จิตสำนึกของมนุษย์ พบความจริงช้าไปหรือเปล่า

http://www.ainews1.com/article629.html

ในหัวข้อข้างบนนั้น มันขึ้นกับโอกาสและบุญกรรม ของมนุษย์แต่ละคน ใครจะฉุกคิดถึงธรรมชาติที่กำลังปรากฏตัว ได้เร็วหรือช้า ทันแก่การณ์หรือไม่ ซึ่งมันเป็นโอกาสของการตัดสินใจค้นหาความจริง ที่จะมีคุณประโยชน์แก่ชีวิตข้างหน้า ทั้งก่อนตายและหลังความตาย ที่จิตของคนและสัตว์ยังต้องไปสะสมประสพการณ์ชีวิตอีกมาก ยกเว้นผู้ที่โชคดีได้พบทางลัดในชีวิตปัจจุบัน และนำมาใช้ปฏิบัติเพิ่มความถี่สูงให้แก่จิตของตนเอง หลุดพ้นจากแรงดึงดูดทั้งปวงไปได้ได้ผลสำเร็จทันแก่เหตุการณ์

มีผู้ตั้งคำถามเข้ามาขอความเห็นจากคุณ Zeta ผู้มีไอคิว 287 และอายุยืนหลายหมื่นปี ดังนี้

As we know, Planet X is very difficult to be seen until now, many people, especially those who have some astronomical knowledge don't believe the existence of Planet X at all, always laughing at or ridiculing it. Because they will not believe that until observing it by themselves. But it seems that almost nobody has watched it with the astronomical instruments. Zetas have very high technology, intended to give a helping hand to the people on earth during the impending poleshift, I think it is not difficult for them to observe the Planet X, and take photos of it, even make some videos about it. Why don't they do so, giving the photos or videos of the Planet X to Nancy to show us, in order to convince those who don't believe in the existence of Planet X and save more people?

Of course, providing photos taken by aliens to be presented to the world as proof of the presence of Planet X would be violating the Element of Doubtbut beyond that would not change a thing. Todaythere are images of the Planet X complex on SOHO and the Stereo Ahead and Behind that put the question to rest, utterly - the String of Pearls, the Moon Swirls with their drifting tails, the Red Cross and the like. The magnetosphere simulation also leaves no doubt, as the hole and deforming in the bowshock and unexplained twisting have noother explanation. Does that mean that Planet X is being discussed in the media? Earthquakes are increasing so that even those who live in regions not experiencing quakes in the past now get them, and volcanic activity shows volcanoes awakening and not going back to sleep. The Sun and Moon are not in the right place, yet questions to the experts get the brushoff. None of this is presented on the media, because of the firm cover-up. 

A photo presented as one provided by aliens would be ridiculed, as valid photos of the Planet X complex today are. Claims it was PhotoShop'd, or a hoax, would clamor forth, and that would be the end of it. It is not lack of proof that holds back public awareness, it is the determination of the establishment to keep the cover-up in place. It istheir anxiety and potential reactions that forced the Council of Worlds to continue to simulate normalcy, so that the public does not suddenly start to make demands and get mowed down in the streets by panic in the establishment. This is gradually being changed as the establishment leaves their posts and shrinks back to their enclaves, so the time has come for more truth and honesty in the media. But there stand those who have participated in the cover-up all those years, afraid of repercussions against themselves personally. There is the constipation, the clog, holding things back.

ในคำตอบข้างต้นของคุณ Zeta คงจะทำให้หลายๆคนได้เกิดฉุกคิด และติดตามดูความเปลื่ยนแปลงรอบๆตัวที่กำลังเป็นไป พร้อมกับค้นหาสาเหตุต่างๆและผลที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกมากและถี่ขึ้น มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อน หรือเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์มากผิดปกติ ซึ่งมันเลยรอบมาแล้วตั้งแต่ปี 2010 ทางนาสซ่าก็พยายามสร้างเรื่องถ่วงเวลาหาเหตุของดวงอาทิตย์ออกไปถึงปลายปี 2012ตามที่หลายๆประเทศพยายามสร้างจินตภาพให้ชาวโลกเข้าใจอย่างนั้น แต่ตรงกันข้ามไม่เปิดเผยต้นเหตุที่แท้จริง ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะติดตามค้นหาเอง เพื่อปกป้องชีวิตตนเองและครอบครัวและเพื่อนร่วมโลกอีกจำนวนหนึ่งอาจได้รับประโยชน์ทันแก่การณ์เวลา ที่กำลังใกล้วิบัติกาลของโลกเข้ามามากแล้ว

สื่อสัญญานบอกความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเกิดขึ้น นับแต่ 2010 เป็นต้นมาจากสมาชิกของ 4th และ 5th density ที่อยู่ใต้ทะเล

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share