หมวดใช้เงินทำงาน

ธุรกิจหมวดนี้ สำหรับผู้ที่ถนัดใช้เงินทำงาน  มีรายละเอียด ในเมนู ใช้เงินทำงาน  ส่วนการสมัคร กี่รหัส ขึ้นอยู่กับดุลวินิจ ของผู้ลงทุนว่ามีความพร้อม และมีเพื่อนๆ ที่มีความเห็นแบบเดียวกัน อยู่มากน้อยเพียงใด  ท่านก็จะทราบความเหมาะสมได้ด้วยตนเอง  จึงไม่ต้องแนะนำนักลงทุนมืออาชีพมากนัก เพียงแต่ก่อนลงทุน ให้ท่านทำความเข้าใจแผนการตลาด ให้เข้าถึงและหมดความสงสัยก่อนเท่านั้น ท่านก็ลงทุนและเดินหน้าบอกโอกาสนี้แก่เพื่อนๆนักลงทุนประเภท SME ได้ทันที

กลับหน้าเดิม