Earth & Dark Twin

http://www.ainews1.com/article607.html

ดาวดำคู่แฝดดวงนี้ของโลก จะช่วยดาวหางสร้างความเสียหายแก่โลกมากทีเดียว ลองมาดูว่ามันจะมีบทบาทอย่างไรบ้าง ในปี 2555 นี้

Can we see the Earth Twin now in the night sky from America? In what direction is it? The star that people see is it really Venus or the Earth twin? [and from another source] According to your posts, Venus has possibly stopped and reversed its orbit. If we too have stopped or have continued in our original orbit, wouldn't venus be getting less bright? It seems like it gets brighter every week, almost to the point where I can see its outline. Or whatever that point of light it, its startlingly bright in the sky.

Our new ZetaTalk has been referring to the Earth Twin as the Dark Twin since the start of 2004 when the Earth stalled in its orbit, encountering Planet X in its path. Yet earlier, at the start of ZetaTalk in 1995, it was referred to almost exclusively as the Dead Twin. It is both. In early discussions, the focus was on habitability, Alternative 3 a hot topic, as this Earth Twin had been a station the Service-to-Self aliens who had engaged the US Military ahead of the Roswell crash were using as a lure. Work with us, was the promise, and we will take you there during the cataclysms, ensuring your survival. The word dark is the descriptor of choice at the present time, as visibility as it rounds the orbit and comes up Behind the Earth in their shared orbit is now the focus.

Stars are visible in the night sky because of the laser of light they emit. Planets are visible because they do not absorb light rays but reflect them. Satellites or manmade metal objects such as the Space Station or probes are visible because metal is highly reflective. Comets create a spew of gas, a cloud, that reflects sunlight but are not highly visible until this cloud develops, outgassing. But what of asteroids, which regularly take mankind by surprise, appearing for a close pass but unnoticed until they arrive. Did they not twinkle, reflect light, or glow? Asteroids are almost entirely composed of hardened magma from the core of planets in the Asteroid Belt that got whacked to pieces in the past when Planet X and its entourage of moons passed through the solar system there. Magma is black, or dark gray, not a surface that reflects visible light rays. What is it about the color black that makes it dark, unseen? It absorbs light, almost entirely, reflecting little. And as a dead planet, without water, without atmosphere, without vegetation coloration, there is nothing on the Dark Twin to change this.

The Dark Twin has been viewed, by astonished gazers, due to the phenomena that causes the rising and setting Sun to appear huge and orange. The size of the Sun, overhead, is a fraction of its apparent size when it rises or sets, due to the tendency of light rays in the red spectrum to bend. These light rays spread outward from the Sun but bend toward Earth due to Earth’s gravity, and thus arrive at Earth from this spread, giving the appearance of a larger Sun than is real. This is the same phenomena that causes the Monster Sun persona, a large dim orb next to the Sun. Why does the Dark Twin appear on the horizon, briefly, as a large yellow planet, the color and size changing back and forth to a tiny blue star? These are the colors least absorbed by the twin, thus most reflected. Yellow, being close in the color spectrum to red, bends outward and back toward Earth, thus changing the apparent size. Blue, being a straight line light ray not readily bent, reflects the true size of this object, equivalent to the Earth or Venus.

New York City, New York
I know that it was at least 3 times bigger than Venus has ever appeared. Possibly more. Obviously it was bigger than a normal star because I thought it was a light on a building. And the color also! That yellow was flaming yellow! Then two minutes later - blue! The map I pulled up for NYC shows that Venus is not visible at that time. I know it wasn´t Venus, but that´s about it. Why? Well, for one Mars and other objects were right next to Venus and the object I saw was off by itself just sort of hanging there. I was walking toward the West in NYC (West Side). NYC is skewed in terms of true directions. Going according to actual directions (by using where the Sun sets) I was walking NW.
Detroit, Michigan
I live in suburban Detroit. I saw it in the sky around 11:00 PM. It was so huge I thought it might be an airplane coming in.
Sydney, Australia
I see it every day slightly west NW. It is extremely bright as the Sun sets then reduces in magnitude to about the brightness of Sirius it does actually change colour (Aussie way to spell it) from yellow to blue then disappears below the horizon by about 9 PM.
Netherlands
In the Netherlands it´s also visible for quite a while now. First, I thought it was just Venus but I have the feeling it gained in brightness over the weeks. Also it´s color has turned from white to more yellow, I believe. Last night I was outside at approx. 01:00 and it was still visible and I don´t believe that Venus would still visible that late. There was a light haze so I could only see this in the WNW and the two brightest stars from Orion in the WSW
San Francisco, California
I saw it from about 9:30 to 10:30 my time the first night. I looked at a map and did not see Mars near it or any other visible stars, it seemed alone. I went out again at 11:00 and it had just disappeared, the night was clear and the earlier time I saw it , it wasn´t low enough on the horizon to have disappeared. The next night I checked it, it was still bigger and brighter than any star etc I have noticed before. But strangely , it seemed to have moved slightly more to the West.
Indiana
I am in middle Indiana and I took the dog out and saw the huge yellow colored planet / star in the western sky. I didn´t stay huge yellow and low in the sky for more than maybe 10 minutes after I first spotted it.
Phoeniz, Arizona
I´ve been seeing it here in Phoenix AZ over a week now. It is very obvious. It is due West in the western sky about 10:00 PM my time. Very bright, yellowish and the bigest star on the horizon.

Source: Godlike Production Message Board

When the Earth was halted in her orbit in December, 2003. It was captured in a photo on January 20, 2004 in China.

The severe wobble will bring a twice a day swing, which is not the hour of the pole shift but is a12 hour movement. These tides can be expected
to be hundreds of feet high, 200-300 feet, the the worst being where a
normal tide under the influence of the Moon is in process during the
wobble. 

ZetaTalk for July 9, 2011

Can Zetas comments this crop formation? Barbury Castle (2), Nr Wroughton, Wiltshire.
http://www.cropcircleconnector.com/2011/barburycastle/barburycastle2011b.html 

Many crop circles depict the wobble, as this is the immediate and most obvious sign of the presence of Planet X. The establishment has tried to cloud the issue by claiming the erratic weather and rising seas are due to Global Warming, but having the Sun and Moon appear in the wrong place is clearly not caused by the temperature of the Earth's atmosphere. In the Barbury design the Earth is primarily leaning away from the approaching Planet X, the cooler weather for the northern hemisphere we predicted. But on occasion, as she did recently, she points her N Pole toward the Sun and the oncoming Planet X, leaning into opposition. This influence, the influence of Planet X's magnetosphere, is dominant for the Earth, unlike any influences from her sister planets - Venus and the Dark Twin, which are also shown. The Dark Twin stands behind the Earth at present, and Venus to the side....และดาวทั้ง 3 ดวงกำลังตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้?

ปัจจุบัน 18 ก.ย. 2011 ซึ่งคุณ Zeta รายงานว่า โลกได้อยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้เมื่อเดือน ธันวาคม 2010  ในรอบขากลับของ Planet X ต่อมาเดือนเมษายน 2011 ได้มีผู้ถ่ายภาพของ ดาวคู่แฝดโลก และส่งคำถามมาขอคำยืนยันจากคุณ Zeta ซึ่งพบว่าเป็นดาวคู่แฝดโลก ที่โคจรมาอยู่ด้านหลังโลกอยู่นอกวงโคจรเล็กน้อย จึงสะท้อนแสงดวงอาทิตย์ลงมาให้คนบนโลกเห็น

จากภาพถ่ายดังกล่าว...ปรากฏการณ์กำลังเป็นเช่นเดียวกันกับขาเข้าของ Planet X ที่โลกหยุดหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปประมาณ 6 เดือนก็จะมองเห็นดาวดำคู่แฝดที่ปกติอยู่ฟากตรงกันข้ามกับโลกบนวงโคจรเดียวกัน โคจรไล่หลังมาทันกับโลก

กล่าวโดยสรุปปรากฏการณ์ที่โลกกำลังตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ก็ตาม การปรากฏตัวของดาวดำคู่แฝดโลกก็ตาม ในรอบการโคจรขาออกของ PX กำลังบอกเราให้ทราบว่า การเลื้อยเจาะลงมาบน Ecliptic ของโลกและดวงอาทิตย์นั้น ยังเหลือระยะเวลาอยู่อีกไม่ช้านานนัก....แต่ในรอบขาออกของ PX คราวนี้ PX จะเข้ามาใกล้โลกเพียง 14 ล้านไมล์ เท่านั้นและระหว่างที่กำลังจะพุ่งตัวออกจาก Ecliptic นั้น แรงดึงดูดและสนามแม่เหล็กของ PX จะลากจูงโลกย้ายขั้วไป 90 องศาภายในเวลาของชั่วโมงวิกฤต ที่ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกอาจไม่รู้สึกว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้น ดุจกับท่านกำลังนั่งอยู่บนเครื่องคองคอร์ด ที่กำลังจะเหินฟ้า หรือร่อนลงจอดบนรันเวย์ตามปกติ...สิ่งที่มนุษย์จะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง คือเหตุการณ์ต่างๆในช่วงอาทิตย์ท้ายๆที่คุณ Zeta ได้ลำดับรายละเอียดเอาไว้ให้ทราบล่วงหน้าเท่านั้น...

แต่ในความเป็นจริงเมื่อโลกเริ่มเกิด Severe wobble 9 วันก่อนที่พื้นที่เหนือเส้นศูนย์สูตรจะมืดไป 3 วันนั้น  ผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปสู่ที่หลบภัยในต่างจังหวัด ห่างไกลจากชายฝั่งทะเล 130 กิโลเมตรขึ้นไป และอยู่ที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเล 60 เมตร  ก็จะหมดโอกาสที่จะเดินทาง

ในระหว่างที่โลกกำลังเกิด Severe wobble แกนพลังงานของโลกสวิงในรูปเลข 8วันละ 2 รอบ จะส่งผลกระทบต่อเปลือกโลกแผ่นต่างๆเคลื่อนไหวรุนแรง ส่งผลให้แผ่นดินอูดนูน หัก และมีแผ่นดินไหว ถนนสะพาน และสนามบินต่างๆอาจไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ คุณ Zeta จึงไม่แนะนำให้มีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่คงต้องอยู่เผชิญชะตากรรมในที่อยู่เดิมของแต่ละคนต่อไป จนกว่าซีกเหนือเส้นศูนย์สูตรจะมืดอีก 3 วัน รวมทั้งพื้นที่ประเทศไทยด้วย หากถนนหนทางและสะพานต่างๆในประเทศไทยยังปกติดีอยู่ ก็ยังพอเป็นโอกาสให้เดินทางได้ 

แต่ในสภาวะเช่นนั้นผู้คนในเมืองใหญ่เช่น กทม.ค่อนข้างแตกตื่นเอาชีวิตรอด น้ำทะเลก็เอ่อท้นเข้าท่วมชายฝั่งเมืองเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ถนนหนทางและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะด้านสถานีเติมเชื้อเพลิงจะไม่อยู่ในสถานะจ่ายเชื้อเพลิงได้เพียงพอ ผู้ใช้นพาหนะควรจัดเตรียมของตนเองให้พอใช้ให้ถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งแน่นอนย่อมจะใช้เวลาเนิ่นช้ากว่าปกติ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจึงมีมากขึ้น

หากท่านได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ก็คงจะไม่รีรออยู่จนโลกเกิด severe wobble แล้วจึงจึงตัดสินใจเดินทางออกต่างจังหวัดที่หมาย หรือตัดสินใจออกไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนชั่วคราวเพื่อรอดูสถานการณ์อนาคตต่อไป ก็ยังนับว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าที่จะรอจนโลกมืดอีก 3 วัน

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share