เบื้องหลังความร่วมมือทางอวกาศ สหรัฐ-ออสเตรเลีย

http://www.ainews1.com/article645.html

Maybe the Zetas can tell us what is going on. [and from another]Australia-US sign space surveillance pact:http://www.dnaindia.com/world/report_australia-us-sign-space-surveillance-pact_1463837-all November 8, 2010 Australia and US have signed a pact for increasing space surveillance in the Asia-Pacific region as American defence secretary Robert Gates said Washington was looking at enhanced presence in the Asian region. Acknowledging that preventive steps were necessary, Gates and his Australian counterpart Stephen Smith said the two countries were working "hand in hand" to expand military cooperation in new domains such as space and cyber-space. A space situational awareness partnership statement issued after the annual security and military dialogue between the two countries here said that the US and Australia shared a deep concern about the "congested and contested nature of outer space".

If the US has the ISS and various military satellites up above the Earth's atmosphere, peering in all directions, then why would they need a "space surveillance" partner in Australia? This is not quite what it seems, as the US can determine if China or N Korea has launched a missile without the assistance of another country. They have monitoring equipment on various bases and ships. What then is the mysterious object or situation requiring surveillance? Of course it is not any missiles launched by another country, but early warning about the appearance of the Planet X complex in the sky. What the ISS sees, and what the military satellites relay, is a consistent appearance of the Planet X complex.

But what the populace can view through the atmosphere is another matter. The Sun looms large at sunrise or sunset, due to bending of light rays in the red spectrum by the gravity of the Earth. This is not the view of the Sun seen from the ISS, which is a consistent size. Australia and the US are on opposite sides of the globe, and thus this offers more coverage.

การวิเคราะห์คำถามที่ลึกลับ ในวงการต่างๆ ของคุณ Zeta ทำให้ผู้ติดตามศึกษา ได้รับความรู้และสติปัญญญาเท่าทันชาวโลกในประเทศต่างๆกำลังทำอะไรกันบ้างลับหลังประชาชนของตน และนาๆประเทศ

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share