ภาพรวมการปรับเปลี่ยนเปลือกโลก

http://www.ainews1.com/article621.html

ZetaTalk: Scripted Drama
Note: written on Apr 15, 2002. Planet X and the 12th Planet are one and the same.

ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีไอคิว 287 และมีอายุหลายหมื่นปี ได้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทั้งโลก ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงสนามแม่เหล็กจากภายนอกโลก โดยเฉพาะจากดาว Planet X ที่มาปรากฏอยู่ข้างๆดวงอาทิตย์ และกำลังส่งผลกระทบมายังโลกมากยิ่งขึ้นทุกๆวัน

การได้ทราบตำแหน่งสุดท้ายของผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ที่ทุกคนกำลังอาศัยอยู่จะเป็นคุณูปการต่อการวางแผนอนาคต ในการนำชีวิตให้รอดปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ที่แต่ละพื้นที่ต่างมีปัญหาที่ต้องเผชิญไม่เหมือนกัน หลายๆประเทศหากต้องการเอาชีวิตรอดอาจต้องเคลื่อนย้ายออกจากประเทศเดิมเป็นต้น

The stage having been set, then, the crust movement steps during the hour of the shift are as follows:

  1. As the South Pole, gripped by the passing North Pole of the 12th Planet, moves north, the crust is torn from the core and freed in this way, allowing pre-existing stress points to relax. Thus, Europe and Africa movefurther east, allowing the Atlantic to rip apart during the slide northward.
  2. The immediate effect of the massive plate housing Europe, Russia and the Near East to move is felt most strongly in India, as the Himalayas are driven over India at this point, effectively submerging this country in a wink.
  3. The effect of the Indo-Australian plate taking a dive under the Himalayas is to relieve tension along the African Rift, such that this tears, promptly, but in shuddering steps with halting adjustments and pauses between shudders. In essence, the movement eastward of the African continent is a momentum creating this tear.
  4. During the tearing of the Atlantic Ocean floor, and the dragging north or the North American continent, an already existing tear in the St. Lawence Seaway tears further, essentially the weak link in this landmass held at so many points to the further side of the Atlantic Ocean. Canada moves north, while the rest of the Americas cling to the Atlantic Rift while it separates.
  5. The movement of the massive plate housing Europe, Russia, and Asia to the east also is expected to rip this plate along the Himalayas, as we have stated, creating an inland bay into the Russian lands just to what is now the north of the Himalayas. This follows, in jerks and tears, over the hour of the shift, along with the tearing of the African Rift.
  6. When the ocean off the bulge of Brazil has reached the position of the current North Pole, crust slippage stops, creating yet another drama. The major northern hemisphere plates stop, and whatever follows crashes into them. In the case of the Americas, this causes Central America and the Caribbean to crumble.
  7. In the case of Africa, already sliding eastward, the force is further movement eastward, as subduction of the Indo-Australian plate has already begun, the weaker link already established and momentum in process.
  8. The pileup is in what was the former Northern Hemisphere, and the compression of the Pacific is creating resistance as plates are subducted under the Americas, and then Japan explodes and Indonesia crumbles.
  9. This frees the plates south of the tips of South America and Africa of stress. As the Pacific adjusts, reluctantly, pressure toward Antarctica, the one place on the globe not experiencing plate pressure, allows new land to pop up between the tips of South America and Africa.

สำหรับพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งจะเคลื่อนย้ายลงไปอยู่ในโซนหนาวของขั้วโลกใต้นั้น ตรงกันกับที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้แนะนำให้บรรดาลูกศิษย์เตรียมเครื่องนุ่งห่มสำหรับอากาศหนาวเอาไว้ล่วงหน้า มาประมาณ 26 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2528) โดยท่านไม่ได้บอกว่าจะได้ใช้เมื่อไร บ่งบอกว่าบรรดาลูกศิษย์ของท่านจะรอดชีวิตเข้าไปใช้ชีวิตในโลกใหม่จำนวนหนึ่ง ซึ่งทาง Council of Worlds ได้ประเมินจำนวนผู้รอดชีวิตเอาไว้ 10 % ของประชากรทั้งโลก และในจำนวนนี้ยังมีผู้เสียจริตเนื่องจาก ไม่สามารถทนรับทราบความโหดร้ายทารุณของธรรมชาติได้อีก 43% รวมอยู่ด้วย ซึ่ง

มนุษย์ที่มาเกิดบนโลกทุกคนต้องได้รับในฐานะใช้เป็น School House ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้อุปสรรคร่วมกัน เพื่อทำภารกิจของตนให้ลุล่วงไป เพื่อเตรียมตัวปรับจิตวิญญาณเข้าไปสู่ 4th density ที่เบากว่า 3rd density ที่มนุษย์โลกได้อาศัยอยู่เดิม จึงเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติในการคัดสรรชาวโลก ที่มีจิตใจดี ได้ทำการสอบให้ผ่านการคัดสรรมนุษย์ในวาระที่ใกล้จะถึงนี้ และทาง Council of Worlds ยังได้จำกัดไม่ให้ผู้มีจิตใจคับแคบมาเกิดบนโลกตั้งแต่บัดนี้ไปอีก 100 ปี เปิดโอกาสให้ผู้ที่รอดชีวิตและยังครองสติได้ดี พัฒนาตนเองไปสู่มิติที่ดีกว่าได้ตามต้องการ ในสิ่งแวดล้อมโลกที่เหมาะสมดีกว่าเดิมอีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสดีของผู้รอดชีวิตทุกคน จะได้ปฏิบัติตนในสิ่งแวดล้อมโลกใหม่ให้ประสบผลสำเร็จโดยทั่วกัน

สำหรับผู้ที่มีภารกิจมัดตัวยู่ในเมืองใหญ่ๆ และต้องเคลื่อนย้ายไปสู่ที่หลบภัยในต่างจังหวัดนั้น คุณ Zeta มีคำแนะนำดังนี้

One should not assume the freedom to move during the last weeks, and in many parts of the world, one should not assume the freedom to move after major catastrophes have occurred. Emergency teams will respond by putting refugees into tents and treating injuries, but they will not allow the refugees to roam about at will, nor travel without the proper paperwork, and this paperwork includes a welcome from the destination. 

ความเห็นของคุณ Zeta ต่อการเกิด Pole shift

There was a glyph on a wooden arch, carbon dated which in itself is a guess, showing a presumed relationship between the ceremonial and long calendar. This relationship itself is a guess, but based on this guess, and the current 260 day calendar, which was reset by survivors in the past, the assumption of 2012 was made. We have stated that the pole shift will occur prior to this date.

เมื่อเป็นอย่างนี้ คงจะมุ่งไปที่ 21 ธ.ค. 2012 คงไม่ได้มันอาจจะช้าเกินกาลไป 

Lucius Annaeus Seneca (4 bc – to – 65 ad) Also
known as “Seneca the Younger” was a Roman
philosopher who is quoted as saying: “Luck is what
happens when preparation meets opportunity.”
The
pole-shift is an immense opportunity and potential
luck is in your hands right now.

อาจจะจริงอย่างที่ท่านผู้เฒ่า แห่งอดีตเตือนไว้ เมื่อ Planet X มาปรากฏในรอบขาออกนี้ หากมนุษย์ที่ไม่ประมาทเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อมเท่าที่จะทำได้เต็มที่แล้ว พิจารณาสิ่งแวดล้อมต่างๆทุกอย่างไปพร้อมกันด้วย ย่อมสงสารสัตว์โลกอีกมากมายเหลือคณานับที่ไม่ได้ใส่ใจเตรียมตัว หรือรับทราบความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่มันจะมาปรากฏตามเวลาของมัน ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมอันใด...มันต้องปรากฏเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิต ที่มีวงจรมาพบกัน...จึงขึ้นอยู่กับเราว่าจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราอย่างไร ตามที่ท่านผู้เฒ่าได้เตือนไว้....ขอบพระคุณมาก

P.L.A.N. Is scheduled to be fully available by April 2012: Gee what
a coincidence, Just in time for the Pole-shift!....USA plan of Obama,extreme, severe, and amber through the smart phone. Which Zeta said it is a good plan.

เบาะแสการทรุดของเปลือกโลกของอินโดนีเซีย

The sinking of the tongue holding Indonesia, it will not require great quakes to allow the tongue to slide. Thus the sinking will be unexpected, as the quakes will not be that notable. It is a slide, not a jolting, that will occur, and it will take place rapidly.

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share