อุบัติเหตุของท่อแกซ-น้ำมันในอ่าวไทยระหว่าง Poleshift

http://www.ainews1.com/article651.html

I know that majority places in the world will be in very unimaginably devastating states during PS, and some even before that. I'm aware of the dangers of gas and oil pipelines during those times. But would you be willing to describe a little bit more about the extent of what will happen with inland and offshore gas and oil pipelines during a 7 in Indonesia with plate movements and volcanic eruptions going on? (And there's also a Yapen community in Papua who are still anxious with government plan for oil exploration in cooperation with a Canadian oil company.) 

Credit photo:
http://www.theodora.com/pipelines/World Pipeline Maps
Pipeline label codes: green = oil, red = gas, blue = products (gasolene, propane and ethylene).

During any plate or ground movement, any earthquake jolts, mankind's gas and oil pipelines and refineries are subject to rupture and explosion. This is a given. The pipelines throughout Indonesia primarily supply major cities - Singapore, Bangkok, and Jakarta. Indonesia is not considered a major oil producing country, nor are vast reserves been found there. In the main, it produces the natural gas it requires and is a minor player in the natural gas export business. Thus during the 7 of 10 plate movement, which will sink Indonesia up to 80 feet lower than it is today, explosions from gas pipelines will be the only pipeline worry. Pipelines sense a drop in pressure and shutoff valves close them off. Thus, during the earthquakes that will accompany the dropping of the tongue of Indonesia, this will occur during any fracturing of the pipelines. Rigs pumping gas from under the seas will be dragged under the waves, and pumping will stop.

ดังนั้นเมื่อท่านได้รับทราบ คำตอบของคุณ Zeta แล้ว ก็คลายกังวลได้ว่า ยุคการใช้เชื้อเพลิงจากใต้โลกแบบเก่ากำลังใกล้สิ้นสุดลง ไม่ต้องกังวลว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก 5-6 บริษัทจะมาเอาเปรียบและกอบโกยทรัพยากรโลก ในท้องทะเลของอ่าวไทยอีกต่อไป การลงทุนทั้งหมดต้องถูกภัยธรรมชาติ ระหว่างที่เกิด Poleshift ทำลายราบเรียบนั่นเอง

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share