กลลวงของชีวิตผู้คนส่วนใหญ่

http://www.ainews1.com/article649.html

Will the statement below have any effect on people locked down by martial law, (such as Colorado/Denver area), or should we surrender to being abused until death with no way out? Under martial law in this area, is it foreseen we will be taken out of our homes to be herded as animals into some sort of camp? Any feed back on what will happen to all the animals left behind? I'd prefer the Sudden Silence, but may not be able to get out. ../transfor/t165.htm "Then one day there will be unexpected visitors, odd looking, or humans who could not have arrived on their own. This will be the contact that will open doors, and eventually provide a route into cities or communities where high tech communications are far superior to the old Internet and phone lines and postal service. Thus, for those anxious about being cut off from information, from chats, we suggest that the answer lies in attention to the Service-to-Other lifestyle! It is this that is your ticket! "

Imagine yourself in the shoes of a government worker - a federal official, an agent or any of the numerous arms of the government, a general or officer in the military. This has been your life and for most who choose this route as a profession they see it as a lifetime occupation. The pay is good, the benefits comprehensive, the likelihood of a layoff inconceivable, and the sense of the power in the fist behind your mission a heady boost to your morale. These people, in the main, cannot imagine being bumped from their secure position any more than the wealthy can imagine being without. Unimaginable. Where the wealthy assume that civil services will be reinstated, the infrastructure repaired and the common man set to work at their former jobs so the wealthy can get back to shopping and traveling about, government workers have a similar illusion. They feel, in their gut, that some form of martial law will be instituted so that they, and other government workers, can continue their functions. 

If they are considered a vital function, they have been moved to one of the carry-on government site, like sites such as Denver or Kokomo, Indiana. They are surrounded by military people, members of Congress, and intelligence agencies. Federal databases documenting citizens by social security number and felony offences are available and electricity at least temporarily generated for the carry-on government enclave. If the president has not issued executive orders, when communications are cut off, those who presume to be standing in his stead will do so. Once they have taken stock of the situation, and realize they are isolated, then what? The food stocks will be the first item to be inventoried. The nearby populace, coming to their door and demanding to be fed will be the second item demanding attention. 

A bit of computation and those who formerly felt powerful and secure now realize they are isolated and about to be overrun by demanding former taxpayers and about to go hungry. Will they allow the tables to be turned, where instead of collecting taxes and living off the taxpayer, they are the ones having their assets confiscated? A type of martial law, the details of which will depend on who is in charge in any given installation, will emerge. Protection of those who are government employees will be the first concern, and thus those citizens considered trouble makers will be interned (and likely starved) or perhaps shot. The second move will be to commandeer any food in the area or food producing sites such as farms and gardens, and the food collected will not be distributed among the citizens but taken to government warehouses to feed government workers. After all, that's how tax collection works! The final step will be to select the strong and healthy from the citizen worker base and conscript them into farm and construction workers. All others will be pushed aside to starve to death.

คุณ Zeta ได้วิเคราะห์ประเด็นคำถามเอาไว้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแล้ว ท่านที่ศึกษาเข้าใจแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับตนเองแล้วว่า จะเลือกแนวทางชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไร ให้ทันแก่กาลเวลาวิบัติกาลของโลกในรอบนี้


เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share