ชาว กทม.และที่ลุ่มภาคกลาง/กับชาวรัสเซีย

http://www.ainews1.com/article650.html

ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มภาคกลาง ทั้งหมดจะไม่โชคดี เช่นกับชาวรัสเซียส่วนใหญ่ ที่ยังมีโอกาสเคลื่อนย้ายหลบภัยน้ำท่วม ภายหลัง Poleshift ในรายละเอียดนั้นลองแวะมาศึกษาคำตอบปัญหาของชาวรัสเซีย ในขณะที่เกิด Poleshift และภาวะการณ์น้ำท่วมติดตามมาภายหลังอีก 2 ปี

Could you please give any explanation about UFO activity in Uralsk town, Kazakhstan region? Was it warning of coming flood after poleshift? (Video Comments: October 17, 2010 UFO in Kazakhstan (Uralsk) UFO hovering above the ground. Survey was conducted. camera Nikon S60.)http://www.youtube.com/watch?v=SQz_Y6ZC2lEAlso can you kindly give any recomendations about Almaty city with population of 2.0 mln in Southern Kazakhstan, whether it safe place or will be better to move to the Northern region of the country? Your kind assistance can save a lot of people!Uralsk, also known as Oral, is above the Caspian Sea in western Kazakhstan. This area will flood in the Aftertime, when the sea level rises 675 feet. Consider the population of western Russia, who will in the main survive the pole shift as their land is not immediately flooded. Picking themselves up after the devastation that collapses their cities and blows the landscape about in unaccustomed hurricane force winds, the survivors will at first feel the worst is behind them, especially since the climate has become more moderate. Then the slow but steady encroachment of water, at first up the rivers and then spreading to all lands with a lower elevation. Those who thought they were on high ground, well drained and well away from any river flooding, will find the river waters coming tothem, and still rising. Migration is inevitable - large numbers of people on foot or by whatever means, trying to move to higher ground. When this high ground starts melting underneath them, then boats will be constructed out of whatever material floats. 

Northern and western Russia is a huge area, well populated today, and almost all of these people will be migrating in the Aftertime. Some will migrate west toward what they know is high ground, to Sweden. Some will migrate south to another region they know is high ground, to the Alps, but where further east within Russia they will consider the Ural Mountains or the high ground of Kazakhstan to be their salvation. The crowding in those migratory routes will be intense. Those with wet boots, and exhausted, finding a spot to rest for a moment will be overrun by those coming just behind them. And no food anywhere.Most of drowning central Russia will attempt to go to the Ural Mountains, which is Russian territory and closest at hand. When the fighting over a spot of dry land becomes too intense, many who have arrived on boats or have managed to fashion them will move south, along the Ural Mountains, toward what they know are other swatches of dry land within Russian territory.
 


Thus, they will arrive at Uralsk, where they can go no further. The Ural high lands have run out, and water everywhere before them. This is where they must bridge over to the known high ground of eastern Kazakhstan, which will visibly be above the waves in their view to the east. We have advised that the people of Kazakhstan prepare to feed themselves heavily by fishing in the rising waters, as fish will be propagating, feeding on the dead and the decaying vegetation. Those who have drifted south to Uralsk will have learned to do this, but the crowding in Uralsk as the jumping off place for a boat trip to lands east, will be intense, and anxieties high. Moving a make-shift boat along the edge of land is one thing, but crossing an expanse of open water another. Many will linger, and tension will be high among the starving. The people of Uralsk were being warned of this, with the recent very visible UFO in clear blue skies. Once on dry land, survivors who have made the journey will not be wanting to wander further, but will be wanting to settle and rest, to recover from their journey. Thus all of Kazakhstan will be heavily populated by newcomers, without exception. As with our advice for all cities, those living in cities such as Almaty will find they have to move out into the country to sustain themselves, and the further north, the more moderate the climate. .

ท่านได้ศึกษารายละเอียดการตอบคำถามของคุณ Zeta แล้วอาจยังนึกไม่ออกว่า แล้วมันเกี่ยวกับพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยอย่างไร

ลักษณะที่ลุ่มภาคกลางเป็นแผ่นดินเกิดใหม่ ขาดแผ่นหินที่แข็งแรงมั่นคงรองรับใต้แผ่นดิน และยังเป็นที่ราบที่จำกัดแวดล้อมอยู่ระหว่างที่ราบสูงและทิวเขา ทั้งด้านทิศตะวันออกและตะวันตก นอกจากจะประสบปัญหาน้ำท่วมแบบฉับพลันแล้ว ยังมีการทรุดตัวบิดเอียงตัวไปทางทิศตะวันออกตลอดเวลา ประเทศไทยทั้งประเทศอยู่ในเขตการทรุดตัว 40 ฟุต และถูกทิวเขาทั้งสองทิศบีบอัดตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งคุณ แนนซี่ และคุณ Zetaได้กล่าวไว้ชัดเจน 

And the tsunami likely to race northward will not come their way because the waters from the Bay of Bengal will be rushing into the South China Sea, and there clashing to push north. If the loss of 40 feet in elevation is not devastating to the Philippines, it is to the coastline of southern Burma, Thailand, and Cambodia, which have vast areas that will suddenly and permanently be flooded. per the Zeta

ซึ่งคุณ Zeta หมายถึง ที่ราบลุ่มชายฝั่ง เป็นประเด็นแรก ส่วนกรณีต่อมาหลังจาก Pole shift แล้ว 2 ปี น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกประมาณ 675 ฟุต ซึ่งจะท่วมภาคอิสานเกือบทั้งหมด และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด น้ำท่วมอยู่หลายศตวรรษ จนกว่าน้ำทะเลจะกลายเป็นน้ำแข็งและหิมะปกคลุมขั้วโลกใหม่คงตัวแล้ว น้ำทะเล 15-20 % ก็จะค่อยๆลดลง...ซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้กล่าวไว้ว่าจะมีพระมหากษัตริย์จากภาคเหนือลงมาบูรณะซ่อมแซมวัดท่าซุงขึ้นมาใหม่อีกวาระหนึ่ง หลังจากนี้ไปอีก 200-300 ปี โดยขณะนั้นหลวงพ่อไม่ได้ลงในรายละเอียดว่า ทำไมวัดท่าซุงจึงทรุดโทรมเร็วนักจนต้องกลายเป็นวัดร้าง ปัจจุบันเจ้าอาวาสองค์ใหม่ก็ทำการบูรณะซ่อมแซมวัดเอาไว้อย่างดี

เมื่อร่วมกับแผ่นดินไหวต่อเนื่องรุนแรงทางชายแดนพม่า 10 ริกเตอร์ขึ้นไป ติดกับชายแดนไทยทางด่านพระเจดีย์ 3 องค์และทางแม่สอด พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีโอกาสสูงมากที่จะแอ่นตัวและหักจมลง พร้อมกับน้ำทะเลที่อัดมากับมากับคลื่นน้ำท่วมจากอ่าวไทยไหลเข้ามาท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประชากรส่วนใหญ่ที่ยังติดอยู่กับพื้นที่ และทรัพย์สินของตนที่สะสมมา ยากที่จะขบับตัวหนีปัญหาที่นำความตายมาให้....

ลองติดตามใกล้ชิดในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปลายเดือน ก.ค. หรือ ส.ค. 2544 ว่าพื้นที่ กทม. จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง หรืออย่างช้าตอนปลายๆปีนี้อาจมีคำตอบ เป็นเพียงหนังตัวอย่าง...ก่อนโลกเกิด severe wobble เป็นเวลา 9 วันนั้น  คนทั่วไปจะสังเกตได้ง่ายเมื่อติดตามข่าว SMS ของมูลนิธิเตือนภัยของ ดร.สมิทธิ  เมื่อพบว่าระดับน้ำทะเลอัดเข้าก้นอ่าวไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 2 เมตรกลายเป็น 3 เมตร 4..5 .. ต่อไปเรื่อยๆ 

เมื่อได้รับฟังข่าวน้ำทะเลขึ้นมาถึง 4 เมตรแล้ว ให้รีบแพค กระเป๋าเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัยในที่สูงได้ทันที ระดับน้ำทะเลจะทะยานขึ้นไปเรื่อยๆนับ 10 สิบเมตร ด้วยเหตุต่างๆทางทะเลหลายประการ...หากยังรีรอ ถนนจะเต็มไปด้วยรถยนตร์ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ พร้อมทั้งต้องเตรียมสำรองเชื้อเพลิงให้เพียงพอให้เดินทางถึงปลายทางเอาไว้ด้วย 

จะไปเข้าทางคำคนโบราณที่ว่า น้ำจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว เสมือนตนเองกำลังจมอยู่ใต้น้ำ มองเห็นปลาว่ายอยู่เหนือศรีษะ อยู่ใกล้กับดาว ฉะนั้น

ปัญหาดังกล่าว ต้องยอมรับว่ายากที่คนส่วนใหญ่จะเข้าถึง ในมิติที่กำลังอยู่ในพื้นที่ ต้องถอยห่างออกมาพิจารณาดูในภาพรวม และภาพกว้าง ทางกายภาพทางด้านธรณีวิทยาด้วย...กล่าวคือควรทำการบ้านเพิ่มเติม เพื่อเป็นรางวัลชีวิตของตนเอง ที่ยังเหลืออยู่ ก็จะคุ้มค่าทีเดียว

    ภาพถ่าย สเตอริโอดาวเทียมของนาสซ่า 27-01-2010

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share