Safe Location

http://www.ainews1.com/article580.html

ประเทศไทยและทั่วโลก ในภาพรวมก่อนและหลัง โลกพลิกขั้ว โดย  http://www.zetatalk.com/safelocs.pdf   ให้ภาพรวมก่อนและหลังโลกย้ายขั้ว ที่ใกล้เวลานั้นเข้ามาแล้ว

ส่วนจะใกล้เพียงไร อีกนานเท่าไร ที่ผู้สนใจสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และอนาคตควรติดตามรายละเอียดจากที่ต่างๆทั่วโลก ที่จะเกิดขึ้นให้เห็นชัดจากสื่อต่างๆ ทั้งที่จริงหรือบิดเบี้ยว หรือตรงกับความจริง ที่ต้องใช้ใจที่เป็นกลางค่อยๆรวบรวมข้อมูล และนำมาประเมินว่าเรื่องไหน ควรจะเชื่อได้ว่าตรงต่อความเป็นจริงของธรรมชาติ ข่าวไหนได้ถูกบิดเบือนสร้างภาพลวงให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกที่ได้รับฟังข่าวสาร เช่นภาวะโลกร้อนของอังกอร์เป็นต้น ทำเป็นขบวนการที่น่าเชื่อถือของชาวโลกด้วยเงินทุนมหาศาล

ที่สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นเรื่องกุขึ้นแทบทั้งหมดก็ได้ ผู้ที่ติดตามด้วยใจเป็นกลาง และนำมาเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ต่างๆทั่วโลกที่ทะยอยเกิดขึ้น และสื่อต่างๆนำมารายงานให้ทั่วโลกรับรู้ ในที่สุดความจริงของธรรมชาติที่กำลังแปรเปลี่ยนไป แทบทุกๆวินาทีก็จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ผู้ที่เฝ้าติดตามได้ตระหนักชัดด้วยตนเอง มิใช่ต้องมีใครมาบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราก็เชื่อไปโดยทันที ....เช่นการมาปรากฏตัวของ Planet X ที่ได้เริ่มเข้ามาในขอบสุริยจักรวาลแล้ว

วาระการแปรเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมโลกครั้งนี้ ธรรมชาติกำลังดำเนินการในหลากหลายวิธีการในการออกข้อสอบให้แก่ชาวโลก หากผู้ใดสอบผ่านก็จะได้เข้าไปใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ใน 4 th density หรืออีกนัยหนึ่งเข้าสู่โลกยุคศิวิไล หลังจาก พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และการออกข้อสอบต่างๆในสารพัดดวิธีของธรรมชาติ กำลังเริ่มขึ้นแล้วอย่างเข้มข้น นับตั้งแต่ เดือน มกราคม 2554 ดังที่ ท่านครูบาอินทร ท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน ได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบ เมื่อได้มีโอกาสไปกราบเรียนถามท่านเมื่อ 3 มกราคม 2554

Safe Locations
Dialog with the Zetas on the Relative Safety
of Locations around the World
during and after the Pole Shift.
Last Updated August 30, 2004

ในภาพข้างบนนี้ เปลือกโลกยังไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยน ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่องรุนแรงในช่วงที่โลกย้ายขั้ว จะสังเกตว่าปลายแหลมของบราซิลจะถูกฉุดไปอยู่ในตำแหน่งขั้วโลกเหนือใหม่ ส่วนประเทศอินเดียเลื่อนลงไปอยู่ขั้วโลกใต้ใหม่ แต่จมอยู่ใต้คลื่น เมื่อหลายพันหลายหมื่นปีพื้นที่ประเทศอินเดียลอยอยู่ในมหาสมุทรค่อนลงมาทางใต้ และเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือตลอดมา จนไปดันกับแผ่นฮิม มาลายา ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวที่สิกขิมเมื่อเร็วๆนี้ บ่งบอกอาการของขอบเปลือกประเทศอินเดียเข้าไปอัดตัวกับแผ่นหินของแนวหิมาลัยจนเกิดอาการแตกหัก สะท้อนออกมาเป็นแผ่นดินไหว และชายประเทศอินเดียด้านเหนือนี้จะยังคงเกิดแผ่นดินไหว ในระดับ 5-7 ริกเตอร์เกิดขึ้นเรื่อยๆต่อไป เนื่องจากแผ่นอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ส่งแรงผลักดันแผ่นเปลือกโลกของอินเดียตลอดเวลา พร้อมทั้งกดดันแผ่นที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่เอียงทรุดตัวไปทางทิศตะวันออก จนสนามบินนาๆชาติใกล้จะใช้การไม่ได้อยู่แล้ว และเมื่อเมืองหลวงของอินโดนีเซียและสิงค์โปร์จมน้ำ ทั้งสองประเทศ ก็จะต้องยอมรับความจริง ที่ปัจจุบันยังปฏิเสธข่าวแผ่นดินทรุดมาโดยตลอด

ส่วนพื้นทีประเทศไทยที่ปลอดภัยจากน้ำทะเลท่วมนั้นอยู่ค่อนไปทางภาคเหนือ สามารถใส่ข้อมูลระดับน้ำใหม่ที่ 700 ฟุตแล้วจะเห็นพื้นที่น้ำท่วม หรือจะลองใส่ตัวเลขเพียงครึ่งเดียวก่อน ว่าปี 2556 น้ำทะเลจะขึ้นมาท่วมพื้นที่ส่วนไหนของประเทศไทยบ้าง โดยต้องไม่ลืมเผื่อการทรุดตัวเอาไว้ประมาณ 40 ฟุตด้วย

ในพื้นที่ภาคเหนือ มีพื้นที่ชายน้ำต่างๆ และโดยเฉพาะในอำเภอเชียงแสนเรื่อยลงมาทางใต้ของอำเภอนี้ น่าสังเกตอย่างยิ่งว่าอาจมีแม่น้ำโขงย้ายทางเดินพุ่งตรงลงมาในพื้นที่ประเทศไทย แทนที่จะไหลไปทางด้านประเทศลาวเช่นเดิม ด้วยเหตุจากเขื่อนต่างๆในประเทศจีนที่ปิดกั้นแม่น้ำโขงพังลง พร้อมๆกับเขื่อนใหญ่ต่างๆในประเทศลาวที่สร้างเสร็จและเก็บน้ำเอาไว้เต็มอ่างจะทะลักลงมาในลำน้ำโขง ทำให้ไม่สามารถระบายออกทะเลได้ทัน ก็จะเอ่อท้นท่วม สองฟากฝั่งอย่างรวดเร็ว

ไหนๆหากจะย้ายทำเลมาทางภาคเหนือก็ลองใส่ข้อสังเกตที่นำมากล่าวถึงเอาไว้ด้วย อย่าให้หนีเสือปะจรเข้เลย เขื่อนต่างๆจะพังลงก็ต่อเมื่อในระหว่างโลกมีการย้ายขั้วและเกิดแผ่นดินไหวในระดับ 10-15 ริกเตอร์ต่อเนื่องขึ้นทั่วไปในโลก อยู่ระยะหนึ่งและยังมีอาฟเตอร์ช๊อคตามมาอีกหลายขบวนกว่าเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวแล้วจะจัดระเบียบองคายพใหม่เสร็จ

ส่วนเรื่องอากาศหนาวเย็น บรรดาลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณพระราชพรหมมยาน คงจะตระหนักดีอยู่แล้ว ที่หลวงพ่อบอกไว้ให้เตรียมตัวเรื่องเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเอาไว้ล่วงหน้า อีกไม่นานก็จะทราบซึ้งที่หลวงพ่อไม่ได้บอกเวลาแน่นอน แต่ผู้ฟังน่าจะมีโอกาสรอดชีวิตไปพบสภาพนั้นแน่ ท่านจึงได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อปี 2528 โน่น

Thailand
Thailand will drown, not only during the two years following the pole shift, but during the shift itself. The elevation in this low land bordering several oceans is not high enough to buffer any of it’s lands from the onslaught that will occur, first from one side and then another, and often in concert so that the waters clash and rise up in the center of this narrow land, to the horror of those trying to escape the waves.

The forces driving the water, during the shift, include not only a shortening Pacific, which will bring water from that direction, but also the suction that a subducting India and western Australia will bring. As this land dives, it creates an opening for waters elsewhere to seek a lower level, and rush in, from all directions, it will!

This will not only pull the water from the Pacific across Thailand, even across the highlands tucked into the mainland, but will also result in violent sloshing when the water from all directions clashes over the bowl the former India occupied, pushing this water back over Thailand and the other countries in the vicinity. Those afloat, in boats, who hoped to ride out the shift in this manner, will be dashed about, their craft in pieces, and drown.

หากนำข้อมูลของคุณ Zeta กล่าวไว้มาเป็นภาพ จะพบว่าคลื่นยักษ์ที่มาทางใต้จากออสเตรเลียจมลงก็ดี อินโดนีเซียจมลงก็ดี อินเดียจมลงทั้งประเทศ แน่นอนคลื่นจากทางอันดามันกระโดดข้ามมาอ่าวไทยแน่ อัดเข้าพื้นที่ภาคกลางเต็มๆทีเดียว และมีเวลาเป็นชั่วโมงเท่านั้นที่จะเคลื่อนตัวหนี ซึ่งคนส่วนใหญ่ออกมาเต็มถนนหมด การจราจรจะเป็นอัมพาตทีเดียว....แต่อันที่จริงไม่ต้องหนีไปไหน สะพานลอยคนข้ามถนนต่างๆที่สร้างไว้จะหล่นลงมาปิดถนนระเกะระกะทั่วไปดูไม่จืดทีเดียว มีเรือยางติดบ้านเอาไว้บ้างน่าจะช่วยให้ลอยดูน้ำได้นานขึ้น

ภาพรวมของประเทศไทย

พื้นที่ประเทศไทยที่จะจมน้ำ ทั้งก่อนและหลังโลกย้ายขั้วแล้ว 2 ปี พื้นที่ในโซนต่างๆของประเทศที่ติดทะเลหลายๆแห่ง เช่นทางภาคใต้พื้นที่มีความสูงเหนือน้ำทะเลไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงครั้งนี้ เริ่มจากฝั่งหนึ่งไปยังซีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทร (เริ่มจากฝั่งอันดามันก่อน แล้วจึงสลับมาฝั่งอ่าวไทย และจะเกิดขึ้นทั้งสองซีกพร้อมๆกัน) ที่ลูกคลื่นจะซัดสาดขึ้นฝั่งเกิดขึ้นต่อด้ามขวานทองอย่างไม่ปราณี สร้างความตื่นกลัวต่อผู้ที่กำลังตะเกียกตะกายหนีภัยจากน้ำท่วม

พลังคลื่นอันทรงพลังยิ่งระหว่างโลกย้ายขั้ว จะรวมทั้งการหดตัวของย่านแปซิฟิค ซึ่งจะนำน้ำจำนวนมหาศาลเข้ามายังด้ามขวานทองของประเทศไทย และแผ่นดินใหญ่ และจากการล่มสลายลงของแผ่นดินประเทศอินเดีย และทวีปออสเตรเลียฝั่งตะวันตกจำนวน 2 ใน 3 ของพื้นที่ทวีปนี้ ทำให้เกิดช่องว่างที่จะนำน้ำเข้ามาแทนที่ในทุกๆทิศทาง เข้ามาแทนที่ว่างลง และเกิดการตีย้อนกลับออกมากระทบพื้นที่ประเทศไทย และอีกหลายๆประเทศใกล้เคียง น้ำทะเลจากมหาสมุทรแปซิฟิค จะทะลักท่วมล้นด้ามขวานทองของไทยไปยังฝั่งทะเลอันดามัน ตามช่องพื้นที่ราบในเขตจังหวัดชุมพร และเหนือจังหวัดสุราษฏร์ ออกไปทางภูเก็ต แม้แต่ภูเขาสูงก็ยังไม่สามารถกั้นกาง พลังคลื่นที่เอ่อล้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับน้ำเอ่อท่วมเทือกเขาบันทัดและตะนาวศรี กัดเซาะพื้นดินขาดหายไป และเอ่อล้นเข้ามาในแผ่นดินใหญ่ภาคกลาง

น้ำทะเลที่ทะลักเข้ามาแทนที่ว่างของประเทศอินเดีนที่กว้างใหญ่เต็มพื้นที่ว่างลงแล้ว  จะเกิดกระแสน้ำตีกลับโถมกระแทกอย่างรุนแรงมายังพื้นที่ประเทศไทยในอีกรอบที่สอง ที่มีแนวด้ามขวานขวางยื่นลงไปในทะเลทางภาคใต้ และต่อพื้นที่ประเทศใกล้เคียง ซึ่งจะเกิดเกาะใหญ่ๆเหลืออยู่เพียงบางแห่งที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีพื้นฐานแข็งแกร่งจริงๆเท่านั้น ที่มีปรากฏอยู่ในพุทธทำนาย และแผนที่ใหม่ในอนาคต ที่ ศ.ดร.เทพพนม เมืองแมน ได้รับทราบมาจากเพื่อนต่างดาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 นานมาแล้วจนชาวไทยอาจลืมเลือน เวลาผ่านมานับ 10 สิบปี ยังไม่เห็นวี่แววจะเกิดขึ้นเลย ไม่น่าจะจริงเป็นต้น...ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้ที่มีอายุยืนเป็นหมื่นๆปี ทัสนะไม่ค่อยจะตรงกันกับมนุษย์ที่มีอายุขัยเพียง 100 ปี  จึงต้องรอเวลาพิสูจน์เป็นธรรมดา

ผู้ที่ลอยลำอยู่บนเรือ หวังรอดชีวิตโดยวิธีนี้ เหมือนกับคำแนะนำหนีคลื่นสึนามิ เมื่อปี 2547 นั้น ไม่สามารถนำวิธีนี้มาใช้ได้ คลื่นสูงและปั่นป่วนยิ่ง จะยกเรือกระแทกและแตกทำลาย ผู้ที่อยู่บนเรือก็จะต้องจมน้ำตาย

สรุปเนื้อหาภาพรวมที่พื้นที่ประเทศไทยจะได้ผลกระทบ จากประเทศใกล้เคียง ท่านที่รับรู้แล้วต้องค่อยๆใคร่ครวญ ไปที่ละเรื่อง ว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไร เรื่องที่เกี่ยวเนื่องมีเหตุผลและคำบรรยายที่มากมาย สำหรับศึกษาล่วงหน้า และนำขนาดใหญ่อย่างประเทศอินเดียทั้งประเทศ เกิดแผ่นเปลือกโลกบนเทือกเขาหิมาลัยกดทับ จนแผ่นเปลือกโลกที่ประเทศอินเดียตั้งอยู่ และลามไปถึงทวีปออสเตรเลีย ที่ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ ต้องจมน้ำลงไปถึงพื้นที่ 2 ใน 3 ในทางทิศตะวันตก เนื้อที่ที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้ มันกว้างใหญ่นัก เมื่อเทียบกับขนาดของด้ามขวานทองของประเทศไทย และคาบสมุทรมาเลย์เซีย และอินโดนีเซีย

ส่วนพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่บาง และยังถูกขนาบด้วยแนวเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านทิศตะวันตก และที่ราบสูงและภูเขาทางด้านทิศตะวันออก บีบอัดเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งปรากฏรอยร้าวหลายแห่งหลังจากมีแผ่นดินไหว 7.4 ริกเตอร์เกิดขึ้นทางภาคเหนือใกล้ชายแดนเชียงรายเมื่อ ปลายเดือน มีนาคม 2554 มีรายงานจากนักธรณีวิทยาว่าเกิดรอยร้าวตามถนนลาดพร้าวซึ่งเคยเป็นที่ลุ่มมาก่อน สร้างถนนนี้ มีรอยร้าวเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายก ติดต่อไปทางนครสวรรค์เชื่อมต่อกับพื้นที่ภาคเหนือ

และคราวที่เกิดแผ่นดินไหวทางเชียงใหม่เมื่อปลายปี 2553 ท่านผู้รู้โดยญานทัสสนะพบว่าสร้างรอยร้าวเปลือกโลกดิ่งตรงมายังพื้นที่ กทม. ซึ่งรอยร้าวเช่นนี้ จะดึงดูดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ลงมายังพื้นที่ภาคกลางในอนาคต เป็นปัจจัยเร่งอีกอันหนึ่งให้แก่พื้นที่ภาคกลาง เกิดการแตกหักทรุดตัวจมลง (Buclking) ผนวกกับแรงบีบของแนวเทือกเขาทั้งสองด้านทางทิศตะวันออกและตะวันตก จะนำน้ำทะเลทะลักเข้ามาท่วมระหว่างที่เกิดโลกย้ายขั้ว และในเวลาต่อมาอีก 2 ปีที่น้ำแข็งจากขั้วโลกเก่าที่ถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่แถบเส้นศูนย์สูตรใหม่ จะค่อยๆละลายหมด  เพิ่มระดับน้ำทะเลขึ้นอีก 675-700 ฟุต ในย่านนี้อีกส่วนหนึ่ง   

ส่วนภาพรวมของนาๆประเทศทั่วโลกที่ท่านต้องการทราบ จะสามารถเข้าไปศึกษาได้โดยตรงที่ ลิงค์นี้  เราได้นำมาเสนอเอาไว้ในเว็บเพจนี้เพียงสั้นๆ ให้ท่านที่สนใจมีจุดเริ่มการเดินทางไกลเท่านั้น ยังมีสิ่งที่ผู้รวบรวมกล่าวไว้ย่อๆอีกมากมายทั่วโลก ในเวลาต่างๆกัน ที่ทุกท่านจะเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูล ทั้งในอดีต ปัจจุบัน แลในอนาคต ช่วยให้เราได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน ที่เราจะค่อยๆตระหนักชัดเจนขึ้นทุกๆเรื่อง ที่ได้เกิดมาแล้วเนื่องด้วยสาเหตุอย่างไร จึงมาปรากฏผลในวันนี้ ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ

คนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนส่วนต่างๆของโลก ที่จะถูกทำลายไปในโอกาสที่เกิดน้ำท่วม จากคลื่นขนาดใหญ่ก็ดี และต่อการเกิดแผ่นดินทรุดตัวจมลงก็ดี เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ ที่ไม่มีใครจะแก้ไขได้ ด้วยความเมตตาสงสารสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านั้น ข้าพเจ้าของพระบารมีแสงทิพย์อริยธรรมของ พระบรมธรรมบิดา ติดตั้งแสงทิพย์อริยธรรม ให้แก่สรรพสัตว์เหล่านั้นทุกๆชีวิต ที่จะได้รับผลกระทบต่อชีวิตในครั้งนี้ โดยทั่วกัน จนกว่าจะหมดสิ้นอายุขัยลง ได้มองเห็นแสงสว่างแห่งแสงทิพย์โดยทั่วกัน ทั้งก่อนเกิดภัยธรรมชาติ และกำลังเกิดวิบัติภัยอยู่ก็ตาม ให้ทุกๆชีวิตมีที่พึ่งพาอาศัย ได้ไปอยู่ในมิติที่มีความสุข หลังจากความตายในคราวครั้งนี้ หากเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทุกๆชีวิตจะนำชีวิตของตนเองไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทันเวลาด้วยกันทุกๆท่านทุกๆตน 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share