คำเตือนของคุณ Zeta ที่ต้องจับตามองใกล้ชิด

http://www.ainews1.com/article612.html

ปัจจุบันโลกเรากำลังอยู่ใน Trimester  ที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ช่วงต้นและปลาย มักจะมีภาวะสิ่งแวดล้อมแปรปรวนรุนแรง โดยเฉพาะนับแต่ต้นปีนี้ 2554 เป็นต้นไป ที่อยู่ในช่วง 7/10 ซึ่งกำลังจะมีเหตุการณ์ช๊อคโลกในช่วงปลายปี และต้นปีหน้า แล้วโลกจึงเข้าสู่ช่วง 8/10 ซึ่งโลกและดาวศุกร์ตกเข้าไปอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้โฟร์ อันเกิดจาก PX เข้ามาบังแนวสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ แล้วต่อเนื่องเข้าไปสู่ 9/10 และ PS ในราวต้นเดือน มิ.ย. 2555 ตามการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดตามต่อข้อมูลทั้งหลายของคุณ Zeta ข้อมูลของนาสซ่า ทางฟิสิคส์ และคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ดังมีรายละเอียดข้างล่าง

ส่วนมูลนิธิเตือนภัยฉุกเฉินของ ดร.สมิทธิ ธรรมสโรช ได้ ส่ง SMS เตือนสมาชิกให้เตรียมจัดหาสัมภาระฉุกเฉินของแต่ละคนเอาไว้ ให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา

ZetaTalk Chat Q&A for February 19, 2011

It was said that magnetic trimesters play a role in advancement of PX, thus we can expect that each new trimester brings "more trouble". 7/10 started at the begining of this trimester. 9/10 and PS are expected to happen within one trimester. Can we expect 7/10 and 8/10 also to happen within one or more trimesters (e.g. final stage of 7/10 like EU tsunami to appear near the end of this or one of the following trimesters, following by 8/10 with the start of next trimester)?

As we have explained, the Earth has its own magnetic field, and is most influenced by the Sun's massive magnetic field, which extends outside of what man understands to be the solar system. But the Sun itself is within a larger magnetic field, which pulses three times during an Earth year. This pulse is like the wind from a passing truck affecting a man walking along the roadway. If the truck is driving slowly, the man may barely notice, but if passing quickly the man may find the wind almost blowing him over. The ground, likewise, may vibrate or not move at all, depending upon the speed and weight of the truck. The effect of the speeding truck is strongest at the moment of passage, and diminishes thereafter. The man may relax and stride more forcefully when the wind from passing trucks is not a factor. 

Thus for the change of a trimester, the effect on planet Earth is that the wobble either reacts with more violence, a stronger and faster push, or relaxes and takes a different posture, and both of these translate into influences on plate movement. Clearly the change in the magnetic environment, the magnetic soup the Earth floats in, affects the Earth wobble at the end/start of a trimester. This is why crop circles so often focus on the three, a triangle. The great magnitude 9.5 quake in Sumatra on December 26, 2004 was at the end of a trimester, and the start of the 7 of 10 scenarios occurred at the end of the December, 2010 trimester. Yet the trimester ending in December is not the strongest, and is followed by a trimester even more quiescent. It is the change that was the factor starting the 7 of 10 scenarios, causing plate adjustments to occur, and once started, these adjustments are not stopping. 

Where it is clear that the end of the December trimester has been a jolt, this is not the time of greatest change. The summer trimester is the strongest, where the truck is driving by the fastest. Thus, as Planet X comes closer to the Earth so that the end of a trimester is felt by both, and the reaction is experienced by both, it is the start of the summer trimester that will emerge as the strongest jolt. The pole shift itself is predicted by ourselves to occur at the end of a trimester, and indeed, the last weeks to be encompassed by the trimester preceding this. But just what trimester will initiate the 8 of 10 changes, or the 9 of 10 finale, we are not allowed to say. It should not be assumed that each stage will last only a trimester, or even necessarily be bounded by trimesters, as there are many factors affecting the progress of Planet X along its trajectory and the gyrations that Earth will assume in response.

ถ้าสังเกตการอธิบายของคุณ Zeta หากเลยเดือนสิงหาคมปี 2554 ไป ก็จะหมดรอบความรุนแรงของสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์และ PX จะไปเริ่มหนักอีกรอบก็คือ เดือนพฤษภาคมปีหน้า และตามรายงานของ นาสซ่า จะเกิดจันทคราสในวันที่ 20 พ.ค. 2555 ซึ่งตรงกับข้อมูลจากคุณ Zeta ระบุเอาไว้ล่วงหน้าว่า PX จะดิ่งลงมาเจาะผ่าน ecliptic ของโลกและดวงอาทิตย์ในวันมีคราสเกิดขึ้น อาศัยพระจันทร์มาบังสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ให้ พร้อมกับมีดาวศุกร์กำลังโคจรเข้ามาใกล้ PX ด้วยจะประจวบเหมาะพอดี กับไทม์มิ่งของ PX จะเคลื่อนเข้ามาใกล้ดาวทั้ง 2 ดวงที่จับเอาไว้ในถ้วยเอ๊ดดี้โฟร์ และบีบมากขึ้นจนดาวศุกร์หลุดออกจากถ้วยไป

เหลือแต่โลกดวงเดียวรวมเวลาประมาณ 10 วัน ก็จะถึงเวลา Pole Shift แล้ว PX โคจรจากไปอย่างรวดเร็ว อาจจะ 1-2 มิ.ย. 2555 ที่เกิดการฉุดกระตุกจนเกิดการย้ายขั้วโลก ทั้งนี้ต้องสังเกตอาการของโลกที่อยู่ในถ้วยใกล้ PX มากๆนั้น โลกจะเกิด extreme wobble  อาการ wobble เริ่มตั้งแต่ wobble ทั่วไปแกนโลกแกว่งไกว ทุกๆวัน แล้วมากขึ้นเป็น severe wobble เกิดอยู่ระยะหนึ่ง แล้วสงบไประยะหนึ่งรอเกิด extreme wobble ในขณะที่โลกได้หยุดหมุนรอบตนเองสนิทแล้ว

มีเหตุล่วงหน้าตอนที่โลกเกิด wobble ใกล้วันที่จะเปลี่ยนเป็น severe wobble อยู่ 9 วันนั้น เมื่อโลกแกว่งมากขึ้นจะปั๊มน้ำทะเลเข้ามาก้นอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ต้องติดตามข่าว SMS ของ มูลนิธิเตือนภัย ดร.สมิทธิ ให้ใกล้ชิด เพื่อทราบว่าน้ำทะเลขึ้นมากี่เมตรแล้ว เมื่อถึง 4 เมตรควรรีบเก็บสัมภาระของชาวที่อาศัยอยู่ที่ราบลุ่มใกล้ทะเลและลึกจากชายฝั่งเข้ามา เดินทางขึ้นที่สูงหลบภัยได้ทันที ก่อนที่ถนนจะเต็มไปด้วยรถยนตร์ เนื่องจากน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นไม่หยุด จนต่อเนื่องไป severe wobble ยิ่งอาการหนักมากกว่าเก่า ถนน สะพานหลายๆแห่งอาจทนไม่ไหว เป็นอุปสรรคหนักหนาแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปที่หลบภัย

Our descriptions of the last weeks are exempt as by then it will be obvious. Our statement that the pole shift will coincide with the end of a magnetic trimester - the end of April, August, or December - is allowed because this likewise will only be clear when the last weeks have arrived, and no year is mentioned.

Is there any likelihood of the PS happening after the predicted end date of the Mayan calender, Dec. 21, 2012?

We will not give a time-line. We already admitted that our prior statement indicating that the passage was likely to occur prior to Dec 21, 2012 was a breach of that very rule (and thus the pole shift could occur after that date). Beyond this we cannot say. Could be any time. Watch for the signs, the beginning of the last weeks, as your clue. The last weeks will all occur within a single magnetic trimester. And the pole shift will occur at the end of a trimester, either the end of an April, the end of an August, or the end of a December.

บุคคลตัวอย่าง...

Six years ago I moved here to the Ozarks of Arkansas out of the Blue, no kinfolk or acquaintances here at all. I feel I was drawn here without really feeling I was drawn here and felt compelled to build things that would resist to some degree what mother nature could throw my way and did it pretty much indigent. I've been without running water and electric for the most part over ten years. I actually feel I'm trying to ready this place for visitors and my thinking is it will be family from the East Coast but now I'm starting to feel that is not the case. Two years ago I knew nothing of PX, Nibiru or you Nancy or the Zetas. I have studied extensively since I first got my teeth into it as I felt it answered many unanswered questions in my mind. My memory seems as if it is locked up and I can't recall specific information as it would make my work to warn the people easier I would think so I am forever working from a consensus basis. My question is - will memory be unlocked for some after the poleshift as I would like to be there to help the new world in teaching as I have volumes in my head on many subjects and can't seem to retrieve them.

We have mentioned that most contactees are only subsconsciously aware of their status, as due to the debunking that goes on, attacks against anyone claiming to be a contactee, this creates less of a conflict for their daily lives. They live double lives. Then there are the many who have soul knowledge of prior pole shifts, and recognize the signs.

มีผู้ถามถึงวันเวลาที่จะเกิด Pole shift

Am I right to think that we are going to have 2 Pole Shifts, one around 2008 -2009 and this one will be small compared with the big one around 2012.

There will be one pole shift, and it will not occur in 2012, but earlier than this date.

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share