จริงหรือเท็จที่ NASA เผยแพร่ข้อมูล

http://www.ainews1.co/article647.html

NASA asserts that the Stereo satellites, launched in October, 2006, are both moving apart at the pace of 22.5 degrees each year. Thus, after 4 years, they are almost 180 degrees apart. http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/where.shtmlBut they are fuzzy about and do not explain whether this whole complex is static or moving! The position in the diagrams only makes sense if the Earth orbit is halted, as the Zetas state. Then each satellite would be moving at a steady and equal pace. They never come out and say this, though the diagram seems like a tacit admission that the Earth's orbit is halted. If one is to assume, by default, as most of the populace would, that the Earth is still moving, then this would mean that the Stereo Ahead satellite is moving faster than the Earth in her orbit (which is counterclockwise) and the Stereo Behind satellite is chasing the Earth but moving slightly slower than the Earth. If the goal is to see what is behind the Sun, why not just nudge the Ahead satellite real fast so it gets there, and have the Behind satellite stop for half a year! Why is this so vague in the NASA explanations, avoided?

The contradictions noted are revealing, as NASA is indeed giving a tacit admission that the Earth halted in her orbit. As with everything NASA does, the goal is to determine the trajectory of Planet X, its speed, its direction, and to triangulate so that its approach to the Earth can be viewed from an optimal position. The diagram being displayed by NASA conveniently avoids stating where the Earth is in its orbit, despite throwing Mercury and Venus into the diagram. What isclear is that they are showing the spread, in either direction, of the stereo satellites. This is what would happen from a static position of the Earth. As with the SOHO images, which are so obviously heavily edited, the edit lines clear evidence of cut and paste operation, almost all of the images are an inserted background. Stars, constellations, passing planets, all this is inserted. 

NASA does this to continue to fool the public, as the only thing they are interested in seeing is the progress and position of Planet X. Thus, in explaining the sudden appearance of Planet X in the Stereo Behind images, we had Nancy place the Earth in the August position in her orbit (when the Earth shown on the NASA diagram is considered to be in the October position, the launch position). Yet the satellites themselves have moved their steady pace of 22.5 degrees per year. Why does NASA not go into detail to explain why it seems to take 3 full years to put the Stereo Ahead satellite further ahead of a purportedly orbiting Earth? Even their probes move at a faster pace! Because, as we are stating, the goal is not to see the backside of the Sun, but to get a broad view of the trajectory of Planet X, a triangulated view!

การทำสิ่งที่ต้องปิดบังซ่อนเร้น ทางการสหรัฐฯก็หาสาเหตุต่างๆมา บิดเบือนความจริงได้ตลอดเวลา เหมือนๆกันหมดทั้งโลก ชาวโลกส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตอยู่บนสิ่งหลอกลวงของผู้บริหารประเทศ แทบตลอดชีวิต

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share