ปรากฏการณ์ก่อนโลกและสหายเข้าไปอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้

http://www.ainews1.com/article636.html

Planet X เคลื่อนมาบังแนวสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลก ซึ่งมันมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 4 เท่าและมีเกลียวสว่านของดวงจันทร์และฝุ่นสีแดงที่หาง ใหญ่ 4-5 ล้านไมล์รอบๆแกนกลางของดาวดวงนี้ ขนาดโดยรวมของมันจึงบดบังสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ เกิดเป็นถ้วยเอ๊ดดี้โฟร์ขึ้น เมื่อดาวต่างๆในบริเวณที่โคจรผ่านมาตกลงไป จะโคจรรอบดวงไม่ได้ชั่วคราว และเหตุการณ์นี้จะนำไปให้ โลก ดาวศุกร์ ดาวดำคู่แฝดโลก ตกลงไปอยู่ในถ้วยเดียวกัน อีกไม่นานในอนาคต

An apparent burst of light energy of some kind was captured by cameras at an astronomical observatory in Hawaii. It appears most unusual and there is much speculation about the cause. I wonder could the Zetas possibly comment? [and from another]http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/artiUFO, 'Star Gate' or just a ballistic missile? Mysterious bubble-like light burst seen over Hawaii [Jun 30]http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2009761/Alien-battleship-Star-GateFootage of this incredible bubble-like burst of light in the night sky was captured by cameras at an astronomical observatory in Hawaii. Sky watchers have been flooding internet forums with speculation about the burst, filmed by a webcam mounted on the Canada-France-Hawaii Telescope on Mauna Kea. Captured in time-lapse footage, the glowing sphere takes several minutes to expand until it virtually fills the frame - then it vanishes as mysteriously as it appeared. 

Man uses light to see, pulling in what he perceives to be the dimensions and distance of objects by light rays entering the eye. When light bends, as it does readily, the mind of man presumes the light rays are still moving in a straight line, and is confused. That light rays bend readily can be seen by children standing in water, seeing their feet and lower legs to the side, as though broken off. The sunrise and sunset often have the Sun huge, as light rays bent by gravity around the curve of the Earth are dominating the scene. Then the Sun rises, has a more direct route to the eye, and suddenly the Sun shrinks and is no longer orange/red. 

The Mauna Kea bubble was not that large out in space. It was a type of light ray sensitive to what it encountered as it approached Earth and the drama that is ensuing in Earth's vicinity, with Planet X approaching and the Dark Twin and Venus crowded in the cup. The light rays bent outward, to avoid the crowding, and thus were perceived to be from a spreading bubble. This is akin to traffic on a highway leading to a traffic jam in a city. As the cars on the highway sense the traffic jam, they peel off to take side roads, seeming to spread out and then disappear into the city.

ส่วนผู้ที่อยู่ทางโซนขั้วโลกเหนือ ฤดูหนาวจะเปลื่ยนเป็นฤดูร้อน....PX เริ่มขบวนการ Retrograde อ้อมดวงอาทิตย์หันขั้วใต้มาดึงขั้วโลกเหนือของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์

We have stated that Planet X is skewed at least 45° along the Sun's magnetic flow lines, pointing its S. Pole away from the S. Pole of the Sun as it rounds this pole, thus putting a tug on the Earth's N. Pole which is attracted and tempted to align with Planet X in an end-to-end arrangement. The tilt of the Earth's N. Pole, leaning somewhat to the right to the side of the Sun Planet X is rounding, has created a false season simulating Summer in the northern hemisphere. An Earth wobble has become a reality.

ในถ้วยเอ๊ดดี้โฟร์ โลกจะเป็นอย่างไรบ้าง

Will we soon observe any regular, patterned disruptions to earth like the periodic sweeping arms of the sun that used to magnetically jolt the entire earth? The regularity of such events was beginning to cause many to wonder.

As we have explained the Earth is currently in lockdown with Planet X, which is coming at the Earth like a crab with pincers on either side. The Earth is more crowded in this pinch than formerly, with Venus and the Dark Twin both in the pinch, so a ricochet is not occurring because movement is not possible. In the past, it was this ricochet, bouncing around in the pinch, which caused the sweep dynamics. Instead, we have a tightly held Earth being jolted back and forth in a violent wobble. This has manifested weather wobbles, severe weather changes with tornadoes and hurricane force winds out of season and occurring in places not expecting them and occurring more frequently. The Earth plates are under more stress, and earthquakes are on the increase as are stretch disasters.

ผู้ที่ยังนึกไม่ออก อดใจรอหน่อยก็แล้วกัน ว่าโลกจะมีสภาพเช่นไรบ้าง ให้ติดตามในมิติต่างๆ

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share