นาสซ่าเตือนพนักงานให้เตรียมพร้อม

http://www.ainews1.com/article618.html

ข่าวด่วนแจ้งพนักงานขององค์การนาสซ่าทุกส่วน

Subject: Family/Personal Preparedness Plan
From: HQ-NASA INC
Date: Friday, June 10, 2011

AGENCYWIDE MESSAGE TO ALL NASA EMPLOYEES:

Point of Contact: Darrius Lewis, Mission Support Directorate,NASA Headquarters, 202-358-0608, darrius.l.lewis@nasa.gov

Family/Personal Preparedness Plan

NASA is the only federal agency responsible for its people's safety and well-being here on Earth and in space and has a longtime commitment to safety and emergency preparedness. Over the past year, Administrator Bolden has emphasized the importance of Family/Personal Preparedness for the entire NASA family. Family and personal preparedness plans are key to protecting our families and communities during potential emergencies such as fires, floods, earthquakes, hurricanes, tornadoes, terrorist attacks and other unforeseen catastrophes.

The most important assets in the successful completion of NASA's mission are its people and their loved ones. The agency has developed a set of informational guides designed to prepare you, your families and pets for emergencies. These guides will provide you with step-by-step instructions on how to develop your Family Preparedness Plan.

All employees are encouraged to download these guides, prepare plans, and review them with your families. The agency has taken the steps to prepare our NASA family; now it is your personal obligation to prepare yourself and/or your family for an emergency.

To view Administrator Bolden's video on family preparedness and to download your Family Preparedness guides, visit
http://www.nasa.gov/centers/hq/emergency/personalPreparedness/index.html

 

การเตือน แม้ไม่เจาะจงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดจาก Planet X โดยตรงก็ตาม แต่รายละเอียดในการเตือนพนักงานและครอบครัวทั้งองค์กร ในคราวนี้ สาเหตุที่แท้จริงย่อมไม่ธรรมดา และจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเอง