สิ่งแวดล้อมหลังโลกย้ายขั้ว

http://www.ainews1.com/article583.html

Those who are of good heart, giving The Call because they are deeply concerned about the negative impact of the coming pole shift on so many, are often greatly relieved to discover simple ways to alleviate this distress on others. Life goes on through and after a pole shift. Yes, the trappings of modern life will disappear - video games, TV and movies, flush toilets, electric lights and labor saving devices, fast food facilities, and soft living where food is distributed to those in cities and shared through social services. Medical treatments will fall to what it was 100 years ago, before antibiotics and other treatments such as dialysis. But music and dance, hot baths with home made soap, medicinal herbs, carpentry and textile manufacture, and electric lights rigged by those with skills in electronics will be available. Flush toilets will be replaced by composting toilets, the old out-house of yor and in used in many countries today. Realizing that the pole shift, like any exigency, can be addressed and in the main overcome is a great relief to those with such concerns. This allows them, likewise, to focus on the benefits of the Earth's Transformation period, the increasingly Service-to-Other nature of the communities that survive.

commented by Zetatalk.com

มีผู้ถามถึง ทางราชการได้จัดเตรียม บังเกอร์ใต้ดิน เพื่อใช้หลบภัยระหว่างโลกย้ายขั้วนั้น คุณ Zeta ได้กล่าวถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น กับที่หลบภัยประเภทนี้เอาไว้ด้งนี้

This scheme has several failure points built in. First, as we have stated, underground bunkers will shift, if not collapse. Earthquakes are horizontal and vertical, and all it takes for a stairwell or elevator to malfunction is a slight skew. Doors will not open. Elevators will fail to rise or fall. And panic will ensue. Is the equipment these bunkers reply upon failsafe during a magnitude 9 earthquake? The broken link scenario has a thousand possibilities. Then there is the issue of oil and gas and coal surviving the pole shift, as a spark can set one of these caches ablaze and explosions will take care of the rest. Nevertheless, some in these bunkers will emerge with their agendas intact, so don't assume that those who wish to be kings in the Aftertime are all dead.

ผู้ที่รอดชีวิตเข้ามาโลกใหม่ ใช้เวลาอีก 100 ปี ในการปรับยกขึ้นสู่ 4 th Density

Within the 100 year period before the leap to 4th density, all of man's plastic garbage will have ceased to exist in other than the memory of man.

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share