http://ainews1.com/article7.html    Bookmark and Share

สำหรับผู้ที่ยินดีจะเข้ามาร่วม กู้ชาติปลดหนี้ครัวเรือนให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ  ก็จะได้มีโอกาสทดแทนพระคุณแผ่นดินเกิด  ที่จะได้รับทั้งกล่องและรายได้เสริมไปด้วยพร้อมๆกัน  ยิ่งทำยิ่งสนุกมีญาติมิตรเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ  ก็เขาลงทุนเพียงเงินพันกับนวัตกรรมสินค้าที่ให้ผลมหัศจรรย์ของเรา  แต่ผลผลิตขายได้เป็นล้าน  แม้ไม่ใช่ญาติโดยตรงก็จริง  แต่จะรักใคร่นับถือกันยิ่งกว่าญาติ

การลงทุนของบริษัทฯมาใช้ระบบ อี-คอมเมิร์ซ แบบเรียลไทม์ทั่วโลก  จึงเป็นเครื่องมือใช้ประกอบธุรกิจส่วนตัวสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่  แม้จะยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ก็ตาม วอร์เรน บัฟเฟตต์  มหาเศรษฐีลำดับหนึ่งของโลก  เริ่มค้าหุ้นเมื่ออายุ ๑๑ ปี  ปัจจุบันเจ้าตัว ๗๗ กว่าแล้วให้สัมภาษณ์ทาง CNBC ว่า มองย้อนกลับไปอีกที บอกว่ายังเริ่มค้าหุ้นช้าไป  น้องๆนักเรียนประหยัดค่าขนม เอาไว้ซัก ๑๐๐ บาท มาเริ่มลงทะเบียนทำธุรกิจเอาไว้กับ http://www.aibiznet.co.th/  พี่จะช่วยแนะนำให้น้องๆเป็นนักธุรกิจเงินล้าน ได้ภายในเวลาไม่กี่ปี  และให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเก่าอีกด้วย เมื่อเรียนจบระดับอุดม ศึกษาแล้ว สามารถเลือกไปเรียนต่อในยูต่างๆได้ทั่วโลก  ด้วยเงินทุนจากธุรกิจของตัวเราเอง  น่าภาคภูมิใจดีออก  มีรายละเอียดให้ศึกษาแล้วในเมนู ผู้นำเยาวชนรุ่นจิ๋ว

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ที่เล่าให้ฟังโดยสังเขป  เราจึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงาน  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น  จากการทำงานอยู่ที่บ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อย่างแท้จริง
  2. เพื่อให้นักธุรกิจไทยและคนไทย ทุกคน  มีเว็บไซท์ของตนเองใช้ฟรีในรูปแบบเป็นซับโดเมน  เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายและโพรโมทสินค้า สู่สากลในราคาประหยัด  และใช้เป็นต้นทุนทางธุรกิจ  โดยมุ่ง เน้นว่า เป็นสินค้าจำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัว และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ  เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจรอง หรือธุรกิจหลักของตนเอง  สำหรับครอบครัวที่อบอุ่นและยั่งยืน
  3. เพื่อ ให้คนในครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ในการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ในราคาโดเมนเนม/ซับโดเมนเนม  พร้อมเว็บไซท์ที่ประหยัด  และใช้ฟรี ในฐานะเข้ามาเป็นเครือข่ายธุรกิจของเรา
  4. เพื่อให้คนในครอบครัวทุกคน   สามารถทำงานรวมกันได้โดยมีการออกแบบแผนการทำงาน  เพียงเป็นการโปรโมท และติดต่อสื่อสารเท่านั้น  ไม่เกี่ยงสถานที่
  5. เพื่อยกระดับการทำงานผ่านอิน เทอร์เน็ต  ให้เป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตโดยสุจริต โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเช่นใบอนุญาตต่างๆ  รายได้ จำนวนสมาชิก ในองค์กรของตนเป็นต้น ซึ่งสำนักงานสรรพากรสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆได้เท่าๆกับเรา
  6. เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสแบ่งปัน โอกาสดีๆนี้  ให้กับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพื่อชีวิตของตนเองและครอบครัว  ส่วนผู้ที่ต้องการรายได้เสริม รายได้หลัก ในอัตราที่ตนเองสามารถออกแบบการทำงานได้อย่างอิสระ  จากความมั่นคงของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  บวกกับระบบเครือข่ายธุรกิจ ที่บริษํท เอไอบิสเน็ต ออกแบบมา สำหรับทุกๆคนในครอบครัว  แม้จะมีญาติผู้ใหญ่ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็ตาม  (โดยมีลูกกตัญญูได้นำทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาร่วมลงทะเบียนทำธุรกิจเอาไว้ด้วย  ในโครงการลูกกตัญญูของท่านประธานบริษัทฯนั่นเอง ลูกทำงานแล้วระบบจะส่งผลให้ท่านทั้งสองมีรายได้เกิดขึ้นตามไปด้วย ขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ออกแบบโครงการดีๆที่น่าชื่นชมยิ่ง และได้หยิบยื่นโอกาสดีๆเช่นนี้ให้แก่ลูกๆทุกคน ได้มีโอกาสทำบุญกุศลกับพระอรหันต์ภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอเป็นนิจ เพื่อยังความสุขความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของลูกๆสืบไป) มีรายละเอียดให้ศึกษาแล้วที่หมวดธุรกิจ
  7. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาส เป็นแม่ข่ายของธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ แพร่หลายออกไปในนาๆประเทศ โดยมีพี่น้องนักธุรกิจชาวไทยเป็นกลุ่มแรกเข้าไปแนะนำผู้คนในประเทศนั้นๆ มาเป็นเครือข่ายสร้างธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ไปพร้อมๆกับทีมชาวไทย  ให้เจริญเติบโต ในนาๆประเทศ ที่บริษัทแม่ เอไอบิสเน็ต ได้ไปลงหลักปักฐานเอาไว้แล้ว ด้วยแนวนโยบายและผลตอบแทน สุดน่ารักของท่านประธานบริษัทฯ แผ่ขยายออกไปรอบๆประเทศไทยแล้ว และทั่วโลก  ที่ปัจจุบันบริษัทฯได้เริ่มเปิดลงรหัสธุรกิจ ในประเทศ ลาว สหรัฐฯ กัมพูชา แล้ว และเร็วๆนี้ที่ประเทศเวียตนาม  โดยมีบริษัทลูกของ เอไอบิสเน็ต ในประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพ  ตัวเราถึงแม้อยู่เมืองไทยก็สามารถขยายธุรกิจออกไปในประเทศต่างๆ  ที่ทางบริษัทฯได้ไปถากถางกรุยทางให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว    และยิ่งกว่านั้นทาง Google ยังทำหน้าที่ช่วยแปลเว็บต่างๆของเราให้อีกเกือบ ๕๐ ภาษา เพิ่มโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกมีความใกล้ชิด ด้านติดต่อสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาถึงตรงนี้ท่านพอมองเห็นหรือยังว่า  จะทำรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัววันละเท่าไร  (คงยังบอกไม่ได้ต้องเข้าไปศึกษาแผนการตลาดก่อน  แต่อนุญาตให้เดาๆเอาตามที่ตนเองต้องการได้ก่อนอย่างอิสระ  ก็ไม่ผิดพลาดแต่อย่างใด  และสามารถเกิดขึ้นได้อาจจะมากกว่าที่ตัวท่านคิดเอาไว้  มากโขทีเดียว  ผลงานทุกชิ้นที่ท่านบรรจงทำไว้อย่างดีนั้น  จะถูกสะสมเพิ่มพูนอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในลักษณะทวีคูณ จากหนึ่งไปสองตลอดเวลา แม้แต่ตอนที่ท่านกำลังนอนหลับสบายอยู่บนเตียงก่อตาม  ในสายตาของผมเท่าที่ได้ไปเยือนประเทศต่างๆมารอบโลก  เมื่อเจ้าของธุรกิจได้พัฒนาเครือข่ายของตนสมบูรณ์แล้วแต่ละรหัสจะมีรายได้ ๒-๓ ล้านบาทต่อเดือน ปัจจุบันหลายๆครอบครัว มีกันครอบครัวละ ๗-๘ รหัส ช่วยกันขยายธุรกิจ ช่วยเหลือผู้คนได้ในงานหลายๆหมวดอย่างสนุกสนาน อบอวนด้วยความรัก ความซื่อสัตย์

ดังนั้นจึงอยู่ที่ตัวเราเอง ว่าจะได้เข้ามานับหนึ่งเริ่มตั้งกิจการของเรา  ร่วมกับ เอไอบิสเน็ต มหาชน  ที่ไม่ต่างกับได้เดินทางไปทั่วโลกกับเรือเดินสมุทรลำใหญ่  ที่อุดมไปด้วยอุปกรณ์นำสมัย  ในระดับ Atomic Biotech ที่ไร้คู่แข่งขัน  และสินค้าสิทธิบัตรต่างๆของบริษัทฯอีกหลายรายการ  ร่วมเดินทางกับเพื่อนๆนักธุรกิจอีกมากมาย  และยังมีกัปตันเรือที่มีจิตใจงดงาม  และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกๆคน  จะเป็นเมื่อไรเท่านั้นเอง)  คงจะมีแต่แฟนพันธุ์แท้เท่านั้น ที่จะเข้าถึงสื่อข้างต้นอย่างแท้จริง จึงจะได้รับข้อสรุปที่มีคุณค่า ของแต่ละครอบครัว ในอนาคต

 

 

ลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วย เทคโนโลยี Atomic Biotech/ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม   ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องภายใต้ระบบ   N-Function   ที่ไร้คู่แข่งขัน