ประเทศไทยกับ Pole shift

http://www.ainews1.com/article581.html

เมื่อเกิดสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและจิตใจของผู้คนกำลังเปลี่ยนไปอย่างขนานใหญ่ ในทางด้านลบ จึงเกิดคำถามถึงสิ่งเหล่านี้ ไปถึงคุณ Zeta ผู้ที่มีชีวิตยืนยาวหลายหมื่นปี มีไอคิว 287 และอยู่ใน 4th density สามารถรู้ถึงความคิดอ่านต่างๆของมนุษย์ใน 3rd density รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในทุกส่วนของโลกและจักรวาล ในทุกสาขาวิชา

ให้ความกระจ่างในเรื่องที่ต้องการทราบนาๆปัญหา ทั้งในอดีตและอนาคต ที่ไม่ระบุเวลาและเรื่องที่จะเกิดขึ้นโดยตรง แต่จะให้ภาพรวมและขบวนการเปลี่ยนแปลง มาจากต้นเหตุอันใด และเหตุการณ์จะดำเนินไปในลักษณะไหน เป็นประหนึ่งแผนที่ ให้ผู้ที่สนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปโดยลำดับ

แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคำตอบ ที่แต่ละคนต้องการจะรู้ได้ตระหนักเอง ว่าจะนำพาชีวิตตนให้รอดปลอดภัยได้อย่างไร และในช่วงระยะเวลาใด ควรตระเตรียมสิ่งใดเอาไว้บ้างอะไรควรทำอะไรควรหลีกเลี่ยง และเลือกหาทำเลและวิธีการที่จะนำพาชีวิตจิตใจของตนไปอยู่ในสถานะไหน บวกหรือลบ ควรค่าแก่การตระเตรียมนำพาชีวิตให้รอดปลอดภัย เข้าสู่โลกยุคใหม่นั้นคุ้มค่าหรือไม่ ซี่งทุกคนจะเลือกเอาเอง

This question is from one for the many in this specific area. It's about Thailand. I read the description of Thailand's fate on zetatalk. I can accept this scenario for the coastal area and most of Thailand. The area I would like to focus on is the Northern Mountain range which is at an elevation of 500 meters. Chiang Mai would be the city closest to the mountains I'm referring to. There's no mention of the far North of Thailand on zetatalk.

We would really appreciate any further details of Northern Thailand. [and from another] With regards to the prospects up to the pole shift, what are the probable exit strategies for Vietnam residents. There is pretty good / cheap Internet here for many people, so the zetatalk message has some chance to propagate here. Many oft-used roads (or perhaps just the ones used for foreign tourists) are near the coast, mostly under the 7m mark. Most major coastal cites appear to be less than 5m above present sea level, as per google earth numbers, so even a few meters (or half dozen feet) rise could be problematic for many coastal areas.

It would appear that the central highlands might offer some temporary refuge, and when the post PS waters continue to rise, then into to cambodia in the south, or laos in the north. Then into thailand for both. Note do mean exit strategy prior to of the Indonesia slip and tsunami, because roads here would quickly become impassable here if there were even a small tsunami with a temporary >5m sea level rise, or later permanent rise due to pole shift, particularly the low lying country roads which are not very wide. A handful of abandoned cars would make a road impassable in most cases, as they often can only take a motorbike and a car, comfortably (most people here ride motorbikes / mopeds).

             

ระดับน้ำทะเล หลังจาก Pole Shift แล้ว 2 ปี

นอกจากน้ำแข็งละลาย ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 675-700 ฟุตภายหลัง 2 ปีโลกย้ายขั้วแล้ว และแผ่นเปลือกโลกโซนของประเทศไทยกำลังทรุดตัวลงประมาณ 40 ฟุต พื้นที่ภาคใต้ด้ามขวานจะถูกน้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ ทั้งสองฟากฝั่งอย่างรุนแรงระหว่าง แผ่นดินของอินเดียทั้งประเทศจมลง เช่นเดี่ยวกันกับแผ่นดินอินโดนีเซียทั้งหมด และพื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ของมาเลย์เซีย สิงค์โปร์ ส่วนกัมพูชาเหลือเพียงเกาะเล็กๆที่เป็นภูเขามียอดสูงประมาณ 800 เมตรติดกับจังหวัดตราด เช่นอดีตก่อนเกิดประเทศนี้ ส่วนพื้นที่ประเทศเวียตนามเหลือแต่แนวสันเขาที่ลาดชันสูงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากขาดน้ำและอาหาร ภาคอิสานของไทยเกือบทั้งหมด ยังเป็นพื้นที่อาศัยได้ในระยะแรกระหว่างโลกย้ายขั้ว แต่ภายหลังแผ่นดินจมลงไปประมาณ 40 ฟุต และน้ำทะเลเพิ่มระดับจึงค่อยๆท่วมพื้นที่ส่วนนี้ไปอีกหลายศตวรรษ กว่าน้ำทะเลจะลดระดับนำน้ำไปเป็นน้ำแข็งและหิมะสะสมที่ขั้วโลกใหม่

อีกปัญหาหนึ่งของพื้นที่ภาคกลาง ก่อนโลกย้ายขั้ว เปลือกโลกส่วนนี้ใหม่และไม่ได้ตั้งอยู่บนชั้นหิน มีแนวพื้นที่ราบสูงและภูเขาทางทิศตะวันออก และแนวเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตก ซึ่งบีบอัดเข้ามาหากัน ทำให้แผ่นดินส่วนที่ราบภาคกลางเกิดการแตกหัก (Buckling) ทรุดตัวจมลง และน้ำทะเลไหลทะลักเข้ามา ในช่วงเวลาที่โลกเกิด severe wobble และ PS

ก่อนพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจะ Buckling นั้น ยังมีปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่พื้นที่บริเวณประเทศอินโดนีเซีย เกิดแผ่นดินไหวทุกวัน เกิดในหลายๆจุดในขนาด 4-5 ริกเตอร์ อันบ่งบอกว่าการสอดประสานของชั้นหินประดุจนิ้วมือค่อยๆแตกหักออกไปตลอดเวลา จึงเกิดแผ่นดินไหวตามมา ผู้สนใจติดตามรายงานได้จากลิงค์นี้

จากการคาดการณ์ล่วงหน้าของคุณ Zeta แจ้งไว้ล่วงหน้าว่า พื้นที่ประเทศอินโดนีเซียจะจมลงตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 2010 เป็นต้นมา และหลักฐานด้านกายภาพในพื้นที่ดังกล่าวก็บ่งบอกตลอดเวลา ว่าแผ่นดินอินโดนีเซียด้านตะวันออก จมลงอย่างถาวร ทำให้ต้องอพยพประชาชนออกไปนับแสนในปัจจุบัน แต่ทางการยังปกปิดความเป็นจริงของธรรมชาติ โดยบอกประชาชนว่าน้ำทะเลยกระดับชั่วคราว และเกิดจากน้ำฝนที่ตกหนัก แต่ในความเป็นจริงแม้จะไม่มีฝนตกแต่ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้น

ภาวะการณ์แผ่นดินทรุดตัวและคุณ Zeta คาดการณ์เอาไว้ว่าแผ่นดินประเทศอินโดนีเซีย จะจมลงก่อนมี Pole Shift และจะจมแบบเบ็ดเสร็จ ตอนโลกย้ายขั้ว

อาการแผ่นดินไหว ในพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียเกิดทุกวัน หากมีการเพิ่มระดับ ไปถึง 6-7 ริกเตอร์เมื่อไร อัตราการทรุดตัวอาจดำเนินไปอย่างเร่งด่วน ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งประเทศไทย อาจส่งผลกระทบด้านน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทยอย่างกระทันหัน ย่อมจะเกิดขึ้นได้หากเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ ภายหลังที่พื้นที่บริเวณกว้างของประเทศอินโดนีเซียจมลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเกิด Pole Shift

ดังนั้นด้วยความไม่ประมาท ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากการเกิดคลื่นสึนามิ จึงควรติดตามจับตารายงานแผ่นดินไหวในพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

พื้นที่ภาคใต้ส่วนน้อย ที่จะยังคงเหลืออยู่ เป็นพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่เปลี่ยนทิศทาง ทำให้ยังเหลือรอดอยู่เช่นที่ปรากฏในแผนที่ ชาวต่างดาวของ ศ.ดร.เทพพนม เมืองแมน ที่ได้บอกข่าวนี้เอาไว้กับชาวไทยเอาไว้นานแล้ว จนผู้คนส่วนใหญ่ออกจะเลือนลาง เนื่องจากรอแล้วยังไม่เห็นมีอะไรจะเกิดขึ้นมา 10 กว่าปีแล้วนั่นเอง ความหวังดีของผู้มีอายุหลายหมื่นปี ออกจะแตกต่างกับมนุษย์ผู้มีอายุขัย 100 ปี มากอยู่ และใช้มันสมองส่วนสามัญสำนึกคิดเอา มีทั้งบวกและลบ ต่างกับชาวต่างดาวที่ใช้ความคิดเฉพาะส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกเท่านั้น และยิ่งตั้งอยู่บนรากฐานของศีลด้วย ก็ยิ่งมีแต่ความเป็นจริง ส่วนเวลาที่แน่นอน ไม่ได้รับอนุญาตจาก Council of worlds จึงไม่สามารถบอกให้มนุษย์ทราบได้

พื้นที่ในภาพข้างบน น่าจะเป็นพื้นที่หลัง PS ใหม่ๆหลังจาก PS ไปแล้ว 2 ปี ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น จนพื้นที่แถบภาคอิสานแทบไม่เหลืออยู่ ต้องรอคอยอีกหลายศตวรรษ น้ำทะเลจึงจะลดลงสู่ระดับปกติ เมื่อขั้วโลกใหม่ได้สะสมน้ำแข็งและหิมะเข้าที่แล้ว

นอกจากจะค้นคว้าหาคำตอบจากพระพุทธทำนาย ที่ทรงตรัสเอาไว้สั้นๆว่า ปี พ.ศ. 2555 มนุษย์จะเปลี่ยนจากเดิน เป็นคลาน ค้นหาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้เช่นนั้น จากคุณ Zeta ได้ที่ลิงค์นี้ ที่คุณ somdul นำมาถ่ายทอดเอาไว้ และยังมีชาวธรรมค้นพบอีกว่า ระหว่างที่เกิดโลกย้ายขั้วนั้น Photon particle ที่ลงมาจากอวกาศจะมาเพิ่มแรง จีขึ้นอีก 2-3 เท่า ทำให้น้ำหนักตัวมนุษย์เพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัว ซึ่งคุณ Zeta แนะให้ลงนอน ส่วนชาวธรรมแนะให้นอนแล้ว ให้ทุกคนทำสมาธิตั้งสติมั่น จนมีลมหายใจน้อยที่สุดหรือเข้าฌานนั่นเอง เนื่องจากอากาศมีออกซิเจนน้อยและหนักนั่นเอง หากหายใจปกติจะมีชีวิตรอดยาก

อาจมีคำถามว่า แล้วออกซิเจนหายไปไหน... จะมีการระเบิดของเชื้อเพลิงต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นจากใต้โลก บนเปลือกโลกที่มนุษย์สะสมไว้ โลกเรามีเชื้อเพลิงนาๆชนิดในโรงงานต่างๆที่จะเกิดการระเบิด และเชื้อเพลิงจากบรรยากาศนอกโลก ที่ดาวหางส่งมาจากหางของมัน มีเชื้อเพลิงติดไฟในอากาศมาด้วย ตัวอย่างการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น เป็นแบบอย่างที่ต้องใช้ออกซิเจนไปมากมายทีเดียว นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส่วนทั่วโลกในเวลาพร้อมๆกัน โลกจึงเพิ่มออกซิเจนให้ไม่ทัน  

เมื่อรู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้ว ไม่ต้องตกใจกลัว เมื่อมันเกิดขึ้นก็ปฏิบัติตัวดังว่า ซักระยะหนึ่ง ให้เหตุการณ์มันผ่านพ้นไป เราก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกใหม่ ที่ยังต้องต่อสู้ชีวิตกันต่อไปอีกหลายปีกว่าโลกจะสงบเรียบร้อย

ทำไมโลกจึงต้องมีการปรับสมดุลเกิดขึ้น คุณ Zeta ได้ให้ความเห็นดังต่อไปนี้

why the Earth is undergoing its Transformation now. The majority of those on Earth have not yet reached their orientation decision, but will be moved to another planet, as the Earth has been designated as a future home for Service-to-Other oriented entities. The coming pole shift will expedite this process simply by the fact that 90% of the populace will die, either during the shift or shortly thereafter.

หลายท่านที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านเดิมที่นิพพาน ได้ทราบแล้ว ก็นับว่าเป็นโอกาสเหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีอายุขัยเหลืออยู่ และรอดชีวิตเข้าไปปฏิบัติธรรมต่อใน 4 th density ที่ระบบจักรวาล เตรียมจัดสิ่งแวดล้อมใหม่เอาไว้รองรับ ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ถึงขั้น ระบบก็จะทำการจะทำการโยกย้ายพลโลกประเภทที่ยังเห็นแก่ตัว และพวกที่ยังไม่มีเป้าหมายไปอยู่โลกอื่น

ซึ่งท่านสัตว์แพทย์ผู้ปฏิบัติธรรม อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งข่าวมาบอกคุณหมอเก่ง แห่งวังน้อยว่า ได้พบสถานที่กักกันบุคคลประเภทที่กล่าวแล้วข้างต้นที่สะดือทะเล ส่วนคุณ Zeta ได้กล่าวเอาไว้อีกตอนหนึ่งว่า พวกเหล่านี้จะไปเกิดใหม่เป็นปลาหมึก ในโลกของน้ำที่เป็นสถานที่กักบริเวณสรรพสัตว์กลุ่มนี้

เมื่อท่านสาธุชนทราบล่วงหน้าแล้วอย่างนี้ ข้าพเจ้าเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงกินปลาหมึก หลังจากได้ทราบว่าต้นสายปลายเหตุของเขาเป็นเช่นไร และแผ่เมตตาไปให้ เพื่อให้พวกเขาเกิดปัญญาได้เลื่อนมิติได้เร็วขึ้น จาก 2nd density ขึ้นมาเป็นคนใน 3rd density บนโลกนี้ต่อไปในอนาคต น่าสงสารที่พวกเขาต้องใช้เวลาอีกพอสมควรทีเดียว ตั้งต้นดำเนินชีวิตใหม่สะสมความดีต่อไปอีกไม่น้อยเลย กว่าจะมีโอกาสข้ามแดนมาสู่ 4th density ได้

หวังว่าผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างรอยต่อการปรับสมดุลของโลก และสุริยจักรวาลคราวนี้จะพากันมีกำลังใจ ต่อการตัดสินใจของ Council of Worlds ในคราวนี้ตัดสินใจเตรียมโลกใหม่ให้แก่คนดีทุกๆท่าน ที่พยายามหาหนทางเอาชีวิตตนให้รอดปลอดภัยร่วมกับผู้ที่มีคติเดียวกัน

ข่าว Planet X จากพระอาจารย์รัตน์

อ.อุบล แห่งบ้านสวนพีระมิด อ.บ้านนา ได้นิมนตร์พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ มาออกรายการ เคเบิลทีวี ถามถึงช่วงเวลาที่โลกกำลังจะปรับสมดุลใหม่ ได้รับคำชี้แจงจากพระอาจารย์ฯว่า หลังจากมีการสป๊ากในอวกาศมีแสงแปลบปราบยิ่งกว่าฟ้าแลบไปทั่วจักรวาล ได้ไม่นานโลกจะมืดไป 7วัน โดยเฉพาะส่วนทางด้านซีกโลกทิศตะวันออก (รวมทั้งประเทศไทย จะมองไม่เห็นดาวดวงใหญ่ ที่มาประจัญหน้ากับดาวโลก ทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่งพลโลกบริเวณนี้จะมองเห็นดาวดวงนี้อย่างชัดเจน ใหญ่โตสีแดงน่าสพรึงกลัวมีขนาดใหญ่กว่าโลก 4 เท่า มีมวลมากกว่าโลก 23 เท่า ซูมโลกเข้าใกล้บนแนววงโคจรของดาวศุกร์ทิ้งระยะห่าง PX เพียง 14 ล้านไมล์ พื้นที่โลกบางส่วนจะได้รับความเข้มของแสงอาทิตย์เพิ่ม และรังสีคอสมิคจากฝุ่นดาวหาง มีส่วนหางยาว 14 ล้านไมล์ เต็มไปด้วยฝุ่นสนิมเหล็กสีแดง โลหะหนักเป็นพิษพร้อมประจุแม่เหล็ก มีดวงจันทร์ขนาดใหญ่อีก 29 ดวงหมุนควงสว่านอยู่ด้วยในส่วนหาง

เมื่อรวมทั้งหางแล้วจึงทำให้กลุ่มดาวดวงนี้ ไม่เหมือนดาวหางขนาดเล็กทั่วไปที่ชาวโลกรู้จัก และเมื่อถึงเวลาที่โลกจะย้ายขั้ว โดยแรงยึดถ่วงสนามแม่เหล็กของดาว Planet X ที่มันจะมาม้วนตัว 270 องศา ขณะโคจรเรียบเคียงดวงอาทิตย์ขึ้นมาบน ecliptic เนื่องด้วยพลังสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ แรงโน้มถ่วง และแรงผลักกันของวัตถุขนาดใหญ่ 2 สิ่ง ไม่ให้เข้ามาปะทะกัน ต่างจากเศษดาวขนาดเล็กที่ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดูดลงมาชนโลกได้ แต่ใหญ่ต่อใหญ่จะไม่เข้ามาชนกัน ต่างคนต่างส่งแรงผลักออกไปเข้าหากัน รักษาระยะประชิดที่เหมาะสมเอาไว้...ชาวโลกจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีดาวดวงใหญ่ๆเข้ามาชนโลก

พร้อมๆกับมีแรงสนามแม่เหล็กของแต่ละฝ่าย  PXจะเล็งขั้วเหนือซึ่งอยู่ในแนวนอน ชี้มายังขั้วใต้ของโลก และลากจูงพื้นที่บริเวณขั้วโลกใต้เดิมหรือแผ่นแอนต๊าร์กติคทั้งหมด ไปทิ้งไว้ในแนวเส้นศูนย์สูตรใหม่ ระหว่างที่ Planet X เร่งโคจรไปจากดวงอาทิตย์ในช่วงขากลับนี้ โลกจึงย้ายแกนพลังงานใหม่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 90 องศา

 เมื่อ PX ที่ปรากฏอยู่ข้างดวงอาทิตย์ในแนวทะแยงมุม 15 องศากับ ecliptic ในปัจจุบัน (22 มิ.ย. 2011)นั้น เมื่อมันเริ่มโคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์จนถูกสนามแม่เหล็กหนาแน่น เหนือและใต้ ecliptic ทำให้ PX ปรับมุมทะแยงใหม่เป็น 32 องศา พร้อมกับม้วนตัวค่อยๆลอยอ้อมดวงอาทิตย์เพื่อแทงทะลุ ecliptic ใกล้กับโลกดังในรูปภาพ มีประเด็นที่น่าสนใจมาก ในขณะที่ PX กำลังปรับมุมเป็น 32 องศานั้น โลกจะประสบ severe wobble หรือการแปรปรวนของสนามแม่เหล็กครั้งใหญ่ เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดวันละ 2 รอบ พร้อมๆกับเกิดพายุรุนแรงและคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ ซึ่งจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่ชายฝั่งทั่วโลก ต่อคลื่นสึนามินับ ร้อยๆฟุตขึ้นไป

ในช่วงเวลา severe wobble นี้นอกจากจะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ราบลุ่มทั่วโลกแล้ว แรงเขย่าของแผ่นดินไหว ยังอาจทำให้ถนนแตกหักยุบตัว และสะพานข้ามแม่น้ำต่างๆพังลง ล้วนเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเดินทาง สำหรับผู้ที่เพิ่งตัดสินใจอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง คุณ Zeta จึงแนะนำว่า ใครสามารถตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆย่อมปลอดภัยกว่าผู้ที่เพิ่งมาเริ่มตัดสินใจ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันแล้ว ซึ่งจะมีผู้คนมากมายก็จะพากันเอาตัวรอด เพิ่มความเสี่ยงภัยให้กับการเดินทางเป็นทวีคูณ อย่างชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคาดคิดเอาทีเดียว

ขอยกตัวอย่างซักเรื่อง... ยานพาหนะทุกคันต้องเติมเชื้อเพลิงด้วยกันทั้งสิ้น แล้วสถานีเติมเชื้อเพลิงจะไปเอาเชื้อเพลิงที่ไหนมาให้บริการแก่ลูกค้า ปัจจุบันคิวเติมกาซเอ็นจีวีก็แสนยาวเหยียด และหลายๆแห่งก็ขึ้นป้ายแกซหมด รถต้องจอดรอเป็นชั่วโมงๆ เนื่องจากไม่มีแกซจะวิ่งต่อนั่นเอง เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้มีเชื้อเพลิงสต๊อคเอาไว้มากมาย สำหรับรถที่ใช้น้ำมัน อาจเตรียมแก้ไขล่วงหน้า ด้วยมีถังสำรองสต๊อคน้ำมันให้เพียงพอให้ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าถนนและสะพานยังเอื้ออำนวยต่อการเดินทางอยู่ ซึ่งทุกคนจะประสบกับความหนาแน่นของการจราจรไปเกือบตลอดทาง สร้างความเหนื่อยล้าให้แก่ผู้ขับขี่อย่างยิ่ง 

ขณะที่โลกหยุดหมุนรอบตนเองนั้น จะเกิดความเครียดระหว่างแกนแมกม่าของโลก และผิวเปลือกโลก จะเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยก แผ่นดินยุบ แผ่นดินลอยตัวขึ้นใหม่ไปทั่วโลก ส่งผลแตกต่างกันออกไปไม่เท่ากัน รวมทั้งพื้นที่ประเทศไทยประมาณครึ่งหนึ่งต้องจมน้ำไปในเวลารวดเร็วนั่นเอง

แต่เพิ่งได้ทราบข่าวน่ายินดีจากท่านพระครูบาอินทร เจ้าอาวาสแห่งวัดสันป่ายางหลวง ลำพูน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2554 ว่า เขตจังหวัดลำพูน เป็นเขต Neutral ขั้นอยู่ระหว่างโซน Electron และ Proton พอดี แผ่นดินเมืองนี้จึงสถิตย์เสถียรมั่นคงไปจนถึงกาลสมัยที่ สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย์ ลงมาตรัสรู้ ดังในสมัยหลวงปู่ครูบาวงศ์เคยบอกเรื่องนี้เอาไว้กับท่านพ่อครูจรูญ สุริยวงศ์นานแล้ว ในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่

การเปลี่ยนแแปลงของเปลือกโลกปรากฏไปทั่วโลกทีเดียว เนื่องจากแมกม่าได้เคลื่อนตัวไปล่วงหน้าด้วยแรงสนามแม่เหล็กของ Planet X ผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้ายตนเองไปสู่ที่ปลอดภัย จึงควรทำเสียก่อนหน้านี้ เมื่อ Planet X ได้เริ่มมาปรากฏตัวบนท้องฟ้า ให้ได้เห็นกันด้วยตาเปล่าล่วงหน้าประมาณ 3 เดือนเป็นรูปกากบาทสีแดง) 

เวลาเกิด PS คนบนโลกจะรู้สึกเหมือนนั่งรถลงมาจากสะพานสูงกระทันหัน หรือคล้ายสภาพเครื่องบินตกหลุมอากาศ วืดลงมา ช่วงนั้นคนจะหวิวและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากแรงกดจากจักรวาล หรือปาร์ติเคิลของฝุ่นสีแดงส่วนหางของดาวที่ส่งลงมานั่นเอง เพิ่มแรงจี และเพิ่มน้ำหนักของมวลอากาศ ที่จะมีออกซิเจนน้อยอยู่แล้ว ผู้มีเหรียญธรรมจักร พร้อมหลอดพีระมิด ที่พระอาจารย์ทำจากแร่พิเศษจากกาแลกซี่อื่นที่ค้นพบในถ้ำที่แม่เสรียง และพลังจิตของพระอาจารย์อีกประมาณ 20 % สำหรับให้จิตนึกถีงพอจะช่วยเหลือได้ ในการขจัดสิ่งเป็นพิษออกจากร่างกาย พร้อมทั้งนำเอาพลังงานเย็นเข้ามาในร่างกาย และช่วยปรับสมดุลแรงจี ที่เปลี่ยนแปลง กราบเรียนถามเรื่องนี้กับท่านเมื่อ ปลายเดือน ก.ค. 54...อุปกรณ์ช่วยชีวิตขนาดจิ๋วส่วนบุคคล...ถามรายละเอียดจากคุณอินทิราอาจยังพอมีสต๊อคเหลืออยู่

คุณ Zeta ตอบข้อสงสัยในลักษณะอาการเวลาโลกย้ายขั้ว ผู้คนจะรู้สึกอย่างไรบ้าง

Please tell me at what speed in MPH the plates will be moving at when they shift?

This is not a speed you will sense, as in G force when a shuttle takes off from the surface of the Earth. Just as the Concord jet can reach high speeds, yet the passengers sip their drinks and are unaware of the speed, you likewise will not sense speed during the hour of the pole shift because your start up and stopping will not be sudden. During startup, the core and crust are bonded, and thus here is drag on the speed with which the crust moves. There are, as we have mentioned, attachments to the neighborhood which hold the Earth in place and resist movement. When the pressure to move becomes too great, the core and crust rip from each other, so the crust can then pick up speed. When the crust comes to a stop, as we have stated it is more like a series of stops, the car crashing into sand filled barrels on the freeway, so the motion is gradually slowed, not a sudden stop. You can calculate the speed, if you wish. A 90 degree turn within the span of an hour. Allow in your calculation for a gradual startup and stop....ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 200 กิโลเมตร/นาที

อีกประเด็นที่ชาวโลกทั่วโลกจะประสบระหว่างเกิด Pole Shift ....เฮอริเคน

On your future map of the Earth, Greenland ends up above the west coast of the US. Doesn't that mean that to leave the east coast, go over the present north pole and to the present west coast it is going to go 4,000 miles in one hour. Won't that create huge tidal waves just by itself? You say it will start off slow and end slow so that means that in the middle it must be traveling at 6,000 miles per hour. Wow! Do I have that right?

The oceans move with the Earth, in the main, but the tidal waves we have been warning about areas a result of this movement. How fast does the Concord go? The passengers are not aware of this speed at all during takeoff or landing. It is the same with the Earth's crust, as the atmosphere moves with the Earth, creating no more than hurricane force winds on the surface. What is it about the speed that would cause distress on the surface of the Earth? In a speeding car, there is no distress unless sudden braking or a crash or a broken window result. While zooming along, there is no distress!


ด้วยเหตุนี้เอง ที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินจากพระอาจารย์ตอนวันงานคล้ายวันเกิดของท่านว่า ต่อไปเหรียญธรรมจักรที่แจกให้วันนี้จะหายากมาก และมีผู้ต้องการมาก แต่เวลานั้นพระอาจารย์ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดว่าเนื่องจากเหตุไร เนื่องจากท่านพูดน้อยอยู่แล้ว ต้องค่อยๆนำคำพูดต่างๆของท่านมาต่อๆกัน

(สำหรับผู้ที่ฝึกวิปัสสนาโดยใช้อุปกรณ์พีระมิดช่วยเบื้องต้นให้จิตแยกจากกายของพระอาจารย์ชำนาญแล้ว บางคนจะได้พีระมิดส่วนตัวเกิดขึ้น ก็ขยายขนาดใช้ป้องกัน พาร์ทิเคิลแม่เหล็กที่ หนักของสนามแม่เหล็ก ที่ดาวหางส่งมาจากขยะส่วนหาง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวหาง 4 เท่าตัว หมุนวนยาวออกไปประมาณ 14 ล้านไมล์ ส่วนตัวของดาวหางเองใหญ่กว่าโลก 4 เท่า หนักกว่าโลก 23 เท่าอุดมด้วยธาตุเหล็กเช่นเดียวกับโลก และมวลที่หางนอกจากมีน้ำมันแล้ว ยังมีประจุแม่เหล็กอย่างทั่วถึงอีกด้วย จึงสะดวกในการแพร่กระจายไปตามสนามแม่เหล็กออกไปทั่วโลก เมื่อมันสะบัดหางมาทางโลก โดยเฉพาะเมื่อเข้ามาอยู่ในระนาบโคจรของโลกและดวงอาทิตย์ คู่ขนานห่างโลกเพียง 14 ล้านไมล์ใกล้กว่าคราวก่อนๆ ในวงโคจรที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเดิม ด้วยดวงอาทิตย์ลดขนาดเล็กลงกว่าเดิม ขณะที่ดาวหางได้เจาะทะลุมาอยู่ใน ecliptic แล้ว ลอยตัวอยู่เหนือวงดคจรของดาวศุกร์ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 39 ล้านไมล์ ในช่วงเวลานี้ PX จะค่อยๆซูมโลกเข้าไปใกล้ถึงวงโคจรของดาวศุกร์ ห่างจาก PX เพียง 14 ล้านไมล์ โลกคงได้รับผลกระทบต่างๆรุนแรงทีเดียว รวมทั้งรับความร้อนจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิคจากดาวหางเพิ่มมากขึ้น เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ชาวโลกด้านรอบๆแอตแลนติค จะเห็นดาว PX มีขนาดเพิ่มขึ้นทุกวันในช่วงนั้น ซึ่งด้านนี้ของโลกจะสว่างตลอดสัปดาห์ ก่อนที่ PX มันจะโคจรจากไป ทิ้งความหายนะต่างๆเอาไว้เบื้องหลังบนโลกสุดประมาณ)

และยังมีชาวธรรมอีกท่านหนึ่งพบว่าหากผู้ที่ปล่อยให้ประจุโฟตอนจากจักรวาลเข้าไปในตัวมากขึ้น จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นได้ ซึ่งฟังดูแล้วการ มิวเตทร์ของเซลล์ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดี เนื่องจากบนดาวหางอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและน้ำแล้ว ที่นี่ยังมีสัตว์ประเภทโฮมานอยส์ เช่นเดียวกับมนุษย์อาศัยอยู่ด้วย อยู่ใน 3 rd density เช่นเดียวกับชาวโลก แต่มีวิทยาการล้ำหน้าชาวโลก ยานของพวกเขาไปเยี่ยมเยียนได้ทุกดวงในสุริยจักรวาล แต่ออกนอกสุริยจักรวาลยังไม่ได้ จึงเป็นเทคโนโลยี่ข้ามรุ่นชาวโลกไปมากมายทีเดียว แต่พวกที่อยู่บนดาวดวงนี้ ยังต้องอยู่ใน 3rd density ไปอีกนาน แม้มนุษย์โลกที่มีจิตใจดี จะได้เลื่อนขึ้นเข้าไปใน 4th density ในวิบัติกาล โลกคราวนี้ ก่อนเขาแล้วก็ตาม พวกเขายังต้องอยู่ในมิติเดิมไปอีกนาน ดีไปคนละอย่าง

เพิ่งทราบข่าวจากคุณหมอเก่ง เพื่อนหมอด้วยกันที่สุราษฎร์ธานี พบในสมาธิว่าพวกมีจิตเห็นแก่ตัวที่ข้ามแดนไม่ได้ถูกนำไปกักตัวไว้ที่ใต้สะดือทะเล คงจะเป็นคนละมิติกับพระอุปคุต ซึ่งท่านมีกุฏิส่วนองค์ของท่าน

โดยได้ทราบมาก่อนเหมือนกันจากชาว Zetas ว่า Council of Worlds จะกันไม่ให้พวกอันธพาลมาเกิดก่อกวนสังคมใหม่ของโลก ในช่วง 100 ปีนับแต่นี้ไป ก็พอดีมาต่อเนื่องกับความรู้ใหม่ของนักสมาธิ ท่านที่รอดชีวิตเข้าไปโลกใหม่ ก็ลองสังเกตดูคนรุ่นใหม่ที่จะมาเกิดนับแต่นี้ต่อไปดูเอาเองก็แล้วกัน ว่าจะเป็นเช่นไร รู้แล้วยังไม่ต้องเชื่อ รอพิสูจน์ก่อน

ส่วนผู้ที่ยังต้องการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ในพื้นที่ภาคกลางที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขการดำรงค์ชีวิตใหม่ อาศัยอยู่บนเรือนแพ เช่นเดียวกับประเทศเนเธอแลนด์ และรัสเซียได้ลงทุนทำในเสกลใหญ่ ได้พัฒนาเป็นเมืองลอยน้ำ เอาไว้ล่วงหน้า มีรายละเอียดเบื้องต้นที่ลิงค์นี้   

Where the 7 of 10 sinking will flood the tip of Vietnam south of Ho Chi Minh City, and a strip of land just to the north of Phnom Penh in Cambodia, and the area around Bangkok in Thailand, the loss of sea level elevation after the pole shift is much more severe. Phnom Penh will be reduced to a small island, the highlands of Vietnam and Laos to a narrow peninsula, and Thailand north of the peninsula reduced to half its land mass.

Since most of the inhabitants in these countries live in structures that do well in earthquakes, made of flexible materials not stacked high, there will be many survivors seeking to move inland, to the north, after the pole shift. A key advantage for these survivors is their current lifestyle, where farming and fishing are prevalent. Moving to boats, to form floating cities relying heavily on what the sea provides, will be a natural trend among survivors. (ส่วนทำเลพื้นที่ประเทศไทยที่เหลืออยู่ จะลงไปอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้ใหม่ อากาศหนาวเย็น ผู้ที่ตระหนักล่วงหน้า ให้ศึกษาอุปกรณ์ตัวช่วยดำรงค์ชีวิต ด้วยการติดตั้งศูนย์ป้องกันภัยธรรมชาติ ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เอาไว้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ อย่างเพียงพอ จะช่วยได้มากในฤดูหนาว ให้อบอุ่นขึ้นเป็นอำเภอๆทีเดียว หรือประมาณ 1.8 ล้านไร่/ยูนิต) 

The larger issue will be the sheer number of survivors. It will not just be one country devastated, but the entire region. All of Indonesia will be affected during the pole shift, as the Pacific Ocean will compress, pressing the waters down through Indonesia toward the Indian Ocean, scouring the land. This will be a pole shift tide under pressure.

Those who scramble to their highlands will be joined by those in western Australia who manage to survive the sinking of the western 2/3 of that country, as well as those in India who manage to survive the sudden sinking of that entire country. Thus, the drowning join those who must pack up and migrate north, all while there is scant food to share and cold descending from the new S Pole - India.

Our advice is to build boats, and migrate by boat, not foot. Fish and seaweed are a ready food source, and one can migrate along the coastline thus toward the new Equator until a new homeland can be established.

ข้อสังเกตก่อนเกิดโลกย้ายขั้ว

California will have several big ones. The San Andreas Fault line runs along its coastline, and many fault lines run inland from the major fault. We have stated that an adjustment will occur from the San Diego area up toward Yellowstone and that this will happen well before the shift. (ผู้ที่ติดตามเหตุการณ์โลกเปลี่ยนแปลง สามารถใช้เป็นจุดสังเกตได้อีกจุดหนึ่งล่วงหน้า)

อีกข้อสังเกตก่อนโลกย้ายขั้วสำหรับผู้อยู่ติดกับชายฝั่ง ในแถบเส้นศูนย์สูตร

We have described some tidal movement prior to and following the pole shift. When rotation slows and stops, water flows to the poles, as rotation is no longer pulling the water outward due to centrifugal force. During this time, a lot of land along the equatorial and temperate coastlines will appear, and we have warned people not to feel confident about this, remaining on the shoreline. This is temporary, and when the pole shift itself happens, the sloshing will rush the water back inland as we have stated - up to 100 miles or more inland and up to 200 feet above sea level even at that point.

After the pole shift, when rotation returns, of course a new equator finds water pooling there due to centrifugal force, but since the coastlines have been denuded and drowned from the sloshing, this is not a worry to any inhabitants there.  Atlantis was drowned for other reasons. This city was, as we have stated, off the western coastline of Europe, which is dragged down during every pole shift.

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สัตว์ต่างๆตายลงอย่างกระทันหัน ที่วีดีโอนี้ได้แสดงให้เห็น

 

ท่านที่ได้รับชมภาพต่างๆที่ในคลิปนี้ได้นำมารวบรวมเอาไว้ เป็นผลที่เกิดขึ้น ส่วนต้นเหตุนั้นมาจากแผ่นเปลือกโลกได้รับการรบกวน จากการแปรปรวนของแมกม่าในแกนกลางของโลก ซึ่งได้รับพลังงานจากนอกโลกส่งคลื่นแม่เหล็กมากระตุ้นรบกวน และจะยิ่งรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ เมื่อดาวดวงนั้นเคลื่อนตัวใกล้โลกเข้ามาทุกขณะ

การแปรปรวนของแมกม่าในแกนกลางของโลก ที่มีขนาดใหญ่พอๆกับพระจันทร์ของโลกคือ 1 ใน 4 ของโลก ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนตัวเข้าหากันบ้าง แยกตัวออกจากกันบ้าง เปิดโอกาสให้เกิดสิ่งเหล่านี้

  • กาซมีเทนที่อัดแน่นอยู่ใต้ชั้นหิน หรือใต้ชั้นน้ำแข็งในบริเวณขั้วโลกจำนวนมากมายมหาศาล อันเกิดจากซากอินทรีย์วัตถุที่ถูกเปลือกโลกกลบเอาไว้ เมื่อครั้งมี Pole Shift เมื่อคราวที่ผ่านมา เมื่อประมาณ 3,657 ปีนั่นเอง 
  • เปิดทางให้กาซเหล่านี้ซึ่งเป็นพิษมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 23 เท่า ระเหยออกมาจากก้นมหาสมุทร หรือบนผิวโลกบนบกก็ตาม ลอยสู่อากาศ ทำให้นก ปลา ที่มีความไวต่อสิ่งเหล่านี้ทนไม่ได้ขาดอากาศหายใจ ต้องตกลงมาตาย หรือสัตว์ทะเลถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งในส่วนต่างๆของโลก
  • สัญญานเหล่านี้กำลังบอกให้มนุษย์ทราบว่า เปลือกโลกส่วนต่างๆไม่ได้เสถียรอีกต่อไปกำลังปรับตัวในลักษณะต่างๆมากมาย ในส่วนที่ยืดออกจะเกิดหลุมยุบ แผ่นดินแตกแยก ยุบตัว เกิดขึ้นเงียบๆไม่มีแผ่นดินไหว ส่วนในโซนที่เปลือกโลกเคลื่อนตัวเข้ากดดันกันจนเกิดการแตกหัก เป็นผลให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาเป็นระยะถี่ขึ้น เมื่อส่วนของชั้นหินที่ประสานกันดุจนิ้วมือค่อยๆแตกหักออกจากกัน อยู่ในขบวนการของแผ่นเปลือกโลกค่อยๆทรุดตัวนั่นเอง ส่วนมหาสมุทรแอตแลนติกจะยืดตัวมากขึ้น นำทวีปอเมริกาให้ห่างจากยุโรปและอาฟริกาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มหาสมุทรแปซิฟิกหดตัว ทำให้พื้นที่ขอบๆมหาสมุทรฯเอียงตัวจมน้ำ ดังเช่นที่กำลังปรากฏชัดขึ้นทุกวันที่อินโดนีเซีย ฟิลิบปินส์ ออสเตรเลียบางส่วน และนิวซีแลนด์ ซึ่งที่นี่กำลังลอยตัว พร้อมๆกับมีแผ่นดินไหวรุนแรงมาเป็นลำดับ แกะที่นั่นกำลังจะมีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่มากกว่าเดิมในอนาคต หลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมีให้ศึกษาฟรีที่ลิงค์นี้ ทั้งภาพรวมทั้งโลก และส่วยย่อยๆ

สุริยจักรวาลมีดาวบริวารอีกดวงหนึ่ง เป็นดวงที่12 ซึ่งจะโคจรมาวนรอบดวงอาทิตย์ทุกๆ 3,657 ปีโดยประมาณ มีจุดยึดโยง 2 จุด คือดวงอาทิตย์ที่โลกเป็นสมาชิก และดาวคู่แฝดของดวงอาทิตย์ที่ไม่ส่องแสงอีกหนึ่งดวง และดาวดวงที่ 12 จะขยับวงโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นทุกๆรอบ เมื่อดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กลงอันเนื่องมาจากการสูญเสียมวลไปกับการเผาไหม้ ส่งความร้อนและแสงสว่างให้แก่ดาวเคราะห์ทุกดวงในจักรวาล (มนุษย์รับสิ่งเป็นประโยชน์มาตลอดเวลา หากได้ตอบแทนกลับไปบ้างก็จะดีไม่น้อย)

ดาวหางดวงนี้จึงขยับเข้าใกล้โลกมากกว่ารอบที่แล้วด้วยเช่นกัน คราวนี้เหลือระยะห่างเพียง 14 ล้านไมล์เท่านั้น

ศักยภาพสนามแม่เหล็กของดาวหางดวงนี้ ชาวโลกอาจไม่คาดคิดว่าจะมีพลังมากมายนัก  โดยตัวมันมีมวลมากกว่าโลก 23 เท่า ใหญ่กว่าโลก 4 เท่า อุดมด้วยธาตุเหล็กเช่นเดียวกับโลก มีฝุ่นสีแดงจากสนิมเหล็กและโลหะหนักที่เป็นพิษ มีน้ำมันที่ส่วนหางเป็นสารประกอบของคาร์บอนและไฮโดรเจน เมื่อน้ำมันเหล่านี้เข้ามาในบรรยากาศของโลก พบกับกาซ ออกซิเจนและประกายไฟ ก็จะลุกไหม้กลายเป็นฝนเพลิงไปทั่วฟ้าทันที คนในอดีตถูกฝนเพลิงลุกไหม้อยู่บนหัว ก็หนีร้อนลงน้ำ น้ำทะเลก็เดือดจากก้นทะเลขึ้นมาอีก กลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ จึงต้องตายไปมากมาย และดาวดวงนี้ยังมีบริวารดวงจันทร์หมุนควงสว่านอยู่ในส่วนหางอีก 29 ดวง คลุกเคล้าอยู่กับฝุ่นเป็นกลุ่มยาว 14 ล้านไมล์ ในองคาพยพของดาวดวงนี้ล้วนมีสภาพแม่เหล็ก ที่สามารถเคลื่อนตัวไปกับสนามแม่เหล็กของจักรวาล เมื่อหางสะบัดมายังโลก ฝุ่นเหล่านี้จึงแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว (หลังคาที่หลบภัยจึงควรใช้วัสดุที่ไม่ไหม้ไฟเอาไว้เป็นดี )

ซึ่งในตัวมนุษย์ทุกคนก็มีสภาพแท่งแม่เหล็กเล็กๆอยู่ด้วยเช่นกัน พลังสนามแม่เหล็กของดาวหางที่ไม่ธรรมดา จึงมีอิทธิพลเหนือกว่าโลกมากอยู่ เหนี่ยวนำให้ขั้วเหนือของแกนโลกหมุนไป 180 องศา ฉุดรั้งเปลือกโลกเคลื่อนตัวไป 90 องศา แผ่นแอนตาร์คติ๊กถูกลากจูงมาไว้ที่เส้นศูนย์สูตรใหม่ ปลายทวีปเอเชียลงไปอยู่ขั้วโลกใต้ใหม่คือประเทศอินเดีย และจมน้ำทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่เหลืออยู่ครึ่งเดียว ลงไปอยู่ในโซนขั้วโลกใต้ใหม่ด้วย เป็นเหตุว่าทำไมเมื่อราว พ.ศ. 2528 หลวงพ่อฤาษีลิงดำจึงบอกให้ลูกศิษย์เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเอาไว้ล่วงหน้า บ่งชี้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสสอบผ่านเข้าไปสู่ 4th density ในอีกไม่นานแล้วจะได้ใช้แน่ๆ พบกับสภาพอากาศเช่นเดียวกับชาวรัสเซียในปัจจุบัน...

นับเป็นโชคดีของคนไทยที่ไม่ต้องอพยพไปอยู่ประเทศอื่นล่วงหน้า เช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น อินเดีย เนปาล อินโดฯ เหล่านี้ ซึ่งต้องสิ้นเปลืองทุนทรัพย์มากอยู่ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั่วกัน จึงเป็นเรื่องที่น่าสงสารพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างยื่ง...ที่จะช่วยได้หากต้องเสียชีวิตคือส่งพลังแสงทิพย์ไปให้ เป็นแสงสว่างที่พึ่งในโลกหน้า...

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้รับการอนุเคราะห์จากชาว Zetas ที่กรุณานำยาน UFO จำนวนมากมาบินโชว์ถึงหน้าบ้านร่วมชั่วโมง แนะนำให้เข้าไปใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆหลากหลายในทุกๆแขนงวิชายิ่งกว่าการเรียนปริญญาเอกพร้อมๆกัน 3 สาขาเลยทีเดียว...ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์จะได้สอบผ่านเข้าไปสู่ 4th density หรือโลกยุคใหม่ ที่เอื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรม ให้สูงขึ้นยิ่งกว่าเก่าที่อยู่ใน 3rd density เป็นส่วนใหญ่...ส่วนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงที่12 จะยังอยู่ในระดับ 3 rd density ต่อไปอีกนาน แม้จะมีเทคโนโลยี่ล้ำหน้าชาวโลกปัจจุบันไปมากแล้วก็ตามที

คุณ Zeta พูดถึงสาเหตุเครื่องบินตก ก่อนถึงรันเวย์ 2 กม.

Is there anything unusual that caused the crash of the Boeing 777 at Heathrow this week? It was notable as the engines failed when landing and the warning system gave no indication there was a problem leaving the pilots unaware until the engines did not respond to the controls 2 miles from the runway. The pilot reported that there was a complete loss of power and had to glide the plane in. All this at the exact same time as PM Gordon Brown was due to take off for his visit to China causing his departure to be delayed. Co-incidence?http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/7194086.stm

We have predicted that before the pole shift that satellites will fail, completely. Since the tail is expected to waft about, bringing debris of all sizes into the area of Earth's atmosphere, it is assumed that this would be the reason for failure. Electromagnetic disturbance is a major factor in our predicted satellite mass failure, however. We have frequently reminded our public about the August-September 2003 time frame when brownouts and blackouts were occurring worldwide. This was a time when red dust was also noted on cars and patio furniture. The tail of Planet X is charged, as iron oxide takes a charge. Electrical equipment on the ground has breakers that protect the equipment, should it be struck by lightning. Electrical equipment on planes or in satellites is not anticipated to be struck by lightning, or to receive a surge or brownout for any reason. Ground based equipment is anticipated to suffer because lightning seeks the ground and will strike the highest point, such as transmission line poles with their grounds. The tail of Planet X has not been causing lightning storms in excess in the  atmosphere of Earth, as yet, nor did it in late summer of 2003. But it does create surges and brownouts, and the equipment of airplanes is not prepared to guard against this. Does this mean that air travel will become less safe in the future? Without a doubt.ในประเด็นนี้ตรงกันกับ ท่านครูบาอินทร ท่านเจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง กล่าวถึงสนามแม่เหล็กโลกแปรปรวน เป็นอันตรายต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น นับแต่เดือน มกราคม 2554 เป็นต้นไป

(ในลิงค์  brownouts มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ยังต้องเดินทางโดยเครื่องบินว่าการ surge ของสนามแม่เหล็กจะไปรบกวนเครื่องมืออีเลคโทรนิคของเครื่องให้หยุดทำงาน แล้วรถยนตร์สมัยใหม่ที่มีกล่องดำใช้ด้วย?)

ก่อนโลกจะย้ายขั้ว จะมีสิ่งสังเกตได้อย่างไรบ้าง

อ่านต่อ...

back up data: http://www.zetatalk.com/ning/19fe2011.htm

 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share