Being Human ในทัสสนะของคุณ Zeta

http://www.ainews1.com/article655.html

ได้พบข้อเขียนในทัสสนะของคุณ Zeta ต่อความเป็นมนุษย์ ในความเห็นของผู้มีไอคิว 287 และมีอายุขัยมาหลายหมื่นปี และทันสมัยในทุกๆแง่มุม มาเป็นแบบอย่างในการศึกษาชีวิตที่ยังเหลืออยู่

The soul gains mass and size during its many incarnations, becoming wise and massive eventually....ผู้ที่พิจารณา orb ในลักษณะต่างๆกัน และมีแสงในตัวแตกต่างกัน จะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ที่คุณ Zeta พูดถึง ส่วนแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา ไม่มีลักษณะเป็น orb แต่จะเปล่งแสงสว่างจากใจกลางออกไปเป็นรัศมีออกไปในทุกทิศทุกทาง ที่เรียกว่าเปล่งไปโปรดได้ทั้ง 3 โลก สามารถชมตัวอย่างได้ที่ บริเวณที่ยอดพระมหาธาตุเจดีย์แสงแก้วในลิงค์นี้

title

The Zetas talk about what they have observed about our tendency to Fight or Flight; how this relates to Repressed Emotions, Stress Diseases, attempts to Escape Reality or the Autism Rise, andPsychosis; how we are reacting with Anxiety andDenial and what Bad News to relay as the Pole Shift seems imminent, seeking Certainty and demanding Answers as many are Insecure; whatDisaster Reaction to expects as Life: Downside Up and When Things Go Wrong and whyLeadership, Earned will prevail; how Pending Partners await as Soul Personalities are a factor; what we can do to maintain Physical Fitness and deal with Walking Erect; how our Auras indicate health; how Curing Cancer and Alzheimers andAnorexia depends on our outlook on life; and how we can help those in Pain or Grieving. The Zetas about what causes Addictions; why we love Musicand Getting High and crave Junk Food; why we keep Pets and admire Chess Masters; why it is important to have Self Respect; whether Spankinghelps or harms children and whether Missing Children are on the increase; what Violent Gamessay about human society; how best to deal withFear and face the many Dangers we encounter; what causes Self Destructive behavior or theKiller Instinct or The Grudge; how the Mother and Child bond can go awry; why the JonBenet Ramsey case avoids prosecution; what our sense of Humor indicates; why Conspiracies develop and if the Ukraine Plague was natural; why we are so confused about Abortion and Suicide rights; why there are problems with Vegetarian diets; and how humans can express a Reverence for Life.

The Zetas talk about our Indestructible Soul; how this can be sensed with the Chakras; howReincarnation happens but Past Lives are only selectively remembered; how Near Death Experiences relates to Ghosts or those just having an Out Of Body; how a Walk-In differs from being a Star Child, how Aware they are of their status, and some Star Children Examples; what occurs during a Possession, and what the Body Senses; and whether it is myth or truth that mankind was Star Seeded. The Zetas talk about what happens to Hindus when they do Meditation; whether shape shifting really takes place duringShamanism; the Carlos Castaneda techniqes; whyPremonitions can be accurate; what causesPoltergeist activity, or Hauntings; whetherPsychics are more in touch than the rest of us and how Telepathy works; why we need Sleep and what our Dreams indicate; how we can be healed by Faith Healers; how Yin-Yang can help our balance; whether Karma exists; how Archetypesare a reflection of human experience; and that there are Werewolves among us.

The Zetas talk about what role Cultural Influenceshave; why like the Heaven's Gate cult we are always struggling to find the Right Religion; how this relates to the Holy Wars that have gone on over the centuries; what causes Racial Hatred; whether the United Nations is doing a good job; whether Capitalism builds the best society; where we go amuck with our Scientific Theories and cling to the notion of Human Infallibility, and whyIndependent Thinking is rare as exemplified by the inability to think for oneself on Context, Event Timing, and Categorization; how an inventor'sBest Intentions get subverted; why the Hippocratic Oath is restrictive; how our Career Choices are guided; why we are obsessed with Status Symbolsand Get Rich Quick schemes; and offer their opinion of Politics. The Zetas talk about the human tendency to avoid Taking Responsibility and makeCommitments; why we seek Scapegoats and why a Holocaust Denial emerged; whether we should just be Forgiving toward others; what causesMultiple Personality disorders; how Dowsingworks; why there are Gifted Autistics; the relationship between Suicide Cults and the average family; how to advise those battling whileCoupling; what causes Homosexuality; and how to help Those Who Mourn.

ในบทความชิ้นสำคัญนี้ มีรายละเอียดมากอยู่ ซึ่งต้องค่อยๆใช้สติปัญญาพิจารณาตามไป ซึ่งอาจต้องใช้เวลาจำนวนหนึ่ง ต่อการสร้างความเข้าใจสิ่งที่ผู้มีไอคิว 287 และเห็นโลกนี้มาก่อนนุษย์จะเป็นตัว จาก specy อื่น

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share