ปริศนาธรรมดวงจันทร์และดาวศุกร์ของ Zeta

http://www.ainews1.com/article665.html

ในเงื่อนไขต่างๆของคุณ Zeta เป็นปริศนาธรรม ที่ให้ไว้ เป็นส่วนประกอบในการบ่งชี้เวลา เกิด Pole shift เช่น

  • เรื่องดวงจันทร์ ที่จะมาบังดวงอาทิตย์เกิดจันทรคราส และหรือ
  • อยู่ในช่วง transit ของดาวศุกร์ หรือนานๆครั้งที่ดาวศุกร์จะมาบังดวงอาทิตย์ บน ecliptic ของโลกทีหนึ่ง

ใน 2 ประการนี้ ที่คุณ Zeta กล่าวไว้เป็น 2 เงื่อนไข จากเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายข้อ ระบุถึงเวลาที่ PX จะพุ่งตัวลงมาเจาะ ecliptic ของโลก มีข้อมูลที่นักวิเคราะห์โพสท์เอาไว้ดังนี้

The Closeness of Venus to Planet X path
Now we bring in the following clues from Zetatalk of:
• Position of Venus close to the path, caught in the cup.
http://www.Zetatalk.com/index/Zeta174.htm
• Venus had not done a transit of earth yet.
http://www.Zetatalk.com/index/earth178.htm
• Zeta triangle occurs at a solar eclipse. Zetatalk:
http://www.Zetatalk.com/science/s29.htm  The Earth's orbit forms a plane. The
Moon's orbit forms a plane that bisects the Earth's orbit in a fixed place twice a year.
The 12th Planet's orbit, coming and going, forms a plane that also bisects the Earth's
orbital plane. Take the placement of the Earth at the two points where the Moon's
orbital plane lines up. Use these two points as two of three points in a triangle. The
third point in an equilateral triangle will be on the plane of the 12th Planet's orbit.
My comments: the statement The Moon's orbit forms a plane that bisects the Earth's
orbit in a fixed place twice a year is what happens at the time of a solar eclipse. So
the above paragraph is directly saying the intersection of Planet X orbital plane and
Earths orbital plane occurs at the two new moon solar eclipses for each year This is
saying the Zeta triangle as planet X crosses the ecliptic will occur at a solar eclipse
for some yet to be known year.
The following tables of future predicted times are from NASA and astronomical
observations

Transit of Venus
Date                             Time
2004 June 8               08:20
2012 June 6               01:29
2117 December 11   02:48
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusCatalog.html

Solar Eclipses: 2010 - 2016 

Calendar Date

TD of Greatest
Eclipse 

Eclipse Type

Eclipse
Magnitude

Central
Duration

 

2010 Jan 15

 7:07:38

 Annular

0.919

11m08s

2010 Jul 11

 19:34:39

Total

 1.058

05m20s

2011 Jan 04

 8:51:42

 Partial

0.858

-

2011 Jun 01 

 21:17:18

 Partial

0.601

-

2011 Jul 01 

8:39:30

 Partial

0.097

-

2011 Nov 25

6:21:24

 Partial

0.905

-

2012 May 20

23:53:53

 Annular

 0.944

05m46s

2012 Nov 13 

22:12:55

Total

1.05

04m02s

2013 May 10 

0:26:20

 Annular

0.954

06m03s

2013 Nov 03

12:47:36

Hybrid

1.016

01m40s

2014 Apr 29 

6:04:32

Annular

0.987

-

2014 Oct 23 

21:45:39

Partial

0.811

-

2015 Mar 20

9:46:47

Total

 1.045

02m47s

2015 Sep 13

6:55:19

Partial

0.788

-

2016 Mar 09 

1:58:19

Total

1.045

04m09s

 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html  

Comparing these two tables for a date in common with the data range of 29 April to 1
July we end up with one possibility The solar eclipse that occurs on May 20 2012 at
23:53:53 UDT is before the transit of Venus on Jun 6 2012 This is as stated by the
Zeta’s.
Note by definition a solar eclipse has to take place when the moon is in the same ecliptic
plane as the earth The Zeta’s say a triangle is formed at this time that Planet X cross
earths ecliptic that gives the angle position of earth at the time So the solar eclipse is the
time of the triangle being formed In like manner the Gog Magog Hills crop circle shows
at the time of start of the influence timing circle that there is a solar eclipse and the Zeta
triangle is formed. So from several sources is highly likely that May 20 2012 is the time
frame for the Zeta triangle to be formed.

ดังนั้น วันที่ 20 พ.ค. 2555 เป็นวันที่ PX ลงมาที่ ecliptic และขจัดดาวศุกร์ และดาวคู่แฝดโลกออกไปจากถ้วยเอ๊ดดี้ และค่อยๆดึงโลกเคลื่อนเข้าไปหาจากระยะห่าง 44 ล้านไมล์ เข้าไปเหลือเพียง 14 ล้านไมล์ แล้วจึงจะลากจูงย้ายแกนของโลก ในขณะที่มักำลังจากดวงอาทิตย์ไป ประมาณว่าในราว 1-2 มิ.ย. 2555

ชาวโลกจะสังเกตอาการของโลกที่เคลื่อนเข้าไปใกล้ PX ซึ่งจะเกิด extreme wobble และยังใกล้ดวงอาทิตย์เพียง 6 ล้านไมล์อีกด้วย โลกคงได้รั้บรังสีคอสมิคจากดวงอาทิตย์และจาก PX มากทีเดียว รวมทั้งฝุ่นหมอกพิษสีแดงของ PX ซึ่งปัจจุบัน เวลาเช้าตรู่ หรือพลบค่ำไปสัก 30-60 นาที ก็จะสามารถสังเกตเห็นอยู่ทั่วท้องฟ้า ทำให้เมฆสะท้อนสีแดงเรื่อๆออกมา แทบทุกวันทีเดียว

ใช่มันเป็นปรากฏการณ์ของะรรมชาติ ที่มีต้นเหตุมาจาก PX มาอยู่ใกล้โลกแล้ว แต่ยังอยู่เหนือแนว ecliptic ของโลกและดวงอาทิตย์ อยู่ใกล้กับแนววงโคจรของดาวศุกร์ ที่ค่อนมาทางโลก

รายงานของดาวเทียมนาสซ่า เมื่อต้นปี 2010

PX Complex ที่ปรากฏใกล้ดวงอาทิตย์ในรอบขามา และพ้นไปนอกของสุริยจักรวาล แล้วจึงย้อนกลับมาใหม่ในขาออก เพื่อโคจรกลับไปยังดาวดำคู่แฝดของดวงอาทิตย์ทุกๆ 3,657 ปี และปัจจุบันกำลังเลื้อยอยู่เหนือ ecliptic ของโลกและดวงอาทิตย์