รอดชีวิตเข้าไปในโลกใหม่_แล้วอย่างไร

http://www.ainews1.com/article628.html

อาจมีผู้คนจำนวนหนึ่งใคร่จะทราบว่า หากรอดชีวิตเข้าไปสู่โลกใหม่แล้ว จะมีบรรยากาศ และสัตว์นาๆพันธุ์เพื่อนร่วมโลก อยู่กับเราอย่างไรบ้าง ในเรื่องเหล่านี้ ได้มีผู้รวบรวมเอาไว้จากแหล่งข่าวต่างๆของ zetatalk และจากที่อื่นๆ นำมาให้ผู้สนใจติดตามศึกษา

Earth Axis before and after PS (affecting climate/seasons)

Our current Earth Axis in human scientific details:

Earth's Axial Tilt
Earth's Magnetic Field
Earth-Sun Geometry

Based on Nancy and Zeta responses, After the PS:
Seasons = More hotter/colder
Day Length = About the Same (Core Rotates in same direction after PS or
is yet to be discovered)
Seasons = Will take a while to figure out in new climate (old climate
prevails at first, unknown how long)
Geographic Axis + Magnetic Axis (core) both aligned = No differences
than today for climate (or yet to be discovered)

Zeta Explanation of the Aftertime Earth Axis:
http://www.zetatalk.com/ning/22ma2010.htm
"We've stated that the globe will have less difference between the magnetic and geographic poles after this pole shift than in the past and that because of this the future Earth will have a stronger axial tilt than today. During the last pole shift at the time of the Jewish Exodus,the Earth began rotating before the magnetic core of the Earth could right itself, and thus the discrepancy. The last pole shift was a close pass and thus the crustal shift was a jerking to and fro, and did not involve the rotation stoppage that this coming pole shift will include. Today, the magnetic N Pole of Earth forms a cone in the sky as the Earth rotates, as the geographic alignment prevails. After this pole shift the poles will be closer together, and more in line with the magnetic alignment of the Sun which will give it a stronger axial tilt. Normally,for the Earth, the offset between magnetic and geographic poles is 10° or less. The placement of the globe when the passage occurs, in the August position, is irrelevant for seasons reestablishing themselves, thus, as the Earth will be aligned appropriately for the August position, automatically. Outside of your new geography, which of course will affect whether you are on one of the new poles or on the new Equator, the overwhelming influence on your immediate climate will be the lingering effects of the prior climate and of the prior season, and this you cannot determine without a date."

Nancy's comment September 6, 2010:
"Bottom line, the Earth is now in the August/September position of its normal orbit. We don't know when the pole shift will hit, so if it hits the end of a December then some places on the globe will be in Winter (based on the fact that benign aliens are tilting the globe to simulate the seasons) so after the pole shift there will be awhile before they warm up, etc. Since geological and magnetic poles will be closer than at present, our TILT during winter will be stronger, and likewise during summer will be stronger, so colder winters and warmer summers yes."

Here is the Zeta comments also:
http://www.zetatalk.com/xtime/x32.htm
".....as those humans incarnated, alive at present, will find the Earth cooling down for some time, due to
the friction of the core and heated land masses, they will not find the winters extreme to the point of freezing in colder climes. And due to the increasing ocean surface, where the moderating effect of ocean currents can condition the air above land, they will likewise not find themselves frying. The future, for the hybrids and the new cities of the future, will take into account the changed seasons, so not to worry. "

สำหรับประเทศไทยหลัง PS คุณ Zeta ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าจะลงไปอยู่ในโซนขั้วโลกใต้ใหม่ แน่นอนย่อมมีอากาศที่หนาวเย็น ไม่ต่างกับประเทศแคนาดาในปัจจุบัน กล่างคือในหน้าหนาวอาจติดลบถึง 50 องศา หน้าร้อนประมาณ 22 องศา ส่วนเรื่องเครื่องนุ่งห่ม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้บอกกับลูกศิษย์ให้เตรียมสะสมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเอาไว้ให้เพียงพอ เมื่อถึงเวลาที่ต้องการจะหาซื้อไม่ได้ โรงงานมันจะแตกหักไปหมด..ก็ต้องมีเหตุมาทำให้สิ่งก่อสร้างมันล้มลงไป แตกหักเสียหายใช่หรือไม่

ท่านบอกเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อ 28 ปีที่แล้ว อีกไม่นานผู้ที่ได้เตรียมเอาไว้ ก็จะนำออกมาใช้กันแล้ว จะได้ทราบกันเสียที ว่าที่หลวงพ่อพูดไว้โดยไม่ได้บอกว่าเมื่อไรนั้น ขณะนี้มันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว Planet X กำลังเลื้อยเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และโลกมากขึ้นทุกวัน หากเป็นคนช่างสังเกตจะรู้ว่า พระอาทิตย์ขึ้นและตกเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงทิศเดิม และยังตกดินช้าลง ขึ้นเร็วขึ้น วงโคจรของพระจันทร์ก็เปลี่ยนไป สีท้องฟ้าก็เริ่มมีสีแดงอมชมพู สิ่งต่างๆเหล่านี้มีเหตุทั้งสิ้น ไม่ใช่อยู่ๆเพิ่งจะมาเปลี่ยนไป

Some more general comments from the discussion:
Lauri said on September 6, 2010:
"I think they mean the geographic axis will tilt almost the same as the current magnetic axis, so it will be tipped further for summer and winter than it is now. Also, they have said Earth has been pushed back to the August position in it's orbit, so as soon as the rotation resumes the geographic axis will re-set itself for August automatically, right then and match up with the magnetic axis. We shouldn't need magnetic declinations on maps after the PS if both axis match."

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_declination
The Earth's magnetic field can be modeled as a simple dipole (like a bar magnet), tilted about 11° with respect to the Earth's rotation axis (which defines the Geographic North and Geographic South Poles) and centered at the Earth's center. Fromhttp://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_north_pole So we may get 11 Degrees MORE tilt to our geographic poles."

WILDLIFE and AFTERTIME PLANNING:

Concerning Wildlife in your new Safe Location regions:
Nancy stated on September 13, 2010
"Yes, extinction possibility are huge for polar creatures! The Zetas have recently stated that due to mass Call's for some like Polar Bears, some will be helped to their new locations. Question thus declined as either obvious (extinction) or already addressed. I could see a polar bear perhaps making its way from Siberia to India, but that would be a hard trek. They said huge numbers of creatures and plants are going to be assisted."

http://www.zetatalk.com/ning/03jy2010.htm
"Due to the human heart, some species beloved of the human race will be assisted for survival. This runs into the thousands, so we will only list a few - redwood trees, dolphins, bird species, wild flowers, comical creatures such as the armadillo, the polar bear, and land tortoises. Primarily the assists will be to place them in appropriate climates, so that unlike the Mammoth, which found itself in ice and snow with nothing to eat, they will have a chance."

---------------------

There will be species assisted for Aftertime regions! A species is assisted if humans make "The Call" in mass numbers for them! It would be great if a species in your Safe Location choice has had many making the call for it! If so, you may find them readily available in the Aftertime! Popularity helps!
-------
Zeta Earth Axis Links:
How rotation/axis returns (after PS)
How the Earth will Shift Poles with PX

TOTAL REFERENCE OF THE AFTERTIME AND CLIMATES (extremely important):
http://www.zetatalk.com/index/blog0308.htm
Any comments, Zeta links and graphical images are more than welcome!

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share