English   version

                                                                                        http://ainews1.com/article5a.html      Bookmark and Share

ที่ผ่านมา ๒ ปีกับการปลดหนี้เกษตรกร บริษัทฯ ได้ร่วมงานกับซัพพลายเออร์ เจ้าของงานคิดค้นพัฒนาและทำงานวิจัยได้มาซึ่ง   นวัตกรรม N-function สารสกัดเข้มข้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ  ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี่ระดับสูง Atomic Biotech  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ง่ายสะดวกปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ซึ่ง อาจารย์สาโรช บุญทอง ได้ทุ่มเทพัฒนาต่อเนื่องมามาก กว่า ๑๓ ปี พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ ไปใช้ทำงานวิจัยให้แก่กลุ่มเกษตรกรหลากหลายสาขาทั่วทุกภาค และทุกฤดูกาล ให้ผลมหัศจรรย์แก่พี่น้องเกษตรกรในการช่วยลดต้นทุนการผลิต  พร้อมๆกับเพิ่มผลผลิตคุณภาพดี  ที่ปลอดสารพิษตกค้าง ที่คนทั่วโลกเรียกร้องอยากได้แวะชมผลิตภัณฑ์ N-functionต่างๆได้ที่ เอ ไอ เกษตร  ส่วนทุ่งรวงทองของ ผู้ใหญ่แสวง  เพิ่งเก็บเกี่ยวไปฤดูแรกที่เปลี่ยนมาใช้เอ็นฟั่งชั่นล้วนๆท่านที่สนใจลองแวะชมได้มีรายงานมาฝาก

สำหรับงานโพรโมทสินค้า นอกจากดำเนินงานโดยตัวของนักธุรกิจอิสระเองแล้ว บริษัทฯยังใช้เว็บไซท์อีกหลายภาษา  โทรทัศน์ดาวเทียมของบริษัทฯอีก ๑ ช่องฟรีค่าดู  ช่วยเสริมงานประชาสัมพันธ์ ให้แก่เพื่อนๆนักธุรกิจอิสระทั่วโลก และผู้ร่วมทีมกับ ainews1ยังได้รับซับโดเมนฟรี 2 ภาษาสำหรับขยายธุรกิจของท่านได้ฟรีทั่วโลกอีกด้วย และยิ่งกว่านั้นต้องขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง ในความเอื้อเฟื้ออดทนเสียสละยิ่งของท่านประธานบริษัทฯ ได้เดินทางไปร่วมจัดงานสัมมนากับบรรดาพี่น้องนักธุรกิจอิสระ ทั้งในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และในต่างประเทศอีกด้วยอย่างสม่ำเสมอ อีกทางหนึ่ง

ส่วนสินค้าภายใต้สิทธิบัตรของบริษัทฯ ที่ทำการวิจัยโดย พญ. สมฤดี เอื้อสุดกิจ และคณะบริษัทฯได้ผลิตสินค้า และส่งไปจำหน้ายในต่างประเทศ  และจำหน่ายในประทศไทยได้ ๗ ปีแล้ว  ส่วนธุรกิจขายตรงด้วยระบบไอที ที่ทันสมัย  และแผนการตลาดที่นักธุรกิจอิสระต่างได้รับประโยชน์สูงกว่าบริษัทใดๆในโลก  ที่คำนวณรายได้รายวันจ่ายทุกวันศุกร์  นักธุรกิจของเราได้ประโยชน์มากกว่าธุรกิจประเภทเดียวกับเรามากทีเดียว  เราได้เริ่มธุรกิจขายตรงมาเกือบจะครบ ๗ ปี เมื่อมาศึกษาการรายงานผลจาก ผู้ตรวจสอบบัญชีของสหรัฐฯรายงานว่าบริษัทขายตรงที่เก่าแก่  และตั้งขึ้นใหม่ในสหรัฐฯแบ่งเม็ดเงินกำไรให้แก่นักธุรกิจอิสระ เริ่มตั้งแต่ ๒๗.๕% ไปจนถึง ๕๕%  ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะคิดคำนวณรายได้ให้แก่นักธุรกิจเพียงเดือนละครั้ง  และต้องรอการจ่ายอีก ๑๕ วัน  เงินรายได้ของนักธุรกิจจึงจะถูกโอนเข้าบัญชี

ส่วนที่เอไอบิสเน็ต จ่ายได้สูงสุดกว่า ๖๐% และยังเปิดโอกาสให้สมาชิกซื้อหุ้นในบริษัทมหาชนนี้ได้ในราคาพาร์อีกด้วย  เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทฯร่วมกัน  แม้ว่าจะยังได้รับส่วนแบ่งกำไรรายปีไม่มากนักก็ตาม  แต่จะเป็นผลดีแก่ผู้ที่เข้ามาลงทุนถือหุ้นในระยะยาว

ได้กล่าวถึงบริษัท เอไอบิสเน็ต จำกัด  (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท อมตะ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯใหม่ เพื่อสะดวกในการเปิดบริษัทสาขาต่างๆในแต่ละประเทศ

ขออนุญาตขัดจังหวะ ท่านที่กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ ได้พบปะกับท่านประธานบริษัท เอไอบิสเน็ต สักเล็กน้อยจากวิดีโอข้างล่างนี้ ขอเชิญชมครับ 

   ฟังบรรยายต่อที่ลิงค์..ขอเชิญครับ ในหน้าสินค้าสิทธิบัตร                                                   ด้วยความขอบคุณ amatamlm.com ไว้ ณ ที่นี้

ยิ่งกว่านั้นเมื่อบริษัทฯมีระบบ  อี-คอมเมิร์ซ ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยให้บริการพร้อมแล้ว  การขยายธุรกิจออกไปในนาๆประเทศทั่วโลก  ย่อมจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  และบริษัทฯยังทำธุรกิจในแต่ละประเทศตรงตามที่กฎหมายในประเทศนั้นๆกำหนดไว้อีกด้วย  หุ้นส่วนบริษัทฯในประเทศต่างๆจึงได้รับผลกำไร  ตามความเป็นจริงที่กฎหมายได้กำหนดไว้  เช่นผู้ถือหุ้นในประเทศนั้นๆจะต้องมีหุ้นอยู่ในบริษัทลูกที่จดทะเบียนขึ้นใหม่ ๕๑ % ทางบริษัทแม่ในประเเทศไทยก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และทำงานต่างๆอย่างโปร่งใส  เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่ระบบบัญชีของบริษัทฯต่อเชื่อมกับสำนักงานสรรพากรตลอดเวลา  และคำนวณภาษีเงินได้จ่ายให้แก่ทางราชการเป็นรายสัปดาห์  ซึ่งแตกต่างอย่างยิ่งกับบริษัทส่วนใหญ่ทั่วโลก ที่ใช้ปฏิบัติกันอยู่

ผู้ที่ทำธุรกิจกับเราจึงมีกระแสการเงิน  ที่รื่นไหลคล่องตัว  มีส่วนหนึ่งสำหรับช่วยขยายธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ท่านประธานยังเปิดโอกาสให้มีโครงการลูกกตัญญู  เพื่อให้ลูกๆได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลกับพระอรหันต์ในบ้านของตนอยู่เป็นนิจ นักธุรกิจสามารถเลือกลงทะเบียนในระบบให้แก่บุพการี  ทำให้ท่านมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีลูกดำเนินธุรกิจเพียงคนเดียว  สร้างรายได้ให้แก่คุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมๆกับของตนเอง  ช่วยให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัว  อีก ๒ เด้ง  การเป็นลูกกตัญญูย่อมจะประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล  จะเจริญรุ่งเรือง มีเงินไหลนองทองไหลมามิขาดสาย  ศึกษารายละเอียดได้แล้วที่นี่

มีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับสำคัญมาก  จะต้องเตรียมการอย่างไร ให้ภายใต้องค์กรของแต่ละคน  จะสามารถได้รับประโยชน์จากแผนการตลาดมาตรฐาน ให้เกิดขึ้นแก่ทุกๆคนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไร ที่นี่จึงเป็นโอกาสดีสำหรับคนขยันที่ทำงานต่อเนื่องทุกๆวัน ได้ทุกๆที่ ด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ ต่อเพื่อนมนุษย์        เช่นเดียวกับพันธกิจในเว็บนี้  จะมีหลายๆอย่างที่จัดเอาไว้ให้แก่ทุกๆท่าน  ที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและบอกต่อๆกัน  ท่านก็ย่อมจะมีส่วนในกุศลเจตนานั้นอีกโสดหนึ่ง บอกลูกหลานที่กำลังศึกษาเล่าเรียนมีอีเมลส่วนตัวแล้ว ไปจนถึงนัการศึกษาปริญญาเอก แม้จะมิได้มุ่งหวังจะมาทำธุรกิจกับเราก็ตาม  ท่านก็จะได้รับความรู้ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์  ต่อการดำรงค์ชีวิตของตัวท่านและครอบครัว   และสำหรับการพัฒนาจิตใจให้แก่ศาสนิกทุกๆศาสนา โดยเฉพาะการมาเยี่ยมเราที่เว็บบอร์ดเป็นประจำ จะมีสาระเพื่อทุกๆชีวิตมาเพิ่มเติมตลอดเวลา (จะค่อยๆเพิ่มเติมเนื้อหาสาระไปเรื่อย นับตั้งแต่ วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป) กรุณาอดใจรอหน่อย 

ส่วนผู้ที่ยินดี......

next...

 

 

ลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วย เทคโนโลยี Atomic Biotech/ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม   ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องภายใต้ระบบ   N-Function   ที่ไร้คู่แข่งขัน