สัญญานเตือนจาก Crop Circle

http://www.ainews1.com/article679.html

Can Zetas say anything about this new formation in Netherlands ? Is it some kind of Planet X position for now?
http://www.cropcircleconnector.com/inter2011/dutch/hoeven2011b.html


This design is clearly showing the Dark Twin during the passage. The Dark Twin is shown opposite the Earth, identified not only by being on the opposite side of the Sun but by the counterclockwise orbit direction that they both assume. In this diagram, Planet X is shown entering from the lower right, moving slowly past the Sun and doing dual 270 degree rolls. We have mentioned that the Dark Twin is caught in the cup with the Earth and Venus, but that both will escape prior to the pole shift.

We have also mentioned that the Dark Twin has moved outside of the orbit he shares with the Earth at this time, to escape the current crowding. In fact, the Dark Twin has been captured on film due to this drift outward. This crop circle diagram is showing the escape of the Dark Twin, which will escape in the manner depicted! After moving directly behind the Earth as Planet X approaches, it will seem to disappear into the night sky.

ก่อน Pole shift ดาวทั้ง 3 ดวง โลก ศุกร์ และดาวดำคู่แฝดโลก จะมาตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้โฟร์ ชาวโลกจะมีที่สังเกตได้ที่โลกเกิดอาการปั่นป่วนเนื่องจากในถ้วยมีสนามแม่เหล็กของดาวทั้ง 3 ดวงหนาแน่นและกวนกัน ทำให้ดาวต่างๆกระโดดโลดเต้น โลกก็เช่นเดียวกัน ไม่แต่ไม่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้ว ยังถูกสนามแม่เหล็กของดาวในถ้วย และสนามแม่เหล็กของ PX ที่เคลื่อนใกล้เข้ามา ทำให้เกิด severe wobble และไม่มีฤดูกาล สภาวะอากาศสจะเป็นลูกผสม เปลี่ยนแปลงคราวละ 2-3 วันคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ หนาว เย็น ฝนตก ผสมปนเปกันหมด และเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสตอร์มเซิร์ส หรือหากดาวเทียมยังสามารถส่งข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต เอาภาพปัจจุบันในขณะนั้นมาให้ชมได้ ซึ่งในกรณีนี้ความหวังมีอยู่น้อย ส่วนการสังเกตด้วยตาจากบนโลก ทุกยามค่ำคืนและตอนเช้าอาจได้เห็นดาวศุกร์และดาวคู่แฝดของโลกมาปรากฏก็ได้ เนื่องจากเข้ามาอยู่ในถ้วยเดียวกัน อยู่ไม่ไกลกันนัก น่าจะไม่เกิน 30 ล้านไมล์ลงมา ส่วนอาการของโลกมี severe wobble อย่างไรนั้น มีรายละเอียดศึกษาได้จากลิงค์ที่ให้ไว้

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share