โลกสูญเสียสนามแม่เหล็กชั่วคราว

http://www.ainews1.com/article634.html

เหตุการณ์ที่คุณ Zeta ได้เคยคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า ว่าสนามแม่เหล็กโลกจะถูกรบกวนจากเหตุนอกโลก ก็ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว เช่นโลกได้สูญเสียสนามแม่เหล็ก ไม่ปรากฏขั้วเหนือและขั้วใต้ชั่วคราว มนุษย์และสัตว์ทุกคนมีสนามแม่เหล็กเล็กๆประจำตัว เมื่อสนามแม่เหล็กใหญ่ถูกทำลายลงหรือหมดสภาพชั่วคราวย่อมส่งผลกระทบให้แก่พลโลกทุกชีวิตด้วย ทำให้ภูมิต้านทานโรคลดลง คนสัตว์จะเจ็บป่วยมากขึ้น

Yesterday (29-06) during the severe weather a radar circle appeared on Meteox. This occurred at about the time that the S Pole was lost on the magnetosphere site. A while ago those circles where visible above Australia, but now appear at above more countries. Could the Zetas explain what is going on?

As noted on the Magnetic Simulator images, at the time radar circles were forming over the Netherlands the Earth had literally lost both its S Pole and N Pole. What happens when a magnet, such as a magnetic planet, is forced by the tumult and press of magnetons to virtually lose its field? The Earth has been trying to comply with the greater force of the magnetic field from Planet X, while simultaneously complying with the dominant force of the Sun's magnetic field. It does so primarily by leaning its N Pole away, so the northern hemisphere has cooler weather in general. It also does so by effecting a wobble, so that its N Pole is pushed away daily by Planet X. The Earth also on occasion goes into opposition, pointing its N Pole more to the Sun, temporarily. 

But another posture is to lose its magnetic field altogether, so the magnetons are returning to Earth quickly and in many places around the globe. When this happens, the particle clumping that is captured on radar is creating radar circles in places around the globe. We predicted in January 2010, when these radar circles first made an appearance, that they would be unlikly to occur in places other than Australia, but one such rare appearance has occurred in the Netherlands and on occasion they have been seen elsewhere too.