ความแตกต่าง STS และ STO

http://www.ainews1.com/article671.html

เริ่มจากคำถามที่เข้ามา และคุณ Zeta ตอบ

Is there a timeline when we will receive help after the PS from the Zeta's and the hybrids and other races. If human and hybrids mate how will this happen, test tube or the old fashion way. [and from another]How can STO who are more advanced than us with the power to "help" just sit back and let things happen with the shift and all? I had a very vivid dream years ago that was all these boxes floating down, everybody was afraid and standing outside on their porches and streets looking up, everybody was scared. The boxes started opening up. Perhaps they were lifeboats come to rescue us, I've thought on this often, and can not imagine myself, if I was an advanced alien race just sitting by and watching. Can you ask them why they would? Also, can you explain the mindset behind people that look forward to the shift, who talk about it like a good thing? With most of the population killed, and so much suffering to come, I can not get excited about this.

As we have endlessly explained, the pole shift is nothing more than what mankind deals with now, but on a larger scale. The pole shift will be magnitude 9 earthquakes, worldwide. But does the world not experience magnitude 9 quakes now? They did so just recently in Japan! What about tsunami, a sudden tide rushing over the land, hundreds of feet high or certainly high enough and with enough force to scour the land clear. This not only happened during the Japan quake, but also during the Sumatra tsunami quake in December of 2004. Starvation? Sub-Sahara Africa, N Korea, Afghanistan, and even millions within the good 'ol USA are starving daily and have been for some time! 

What is it you imagine that makes you unique that you should be rescued? Ah, it is your pain that you resent. You should be rescued, but all these other poor souls that are afflicted daily around the world, somehow this is not a problem. Tornadoes rip people from their homes in the middle of the night, throwing babies into trees and giving the survivors nightmares for the rest of their lives. Through all of these complaints that benign aliens should rescue mankind from the pending pole shift, there runs a theme. The infant wants to be rescued. If these natural disasters were in the hands of man, they would be demanding that Obama rescue them. But mankind cannot change what Mother Nature is about to bring, so they cannot make these demands of Obama. 

But someone must do something! The cushy life, the food cleaned and packaged in the grocery store, the clothing hanging just waiting to be purchased, the guaranteed retirement funds, the ready entertainment on TV - all this about to disappear! How can this be a good thing? The infant thinks no further than his immediate comfort, even if wrapping this in a plaint for others. If your concern were for others, you would not be asking for rescue, you would be 
doing something about starvation around the world, perhaps volunteering to work for the Red Cross locally or overseas. Are you doing that?

นอกจากรายละเอียดที่ตอบคำถามแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูล เชิงลึกที่เกี่ยวกับ Pole shift ล่วงหน้าว่ามีอะไรบ้าง จะได้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมการป้องกันชีวิตของตนเอง ครอบคัว และเพื่อนพ้อง ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่จะเก็บกวาดโลก ให้ถอยหลังกลับไปอีกเป็นศตวรรษ และคัดสรรแยกสังคมที่แตกต่างบนโลกมนุษย์ ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น และผู้ที่รอดชีวิตเข้ามาสู่โลกใหม่ จะต้องปรับตัวตนและการใช้ชีวิตใหม่ ให้ตรงวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ยิ่งขึ้น ไม่ไปหลงอยู่ข้างทาง และหลายๆคนจะมุ่งไปสู่ 4 th density หรือคืนกลับบ้านนิพพานกันเลย เมื่อได้เกิดมามากพอแล้ว และได้พบหนทางลัดและรายละเอียดภาคปฏิบัติแล้ว

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share