พื้นที่จังหวัดลำพูน

http://www.ainews1.com/article614.html

ได้อ่านคำถาม-ตอบ ของปัญหาข้างล่างนี้แล้ว ทำให้นึกถึง เขตพื้นที่ของจังหวัดลำพูน ที่เคยได้ฟัง ความเห็นของ ท่านเจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน ท่านกล่าวให้ฟังว่า พื้นที่เขตจังหวัดลำพูน เป็นแดนรอยต่อ ของเขต Electron และเขต Proton นั่นคือเป็นดินแดนของ Neutral ซึ่งหลวงปู่ครูบาวงศ์ บอกกับท่านพ่อครู จรูญ สุริยวงศ์ เอาไว้ว่า เขตที่สร้างพระมหาธาตุเจดีย์แสงแก้ว นี้จะดำรงค์อยู่ไปถึงสมัยพระศรีอริยเมตไตรย์มาตรัส ได้ทราบเรื่องนี้จากพ่อครูจรูญ มาก่อน จึงได้มีโอกาสนำไปกราบเรียนถามท่านครูบาอินทร ดังกล่าวแล้ว....ก็ขอให้ทุกคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ คอยดูกันต่อไป

แวะดูพื้นที่ของจังหวัดลำพูน และบริเวณใกล้เคียงที่ลิงค์นี้  เช่นทางด้านซ้ายมือกรอก ตัวเลข 715 ในบันทัดแรก ต่อมา 357 และ 0 แล้วกด Go ระดับน้ำสูงสุดหลัง PS 2 ปีและแผ่นเปลือกโลกทรุดตัวอีก 40 ฟุต ก็จะปรากฏบนแผนที่ด้านขวามือ ซึ่งสามารถขยายและแพนดูไปได้ทั่วโลก ซึ่งปรากฏว่าน้ำทะเลขึ้นมาถึง อ.สบปราบ ทีเดียว นอกจากนั้นยังสามารถเลื่อนไปตรวจดูได้ทั่วทุกจังหวัด ...เช่นที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี หลวงพ่อฤาษีฯเคยบอกเอาไว้ว่า อีกประมาณ 300 ปี จะมีพระอรหันต์ชุดใหม่มาทำการบูรณะซ่อมแซมวัดท่าซุงคืนกลับมาอีกครั้ง

ได้ฟังหลวงพ่อพูดไว้เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ฟังตอนนั้นก็ยังนึกภาพอนาคตไม่ออก ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับวัดท่าซุง ที่สร้างเอาไว้อย่างงดงาม ใหญ่โต ทำไมถึงเสื่อมโทรมเร็วนัก ปัจจุบัน ท่านเจ้าอาวาสก็ทำการบูรณะซ่อมแซม ใหม่ให้ดูสดใสงดงาม ตั้งแต่หลังคาลงมาถึงพื้นดินทีเดียว

หลังจากได้มาศึกษาเหตุการณ์ของโลกที่จะต้องเผชิญ ในไซท์ของคุณ Zeta และดูแผนที่กูเกิล ที่ใส่ระดับน้ำหลังจากโลกย้ายขั้ว และแผ่นเปลือกโลกทรุดตัวแล้ว จึงได้ทราบว่าหลังจาก 3 ปีนี้ไป วัดท่าซุง และอ.บ้านไร่จะกลายเป็นทะเลไปชั่วคราว เมื่อน้ำแข็งที่ขั้วโลกเก่าละลายไปหมดแล้ว และจะต้องรอไปอีกเป็นศตวรรษทีเดียวกว่าน้ำทะเลจะลดระดับลงมาเป็นปกติ หลังจากน้ำระเหยไปเป็นน้ำแข็งสะสมที่ขั้วโลกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนั้น วัดท่าซุ่งและอีกหลายๆจังหวัดจะกลับมาอยู่บนบกใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเวลาที่จะมีพระอรหันต์รุ่นใหม่จากภาคเหนือมาพบ และทำการบูรณะซ๋อมแซมวัดท่าซุง ให้มีสภาพกลับมาสดใสมีชีวิตชีวาอีกวาระหนึ่ง

เป็นอันว่าผลอนาคตที่หลวงพ่อฯพูดเอาไว้ในอดีต ในสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ และเหตุที่วัดท่าซุง จะหายไปชั่วคราวจากเหตุน้ำทะเลขึ้น รวมกันอีกประมาณ 300 ปี นับแต่ เดือน มิ.ย. 54 เป็นต้นไป รู้อย่างนี้แล้ว ใครยังอยากกลับมาเกิดใหม่มาช่วยบูรณะวัดท่าซุงอีกบ้าง ต้องมีแน่ๆ...ก็คือพวกที่ตั้งความปรารถนาในพุทธภูมิ ยังมิได้เสื่อมคลายไง

Although not quite like China (building cities) - Salt Lake City, UT area has been building condo's non-stop for a few years now. We definitely don't have the job base to support such rapid development nevertheless condo construction proceeds at a frenzied pace regardless of the fact that many condos sit empty after they are built. I have been thinking that the elite are thinking this area will be somewhat intact before (New Madrid rip) and after the PS so are preparing ahead for an influx of refugees from the disasters. I have also thought that the Salt Lake City area is being targeted as a future home to the elite (not a happy thought). Can the Zeta comment?http://condosutah.com/new-condos/salt-lake-county.html

The Mormons are famous for advising their people to have a year's worth of food on hand at all times. They know what is coming. Where Mormons are in general common folk, their elite lean toward the right, aligning with the Bush administration(s) in the past. We have made no secret that the Salt Lake flats will survive the earthquakes intact, and not shatter or mountain build. Utah will also not be flooded and will have a climate at least as temperate as the present. Thus, given the devastation expected for other areas, such as the East and West Coasts of the US, requests from many areas could be expected. Are these condos for any and everyone? Hardly. There will be waiting lists, and construction schedule delays, all designed to ensure that only those the elite want as neighbors arrive.

คุณแนนซี่ ลีเดอร์ ได้จัดเตรียมแผนที่โลก แสดงบางประเทศที่จมน้ำระหว่าง PS และหลายๆประเทศเสียพื้นที่น้ำท่วมภายหลัง 2 ปีที่น้ำแข็งละลายหมด โดยยังไม่แสดงตำแหน่งของเปลือกโลก ที่เปลี่ยนแปลงย้ายที่ไป

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share