ภูเขาและที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

http://www.ainews1.com/article604.html

The valley in central Thailand is buckling. How come?

คุณแนนซี่เคยตอบคำถาม กล่าวถึงที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่บนเปลือกโลกบาง และถูกหนีบด้วยทิวเขาและที่ราบสูงทั้งด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก และคุณ Zeta ยังกล่าวถึงอีกว่า เขาในส่วนกลางประเทศไทย เช่นเขาใหญ่ใช่ไหม ที่มีโอกาสแตกหักพังทะลาย อันเนื่องมาจากการบิดตัวของปลายแผ่นทวีป เมื่อประเทศอินโดนีเซีย เริ่มจมลงสู่ทะเล มากขึ้นทุกวัน และพื้นที่ทางภาคเหนือ ลี้ ลำปาง แพร่ พิษณุโลก เริ่มแสดงอาการ ยกตัวเกิดน้ำท่วมหลังฝนตกหนัก และทางทิศตะวันตกของเขตแดนกาญจนบุรี ตรงเข้ามายังสุพรรณบุรี แล้วเลี้ยวขึ้นไปยังแพร่ ออกสู่อ่าวตังเกี๋ย ยังปรากฏรอยเลื่อนใหญ่ของเปลือกโลก พาดผ่านประเทศไทย แบ่งพื้นที่ส่วนเหนือใต้ออกจากกัน ใกล้รอยเลื่อนนี้และบริเวณใกล้เคียงอาจปรากฏการเลื่อนของแผ่นดิน แยกและยุบตามมาเรื่อยๆ

เมื่อพ้นกลางปี 2011 เป็นต้นไป เป็นปฏิกิริยาทางธรณีวิทยาต่อเนื่องกับการจมลงของอินโดนีเซีย มาเลย์เซีย และภาคใต้ของประเทศไทย พร้อมกับเอียงไปทางแปซิฟิค ที่ราบภาคกลางจะรับแรงกดเพิ่มขึ้นจนโก่งตัวหักลง ส่วนการทรุดตัวต่อเนื่องมาสุดเขตเหนือของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มแผ่นดินจะทรุดตัวถึง 40 ฟุต ตามที่คุณ Zeta ได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ 1995

อาการต่างๆจะปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ เป็นลำดับไปจนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2012 ที่โลกมีโอกาสย้ายขั้วเกิดขึ้น ตามหลักฐานและรายงานของดาวเทียมโซโห และตรงกันกับการเตือนภัยล่วงหน้าของ Crop circle และคุณ Zeta ยังได้ย้ำบ่อยๆว่า โลกจะย้ายขั้วเกิดขึ้นก่อนเดือนธันวาคม ที่หลายๆฝ่ายเข้าใจผิดในปฏิทินของชาวมายา ซึ่งมีด้วยกันรวม 3 ชนิด 

หากนับถอยหลังไปตั้งแต่ 1 มิ.ย. ช่วงสัปดาห์ท้ายๆที่ภัยพิบัติรุนแรงประมาณ 2 เดือนในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ก่อนเกิด Pole shift ภายในเดือนมีนาคม 2012 เป็นอย่างช้า ที่ผู้อาศัยอยู่ในที่ลุ่มภาคกลาง ต้องเคลื่อนย้ายออกไปก่อนเกิด severe wobble รวม 9 วัน ที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน อาจเป็นเหตุให้ถนน สะพานแตกหัก ใช้การไม่ได้ และผู้คนจะแตกตื่นตกใจมาก ในช่วงที่เกิด severe wobble ติดต่อกัน 9 วัน การเดินทางจะพบอุปสรรคต่างๆมากทีเดียว จนอาจไม่ถึงที่หมาย

ทั้งนี้ลักษณะอาการผิดปกติรายวันของโลกจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ควรตัดสินใจย้ายออกไปสู่ที่ปลอดภัยหรือยัง เนื่องจากอาการผิดปกติของโลกจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกๆวันพร้อมทั้งติดตามข่าวอัตราการทรุดตัวของประเทศอินโดนีเซีย และข่าวแผ่นดินไหวในโซนนี้ มีการไหวถี่และย้ำๆอยู่เป็นกลุ่มเกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ยังไม่ต้องปักใจคำวิจารณ์ข้างต้นว่าจะเกิดหรือไม่แต่อย่างใด ให้รอดูสภานการณ์อนาคตต่อไป แล้วทุกคนก็จะตระหนักในคำพยากรณ์ของคุณ Zeta ได้ด้วยตนเอง

Written November 13, 2010

Is all the flooding in Thailand from rain, as purported? If Thailand is having so much rain, then why not the surrounding areas? Is this sinking land?http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/is-thailand-sinking-any And what is the relationship to a new apparently volcanic island near Bali? http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/a-new-island-has-risen-from This new island rose, but is not steaming as a volcano would. Some land rises, others fall?

Where Bangkok is certainly low land, so low in elevation that it would be under water with a mere 10 foot rise in sea level, there are many regions in SE Asia just as low who are not experiencing flooding. If Thailand's flooding were due to rain from a tropical depression, then why are all the neighboring countries with a similar elevation not flooded too? Vietnam south of Ho Chi Minh is far more vulnerable, and for a broader area, yet is not in such distress. Note the mountainous regions to the east and west of the valley in central Thailand. We have mentioned that when a plate tilts, rising one side and sinking on the other, that this plate may bend where the plate is thin. This is happening to some degree in the Coral Sea off the east coast of Australia, where the bending plate causes an uneven rise there beneath the buoys. It is also true that thin places on a plate can give rise to buckling when that plate is under compression, being squeezed. The tongue holding Indonesia is certainly under such a squeeze. As the tongue is pushed together, the eastern portion pushed toward the west, the valley in central Thailand is buckling, being pushed down. Simultaneously, a new seemingly volcanic island appeared between eastern Java and Bali, where the tongue is under pressure as it is being pushed down under the curve of the Indo-Australian Plate. Where this is causing extensive volcanic activity in Sumatra and Java, it is also finding weak places in the plate holding Indonesia, which can buckle in such a manner as to rise. The new island is indeed volcanic in origin, having been formed years ago under the sea, but is no longer an active volcano. Thus, rising land, due to buckling, is the only explanation. The squeeze is acting like an accordion, as it comes together. Some parts rise, some parts fall during the compression.


เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share