ผู้ที่รอดจากอุบัติเหตุถามถึงวิธีการช่วยเหลือของเอเลี่ยน

http://www.ainews1.com/article630.html

เมื่อมีคำถามของผู้ที่เพิ่งรอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงถามเข้ามา คุณ Zeta ก็ตอบได้อย่างน่าฟังว่า มีรายละเอียดการช่วยเหลืออย่างฉับพลันทันเวลาได้อย่างไร ซึ่งหลายกรณีผู้รอดชีวิตมาได้อย่างมหัศจรรย์จากครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือ น่าจะใช้วิธีการคล้ายๆกันก็ได้

Less than 2 weeks ago, I was involved in a near-fatal car accident while driving on the expressway. A confused driver was heading the wrong way toward oncoming traffic and we ended up in a 130mph head on collision. My car flipped over and started on fire, but I was able to walk away with only a few cracked ribs. Luckily no one in the other car was badly injured. It seems that without seatbelt and air bag, I would be in a body bag right now. Question about interventions: When people survive terrible accidents such as car crashes, do entities ever step in and affect the outcome to save lives or prevent injuries? If so, why? Or is it always sheer luck for the survivors?

When intervention is done to protect someone from injury there are several techniques that can be used, but the most common is to suddenly remove the person from the scene. How is it possible for aliens to, for instance, anticipate a head-on crash between two cars each going 65 mph? If our space ships can disappear into another density in the wink of an eye, or travel in man's density at speeds man cannot even fathom, then they can respond to an alert a protected human can give just as quickly. In this instance, the human being protected was not involved in the accident, but the pending accident, seen through her eyes, brought intervention. all humans in danger were removed to another dimension, in fact all human DNA was removed from the vicinity, as there was no time to be more specific as the slight injuries sustained show. The accident happened, the scene was frozen, and the humans were returned to their vehicles.

ส่วนผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต สามารถศึกษาหาประสพการณ์ และอุปกรณ์พิเศษ สำหรับช่วยเหลือชีวิตตนเองให้รอดพ้นจากวิบัติภัยต่างๆ ได้จากลิงค์นี้

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share