เงื่อนไขของ Transformation

http://www.ainews1.com/article595.html

Regarding the issue of avoiding the cataclysms. This is often brought up in channeled work. Change your ways, repent, and the future will be different. Catastrophe will be avoided. It's up to you. Is this incorrect? Yes and no. Let us explain.

หลายๆท่านอาจได้รับฟังมาว่า หากมนุษย์พากันประพฤติดี โลกก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวาย เกิดภัยธรรมชาติใหญ่ๆขึ้น...ซึ่งเป็นจริงได้ตามที่ท่านเคยได้ยินมา ในทางหลักธรรมของโลก แต่ในความเป็นจริงของโลกที่คุณ Zeta ประเมินเอาไว้ คนที่รักดีมีน้อยเกินไป และจำนวนคนดีไม่สามารถไล่ตามทันหมู่คนไม่ดี ที่นับวันมีแต่จะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ทางระบบจึงต้องลงมติเก็บเกี่ยวเอาเฉพาะคนดีเอาไว้ และย้ายคนไม่ดี และพวกที่ยังไม่ตัดสินใจจะเอาข้างไหน ไปกักบริเวณในโลกจำเพาะที่ห่างไกล ไม่ให้มาเกิดบนโลกนี้ที่จะปรับเข้าสู่ 4th density แล้วไปอีก 100 ปี นับแต่นี้เป็นต้นไป

Transformation หรือการปรับเปลี่ยนยกมิติ ให้เบาบางขึ้นนั้น เข้าสู่มิติที่ 4 หรือชั้นจาตุมหาราชิกา มีกายเป็นคลื่นแสงจะดำเนินไปได้ทันที เมื่อมีกลุ่มคนดีบนโลกประมาณ 89 % ดังนั้นการที่ระบบตัดสินใจเก็บเกี่ยวในคราวนี้ PS เกิดขึ้น ทำให้เหลือผู้รอดชีวิตเพียง 10 % และใน 10 % นี้ยังมีผู้เสียสติอีก 43% อีกด้วยTransformation จึงจะเกิดขึ้น โลกและดวงอาทิตย์ พระจันทร์ มนุษย์และสรรพสิ่งจะปรับยกไปสู่ 4th density ซึ่งเป็นโลกที่ใช้แสง แทนร่างกายที่หนัก เคลื่อนย้ายลำบาก และใน 4 th density การเรียนรู้ของมนุษย์ที่ปรับเข้าในมิตินี้แล้ว จะยาวกว่า ในมิติเดิม หรือ 3rd density ที่มนุษย์ปัจจุบันกำลังใช้อยู่ อายุมนุษย์ใน 4th density จึงยืนยาวขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องใช้ชีวิตเป็นทาษเศรษฐกิจแบบเดิมอีกต่อไป ทุกคนจะใช้ชีวิตอิสระมากขึ้น ร่วมกับมนุษย์ไฮบริดจากดาวซีต้า ซึ่งได้เตรียมการมนุษย์ไฮบริดฝากเอาไว้ยังดาวต่างๆ พร้อมที่จะลงมาอาศัยอยู่กับมนุษย์หลังโลกย้ายขั้วแล้ว

คุณ Zeta ให้ความเห็นเอาไว้ว่า หากโลกมนุษย์ใน 3rd density เพิ่มจำนวนคนดี ได้ทัน PS ก็จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกน้อยลง PX ไม่สามารถมีอิทธิพล ดึงให้โลกย้ายแกนได้ ถึงแม้มันจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ตามปกติ ทุกๆ 3,657 ปีโดยประมาณ ก็ตาม ก็จะไม่สร้างเหตุรุนแรงขึ้นแก่โลก

ดังนั้นคำกล่าวของท่านผู้รู้ ที่บอกว่าเหตุการณ์ร้ายแรงของโลก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง จึงพอสรุปได้ว่าการสร้างกรรมไม่ดีทั้งหลายของคนบนโลก มันไปมีส่วนเพิ่มแรงโน้มถ่วงให้แก่โลกมากขึ้น อย่างที่พูดกันว่าอย่าทำตัวเป็นคนหนักแผ่นดิน หรือพอจะเทียบกับร่างกายของคน ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจะทำให้เคลื่อนย้ายอิริยาบท ไม่คล่องแคล่วกระมัง จะขยับเขยื้อนกายอย่างไรมันให้รู้สึกหนัก และเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดนั่นเอง หากได้บำบัดแก้ไขให้คืนเป็นปกติก็จะรู้สึกเบา เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเป็นปกติ

แต่ภาวะโลกปัจจุบันมันสายเกินแก้ไปแล้ว มีคนดีเพียง 25 % เท่านั้น (ขณะที่พลโลกมีประมาณ 5 พันล้านคน) ทางระบบได้ลงมติตัดสินใจทำการเก็บเกี่ยวเฉพาะคนดี ซึ่งจะเหลือที่ยังมีสติดีอยู่รอดชีวิตประมาณ 5 % เท่านั้นไปแล้ว และการปฏิบัติการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปนี้ก็อยู่อีกไม่ไกลแล้ว ให้ทุกคนที่ตระหนักและเลือกแล้วว่า จะดำเนินชีวิตในประเภทไหน ให้รีบเร่งปรับตัว...สมบัติของคนดี ก็คือมีความเมตตาปราณี ต่อเพื่อนสรรพสัตว์รอบตัวนั่นเอง..ซึ่งคนจะเป็นผู้ตัดสินใจชะตาชีวิตของตนเอง หรือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นั่นเอง  ไม่มีใครจะเข้ามาลากจูงท่านไปได้

The Earth, at close to 5 billion people, is approximately 25% Service-to-Other orientation, 7% Service-to- Self orientation, and 68% undecided. These percentages move about a bit. For the Earth to move into 4th Density, the greater part of the populace must be Service-to-Other. We are not talking 51% here, but closer to 89%. During a gradual transformation, this is accomplished by replacement during natural death and birth. The entities incarnating are Service-to-Other, and at a certain point, the planet is ready. Because the Earth undergoes cataclysms, pole shifts, this is taken into consideration by the administrators of your section of the Universe. The Transformation will occur more rapidly.

So why would it be said that the cataclysm can be avoided by behavior changes among humans? If the Earth were to achieve approximately 89% Service-to-Other orientation, prior to the cataclysm, the Earth would move into 4th Density prior to the reappearance of the giant red comet, the 12th Planet. In 4th Density, the giant comet does not have the magnetic pull that it does in 3rd Density. The effects are lessened, though the general occurrences are the same. Where traumatic, the earthquakes are no greater than experienced today, and the tidal waves no greater than what would be experienced during a hurricane. The reason for the lessened effect is the lighter density. Greater mass has greater gravitational pull.

http://www.zetatalk.com/index/zeta471.htm

หลังจากโลกย้ายเข้าสู่ 4th density โดยสมบูรณ์แล้ว สิ่งมีชีวิตใน 3rd density ที่เคยอาศัยอยู่บนผิวโลก ก็ตายจากไปเนื่องจากความหนาวเย็น ในประเด็นนี้ มนุษย์ที่ผ่านเข้าไปใน 4th density ท่านต้องเตรียมตัวผจญกับความหนาวเย็น โดยเฉพาะประเทศไทยที่จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโซนขั้วโลกใต้ อุณหภูมิอาจอยู่ระหว่าง -50 องศาเซ็นเซียส ถึง 32 องศา  

Life remaining on the surface of the 3rd Density Earth will freeze to death as the surface of the Earth cools under the diminishing rays from a dimming 3rd Density Sun. We will leave some undesirables behind - mosquitoes, for instance, which serve no biological purpose except to feed themselves and support the transport of parasites and disease, and tapeworms, who likewise are not a necessary link in any symbiotic cycle. The agents of many diseases such as a virus, bacteria, fungus, or invading parasite will not be moved during the shift. All these will freeze to death.

เมื่อมนุษย์รอดชีวิตจากโลกย้ายขั้วเสร็จสิ้นไปแล้ว มนุษย์ยังไม่สามารถผ่านเข้าไปใน 4th density โดยทันที นอกจากได้เสียชีวิตแล้วไปเกิดในมิติใหม่มีร่างกายเป็นแสง หรือที่คนไทยคุ้นชิน ว่าเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานั่นเอง และก่อนเหตุกาลวิบัติของโลก มนุษย์บางกลุ่มอาจได้รับความช่วยเหลือดังนี้

ZetaTalk: The Lift

ขอโมทนากับทุกท่านที่ผ่านเข้าไปใน 4 th density หรือโลกใหม่ด้วยความมีสติสมบูรณ์ และจะสามารถเดินทางไปท่องจักรวาลต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง แต่ทุกสิ่งบนโลกมันมี 2 ด้าน หากมีสติปัญญาไม่เพียงพอเท่าทัน ก็อาจไปติดสิ่งต่างๆที่พบเห็นขึ้นได้

ในช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านไปสู่ 4 th density สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทในช่วงจังหวะนี้ สมเด็จพระพุทธกัสสป และสมเด็จพระบรมธรรมบิดา ได้ทรงมีพระมหาเมตตา ส่งเครื่องมือพิเศษมหัศจรรย์ มารับลูกๆกลับบ้านนิพพาน ก็สามารถพากันตัดสินใจได้ทันที ไม่ต้องไปกังวลหวังว่าโลกจะเปลี่ยนไปสู่ยุค 4th density เมื่อไรก็เมื่อนั้น ในเมื่อเราได้พัฒนาคลื่นความถี่สูงให้แก่จิตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมาท่าไหน เราก็ไม่ห่วงเรื่องใดๆทั้งสิ้น

ส่วนมนุษย์ผู้มีจิตเมตตายิ่งขึ้นไปอีก ไม่ต้องการตัดช่องน้อยเอาดีแต่เพียงลำพัง สรรพสัตว์ในนาๆมิติอีกมากมาย ที่ใกล้ๆตัวเราในท้องมหาสมุทรมีทั้งใน 4 และ 5th density อาศัยอยู่นับไม่หวาดไหว กำลังรอความร่วมมือเชื้อเชิญของทุกท่านอยู่ ให้ได้ดีไปพร้อมๆกันเป็นหมู่คณะใหญ่มหาศาล เปิดโอกาสแก่พวกเขาร่วมด้วยความเมตตาของหลวงปู่ดู่ และหลวงปู่ทวด หลวงปู่ฯ ก็ได้ออกแบบกุศโลบายเอาไว้ให้พร้อมแล้ว

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share