ความลับที่ซ้อนอยู่ในต่างมิติ - ZetaTalk: Enron

with MJ12 was allowed by the Council, to balance a trick maneuver the Service-to-Self aliens visiting the US military just ahead of the Earth Vote

กองทัพอเมริกัน เลือกติดต่อกับชาวต่างดาว ในกลุ่มที่คิดลบ มุ่งทำทุกอย่างเพื่อตนเอง และชาวต่างดาวกลุ่มนี้ ยังใช้วาจาโกหกหลอกลวงเช่นเดียวกับสังคมมนุษย์ มีความคิดโน้มเอียงไปในทางความโลภ เงินงบประมาณทางกลาโหมจำนวนมหาศาล จึงถูกใช้ไปเพื่อสนองตอบความโลภของตน และผู้บริหารประเทศ โดยมีชาวต่างดาวกลุ่มที่คิดลบ มาร่วมมือ....แนวนโยบายของกองทัพอเมริกัน จึงบุกรุกเข้าไปทำสงครามในนาๆประเทศ ที่อเมริกันสำรวจพบว่ามีทรัพยากรมีค่าที่ประเทศของตนต้องการ

แต่การทำอะไรทุกอย่างไม่ว่าทาง บวก หรือ ลบ กว่าจะได้มาต้องแลกทั้งสิ้น ไม่ใช่ได้มาเปล่าๆ

ชาวโลกจึงต้องใช้ปัญญา ในการเลือกคบครนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกัน หรือชาวต่างดาวก็เช่นเดียวกัน

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงให้หลักการในการดำรงค์ชีวิตในทุกๆเรื่องอยู่แล้ว ถ้าเราจะนำมาทบทวน

our open discussions with MJ12 were allowed. Balancing the environment for Service-to-Other and Service-to-Self deliberations among 3rd Density entities is not new, as for instance the giant hominoids from the 12th Planet were put into quarantine, removed from Earth, to effect this balance.

MJ12 อยู่ในฐานะประธานของ Council of Worlds ที่ดูแลและให้นโยบาย ให้ชาวโลกในดาวต่างๆที่เป็นสมาชิก อยู่กันอย่างมีความสมดุล แต่การเปลี่ยนขั้วโลกใหม่คราวนี้จะมีกฏเกณฑ์ในการปรับลดพวกที่คิดลบออกไป และสอนบทเรียนให้แก่ชาวต่างดาวที่เลือกทางคิดลบ ได้ไตร่ตรองเสียใหม่ให้กลับมาคิดบวก มีจิตเป็นสาธารณะ และหลังจากโลกปรับสมดุลผ่านพ้นไปแล้ว จะอนุญาตเฉพาะชาวต่างดาวต่างๆที่คิดบวกเท่านั้น ลงมาพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือชาวโลกร่วมกันทำความดีต่อไป....ส่วนรายละเอียด ที่ คุณ Zeta นำมาแบ่งปันและเล่าให้ฟังถึงการมายังโลก เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่กำลังจะเผชิญโลกพลิกขั้วศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้