ธุรกิจหมวดลูกกตัญญู

ธุรกิจเครือข่ายในหมวดนี้สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหมวดต่างๆ ตามแต่ท่านนักธุรกิจ จะเล็งเห็นความสำคัญ ของท่านประธานบริษัทฯ ที่ให้นโยบายนี้เอาไว้เป็นช่องทางส่งเสริมให้ลูกๆทำความดีเพื่อแม่และพ่อของตน ระหว่างที่ตนเองทำธุรกิจอยู่ในระบบ อี-คอมเมิร์ซ ใน aibiznet และเมื่อท่านนักธุรกิจผู้มีเกียรติตระหนักถึงนโยบายที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้นำไปใช้และแก่พ่อแม่ของตนเอง ก็จะได้ประโยชน์ทั่วหน้ากัน เห็นผลทันทีที่จิตใจ และมีรายได้เสริมตามมาจากระบบ ที่เกิดจากความอดทนพยายามของลูกที่ขยายธุรกิจของตนอย่างไม่ย่อท้อ  เพื่อตนเอง ครอบครัว และพ่อแม่  ให้เกิดความอบอุ่น ความรัก และสามัคคีในแต่ละครอบครัว

สำหรับวิธีการเริ่มต้นท่านสมัครมีรหัสธุรกิจของตนเองเสร็จแล้ว รีบศึกษานโยบายนี้ของท่านประธานบริษัท  ถ้าท่านเห็นด้วยก็นำชื่อคุณแม่และคุณพ่อมาลงสมัครเป็นเพียงสมาชิกเอาไว้ก่อนสองด้านซ้ายและขวาของรหัสของตัวท่าน  ต่อจากนั้นท่านก็ขยายธุรกิจใต้รหัสของท่านทั้งด้านซ้ายและขวาลงไปเรื่อยๆ ซักข้างละ ๑๐๐ รหัส หรือเท่าที่ท่านเห็นว่ามีรายได้เกิดขึ้นจากผลงานของสองสายงานแรกที่มีความเสถียรดีแล้ว  ท่านก็กลับมาขยายอีกสองสายงานของรหัสที่ ๒-๓ ซึ่งเป็นรหัสของพ่อและแม่ ให้ยาวลึกลงไปเช่นเดียวกับสองสายงานแรกที่ท่านทำสำเร็จแล้ว

รหัสที่ ๒-๓ ก็จะมีรายได้ต่อเนื่องตามมา  และอีกประการหนึ่ง หากตัวท่านเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อย การแนะนำทุกๆรหัสใต้สายงานของท่าน แทนที่ท่านจะเป็นผู้แนะนำ ท่านก็ไปใช้รหัสที่ ๒-๓ เป็นรหัสแนะนำจริงของสายงานที่เข้ามาแต่ละด้านลึกลงไป แทนตัวท่านก็ได้ทำให้ค่าแนะนำแรกเข้าเกิดขึ้นแก่คุณแม่และคุณพ่อ  ส่วนรหัสของท่านรอรับค่าแมชชิ่ง และค่าบริหารสายงาน  ที่มีเพดานรายได้อยู่ที่สูงสุดประมาณ 630,000 บาทต่อวัน  และค่าแมชชิ่งลูกในสายอ่อนอีกต่างหาก ขยายกิจการสายลึกลงไปได้ไม่จำกัด โดยจะเกิดรายได้แมชชิ่งของลูกธุรกิจ หลาน เหลน โหลน รื้อ ตามรายละเอียดในแผนการตลาด ในเมนูขวามือ

ผลพลอยได้จากความตั้งใจดีแก่พ่อแม่ของตน จะได้มีรายได้มากขึ้นจะส่งผลให้รายได้ในองค์กรของท่านตกอยู่ภายในองค์กรมากขึ้นโดยผู้แนะนำจริงต่อรหัสของท่านจะได้รับค่าแมชชิ่งต่างๆน้อยลง ในตอนแรกๆที่ท่านและองค์กรกำลังสร้างธุรกิจให้เจริญงาม เป็นวิธีการที่ใครๆเขาจะไม่นำมาเปิดเผยให้ท่านทราบเช่นที่ ainews1นี้  เนื่องจากแนะนำแล้วเสียผลประโยชน์ นักธุรกิจที่ผ่านช่องทางนี้ไปสู่ aibiznet ก็ลองนำไปพิจารณาผลได้ผลเสียด้วยตัวของท่านเอง จะทำหรือไม่ทำก็ได้  โดยท่านจะแนะนำรหัสใหม่ๆด้วยตนเอง ก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับวิธีเลือกของท่านเอง

 

สมัครสมาชิกเอไอบิสเน็ต  ได้ซื้อสินค้าราคาลดพิเศษ และได้ของแท้จากบริษัทโดยตรง   ได้ธุรกิจแฟรนไชส์ เน็ตเวิร์ค อีคอมเมิร์ช  ลงทุนหลักร้อย  มีโอกาสสร้างรายได้หลักล้าน  อยู่บ้าน อยู่ที่ทำงาน ก็ขยายธุรกิจได้     เพราะขยายด้วยเว็บไซต์ที่ทำงานแทนเรา  24  ชั่วโมง  ขอรับรหัสผู้แนะนำ ได้ที่ เมนูด้านขวามือ  

กลับหน้าเดิม