth into the arms of Planet X creates more tilting and leaning and magnetic grip. In that the Earth cannot back up away from Planet X, but may in fact rebound into it when encountering her Dark Twin at her backside while attempting to do so, it will increasingly engage in the magnetic play that is inevitable between the Earth and Planet X. Slowing, beyond the steady pace that has been occurring but disguised by the halted orbit, will occur. Tilting and leaning or aligning with the bully magnet that Planet X represents will occur, with ricochet effects and twirling possible to an extent we decline to reveal at this time. If the Earth has been able to avoid Planet X as it creeps forward up to this point by backing up, what would cause the extreme pole shifts that her geology attests to? She is trapped, and the magnets engage, and the Earth, inevitably, is the loser.

เหตุการณ์จริงขาเข้าของ PX ที่เกิดขึ้นในเดือน มิถุนายน 2003 ทั่วโลกนั้น เป็นเสมือนการซ้อมจริงของดาวหางที่มีผลกระทบต่อโลก เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆ และดาวดวงอื่นๆ ด้วยมวลมากกว่าโลก 23 เท่า และมีขนาดใหญ่มากกว่าโลก 4 เท่า

ส่วนในปี 2554-5 ที่ดาว PX เดินทางขากลับ และพ้นไปจากดวงอาทิตย์นั้น มันจะย้อนเดินทางกลับเข้าใกล้โลกมากกว่าขามาเมื่อปี 2003 ส่งผลกระทบต่อโลกและดาวต่างๆรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตรงตามที่ท่านพระครูบาอินทร แห่งวัดสันป่ายางหลวง ท่านได้บอกให้ทราบตั้งแต่เดือน มกราคม 2554 นั่นเอง โดยท่านจะเน้นที่ความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลก ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก นับแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไป โดยท่านไม่มีเวลาลงรายละเอียดเล่าให้ฟัง ตามทีคุณ Zeta นำมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนี้..จะดูให้เข้าใจง่ายเข้าต้องดูผังโคจรของ PX

ผังวงโคจรของดาว Planet X

PX จะมีพระอาทิตย์ และดาวคู่แฝดของพระอาทิตย์ เป็นจุดโยงยึด สำหรับโคจรระหว่างดาวหลัก 2 ดวงนี้ แต่ละรอบมันจะใช้เวลา 3,657 ปี

(ท่านที่ได้มีโอกาสได้ทราบแล้ว เก็บไว้ในใจ และติดตามดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นต่อๆไป โดยยังไม่ต้องลงความเห็นใดๆในขณะนี้ หากท่านยังไม่รู้จักคุณ Zeta ดีนัก...มนุษย์มีอายุขัยไม่เกินร้อยปีส่วนใหญ่ จึงอาจเข้าใจผู้ที่มีอายุขัยหลายร้อยปี บางทีต้องใช้เวลาบ้างเป็นธรรมดา นอกจากจะใช้วิชามโนมยิทธิ ร่นเวลาในทุกๆเรื่องที่เราต้องการจะรู้เท่านั้น)

ในช่วงจังหวะที่ขั้วเหนือของดาวดวงนี้ชี้ตรงมายังโลก ที่เสมือนถูกกักอยู่ในที่จำกัดของดาวอีก 3 ดวงนั้น โลกไม่สามารถขยับตัวหนีเส้นแรงแม่เหล็กของ Planet X ได้สะดวก แม้แต่จะขยับขึ้นลง เหนือและใต้วงโคจร (Ecliptic) ปัจจุบันก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน โลกมีแนวรอยแยกในแนวเหนือใต้ เป็นรูปตัวเอสใต้มหาสมุทรแอตแลนติค ที่มีแร่เหล็กประกอบเปลือกโลกมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อโลกหันด้านนี้มาประจันหน้าและอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับ ดาวหาง Planet X จะเกิดการยึดหน่วงต่อสนามแม่เหล็กในแอตแลนติค ริป มากยิ่งขึ้น จนทำให้ดาวโลกหยุดหมุนและกระตุก

และพลังสนามแม่เหล็กของ Planet X ในปี 2003 เดือน มิถุนายน นั้น ยังส่งกำลังผลักดันให้โลกถอยกลับย้อนหลังไปในวงโคจร ทำให้โลกเคลื่อนเข้าไปใกล้ดาวดำคู่แฝดของโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความเข้มสนามแม่เหล็กของดาวดำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่โลกผลักดันโลกเข้าหาดาวหาง และเพิ่มความคับขันให้แก่โลกมากยิ่งขึ้น ต่อการเผชิญหน้ากับดาวหาง และเกิดการเปลี่ยนแปลงแก่เปลือกโลก ทั้งอัดตัวแน่น และยืดตัวออก ทำให้เกิดแผ่นดินไหวระดับ 8 ริกเตอร์ขึ้นไปทั่วโลก และภูเขาไฟระเบิด อยู่หลายวันจนกว่าโลกจะพ้นจากแรงดึงดูดของ PX และดาวหางยังได้รับแรงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ เข้ามาเสริมพลังงานเส้นแรงแม่เหล็กของตน ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ท่านที่มีแท่งแม่เหล็กหลายๆแท่ง หากนำมาจัดวางเลียนแบบกับตำแหน่งดวงดาวต่างๆที่กล่าวแล้ว โปรยเศษผงเหล็ก ก็จะยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า สนามแม่เหล็กรอบๆดวงดาวแต่ละดวง จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดบ้าง...ส่วนพลังแรงของคลื่นแม่เหล็กจากดาวหาง ยังส่งผลกระทบลงไปที่ส่วนในของเปลือกโลก ส่งผลให้แมกม่าแปรปรวนอีกด้วย ส่งผลสะท้อนขึ้นมาที่เปลือกโลก ทำให้แมกม่าส่วนนั้นสร้างขั้วสนามแม่เหล็กไปในทิศทางของดาวหาง และเสริมพลังแรงสนามแม่เหล็กบนเปลือกโลก ที่จะส่งผลให้มีปฏิกิริยาต่อโลกรุนแรงมากยิ่งขึ้น

การโคจรของกลุ่มดาวหางดวงนี้ขยุกขยิกตลอดเวลา หลังจากได้ชมคลิปวีดีโอ ที่ท้ายหน้าของลิงค์นี้ จะทำให้เข้าใจดีขึ้น ว่าพลังงานสนามแม่เหล็กที่ส่งมามีผลต่อโลกนั้นแปรปรวนเพียงใด

การวิเคราะห์สิ่งเป็นจริงของธรรมชาติ ของคุณ Zeta นี้ จะไม่เป็นที่เปิดเผย ขององค์กรสำคัญของโลก เช่น นาสซ่าเป็นต้น เลี่ยงไปพูดถึง การลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ ภาวะโลกร้อนบ้าง ซึ่งไม่ใช่ต้นเหตุโดยตรงที่จะร้ายแรงเพิ่มมากขึ้น จนเกิดโลกพลิกขั้ว เมื่อดาวหางเข้ามาใกล้วงโคจรของโลก ในช่วงวนออกจากดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากโลกเพียง 14 ล้านไมล์เท่านั้น

What is the effect on the Earth, currently swept into the arms of Planet X periodically by the Sweeping Arms of the Sun, when more planets crowd up to the stop sign, and halt, due to the massive Repulsion Force issues presented by Planet X standing before them. Planet X is 23 times as massive, this mass not reflected in the mere diameter of this interloper, which is only 4 times as broad as Venus or Earth or the Earth’s Dark Twin, all of which are approximately the same size.

The Sweeping Arms normally just propel the planets in the inner solar system to continue their path, counterclockwise around the Sun, a nudge so benign as to go unnoticed by man, who assumes this motion and direction due to other factors. It is only when the sweeps create disaster, at predictable intervals, that man takes notice.

The Sweeping Arm effect only became noticeable in the Summer of 2003, when the Earth began rounding the backside of the Sun and moving toward Planet X, which was inbound from the outer solar system regions toward the orbit of Earth where it encountered the Earth on Dec 25, 2003. The Sweeps then had a different pace, as rebounding away from Planet X or standing still or backing up under pressure, the Earth encounters the sweeps more often as it is not running ahead of them as a normal orbit would allow.

Presently, the sweeps have the characteristic of

  1. pushing the Earth into the arms of Planet X, which it is avoiding due to Repulsion Force issues, thus creating phenomena man has come to associate with the sweeps such as strong Global Quakes, electromagnetic surges creating power outages and magnetic flux, and more falling bridges, separating rails derailing trains, collapsing buildings, water line breaks, and gas line or fixture explosions.
  2. hopping Planet X toward the Earth a few days later as its reaction in its Retrograde Orbit to a sweep is to hop over, rather than sweep before, the Sweeping Arms. This causes a second round of quakes and phenomena associated with sweeps, and often pushes the Earth backwards so it makes no progress in its orbit, but is stalled, and slightly backing up, during this process.

With Venus stalled to the left side of the Earth, and Mars stalled to the Right, and with the Earth unable to leave her orbit due to the presence of these other planets, and unable to lift far above or below the Ecliptic where other particle flows which sweep all the planets into the Ecliptic plane as they wash back toward the Sun’s middle, the Earth is stuck. Now approaches her Dark Twin, apace, closing the gap and just months behind her in their shared orbit. What will occur when this Dark Twin, the equal of Venus or the Earth in size, is close? It will surely stall in its orbit, but more will occur. The sweeps will now have a ricochet effect on the Earth.

  1. the Dark Twin will first encounter the Sweeping Arm, and will smash into Earth with the gravity Repulsion Force effect, not only creating a bump but pushing the Earth prematurely into the arms of Planet X. Disaster Scenario ONE.
  2. the Earth will then encounter the Sweeping Arm as noted above, and be sweep into the Arms of Planet X, bringing Disaster Scenario TWO.
  3. Planet X will then hop the sweep, smashing it into the Earth as noted above bringing Disaster Scenario THREE.
  4. where the Earth has been reacting to this hop by backing up, it can no longer do this without another crunch from the back due to its Dark Twin behind it, creating Disaster Scenario FOUR.

This is twice the impacts already received, ....อ่านต่อ

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share