Nuclear Reactor Accidents

http://www.ainews1.com/article616.html

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ฟูกุชิมา ของญี่ปุ่น สร้างความหวั่นวิตกให้แก่ชาวโลกอย่างกว้างขวาง หลังจากที่ถูกหลายๆประเทศเปิดโปงถึงความรุนแรงของกัมมันตรังสีที่แพร่ออกไปในหลายๆประเทศ แม้นายกฯของญี่ปุ่น จะพยายามปิดบัง ข้อมูลเอาไว้อย่างถึงที่สุด ในที่สุดก็ต้อง ออกมายอมรับถึงการโกหกของนักการเมือง

ทั่วโลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับร้อยๆโรงทีเดียว และในจำนวนนี้อาจปิดเตาไม่ทัน เนื่องจากไม่ทราบล่วงหน้าว่า โรงไฟฟ้าจะโดนภัยจากแผ่นดินไหวเมื่อไร และทุกโรงก็กำลังหวั่นวิตก ในเรื่องนี้ ทั้งๆที่ชาวโลก ได้รับการเตือนจากชาวต่างดาว ตั้งแต่ตอนแรกที่ชาวโลกจะใช้เทค โนโลยี่ชนิดนี้ ซึ่งไม่อาจควบคุมภัยอันตรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น การเอาแต่ได้หน้าเดียวของมนุษย์ จึงต้อองประสบปัญหาเช่นที่เกิดขึ้นดังๆมา 2 โรงแล้ว

ลองมาฟังรายละเอียดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับภัยแผ่นดินไหวมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร

Perhaps that we can expect incidents at nuclear stations during the 7 of 10 events, i.e. in SE Asia on achievement of a 7/10, in the west and the north of the S America during its roll, during rupture of the New Madrid fault line, in the western Europe during a tsunami? I assume that earthquakes and tsunami can present some problems on nuclear pollution even before the pole shift. Any comments of the Zetas?

After the Chernobyl disasters it is understandable that mankind is nervous about the coming pole shift and the potential of nuclear disasters in their nearby power stations. We have encouraged all to contact the operators of these facilities, and advise them of the coming disasters, encouraging them to shut down the facilities at the first sign of major quakes and the like.

We have explained that to a certain extent we, as benign aliens under the control of the Council of Worlds, can step in and remove the explosive potential from these power stations, as we have from nuclear bombs held by the US, by Russia, and by other nations. In a shutdown procedure, bolts that inhibit the nuclear reaction are dropped between the reactor rods, stopping the nuclear reaction cold. This is a simplistic explanation, as the power plant controls run on electricity which can surge or fail, thus interfering with a shutdown. Such electrical surges or failure, happening during a shutdown, has been associated with nuclear accidents at Chernobyl, and SL-1 for example.

As the hosing from the magnetic tail of Planet X continues to waft over the Earth, such surge and brownout can be expected. We predict that many nuclear power plants will be shut down, permanently, during the Earth changes leading into the pole shift, due to a combination of earthquake threats or damage and electrical surge and brownout. The grid will, in any case, be down after the pole shift, so this is only an early loss. As to flooding of reactors during the Earth changes or the pole shift tides, other than interfering with the electrical controls, this does not create, in and of itself, a disaster. Water is used to cool the reactor rods. It is the absence of water, due to the pumps being inoperable, that is a problem.

เมื่อความหายนะเกิดขึ้นแล้ว ในที่สุดก็ตัวใครตัวมัน แม้แต่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ก็พลอยมารับความเดือดร้อน ต้องมารับเคราะห์ไปด้วย

สำหรับคนไทยอาจโชคดีหน่อย ที่ครูอาจารย์และพระอริยะเจ้า หลายท่านได้ช่วยสร้างอุปกรณ์สำหรับสงเคราะห์ลูกหลาน ที่เข้าถึง และศรัทธา เอาไว้ล่วงหน้าหลายปีทีเดียวสามารถหาอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ท่านได้สร้างเอาไว้ให้ แต่ก็มีไม่มากนัก ท่านผู้สร้างคงเล็งเห็นล่วงหน้าแล้วว่า จะมีผู้ที่ใช้ได้ไม่มากนัก ต้องจิตต่อจิตจริงๆจึงจะได้ผล ฝากชีวิตถวายแก่พระรัตนตรัย หรือ พระบรมธรรมบิดา

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share