พิษภัยหลังจากเขื่อนต่างๆในจีนพังทะลาย

http://www.ainews1.com/article703.html

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนได้ลงทุนสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมากมายหลายเขื่อนภายในประเทศ และจะใช้เงินลงทุนอีก 95.46 พันล้านหยวน ในการสร้างเขื่อน Three Gorges Project from 14th, December, 1994 to 20th, May, 2006. นั้น เขื่อนกักเก็บน้ำต่างๆได้รับน้ำฝนและน้ำจากน้ำแข็งละลายเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆจำนวนมากมายมหาศาล และในจำนวนนี้ มีน้ำจำนวนหนึ่ง หากเขื่อนพังลงจากแผ่นดินไหว ขนาด 9-10 ริกเตอร์ระหว่างโลกย้ายขั้ว น้ำที่ทะลักลงมาตามลำน้ำโขง ก็จะมาถึงเขตเชียงแสนของประเทศไทย ซึ่งลำน้ำโขงหักข้อศอกไหลไปทางประเทศลาวทางทิศตะวันออก

ในยามปกติมันยังไหลเช่นนั้นอยู่ หากมีปริมาณน้ำมากเกินกำหนดเป็น 10 เป็น 100 เท่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ปริมาณน้ำหลากผิดปกติจะพุ่งตรงเข้ามาในเขตประเทศไทย ใต้คำว่าลาวเหนือในแผนที่ ทะลุลงมายังภาคกลางทันที พร้อมกับเปลื่ยนทางเดินของแม่น้ำโขงใหม่ ไหลทะลุผ่านลงมาในพื้นที่ประเทศไทย ไม่อ้อมไปทางประเทศลาว และเลาะขอบประเทศไทย และย้อนไปลงทะเลทางเขมรอีกต่อไป

ยังไม่มีเจ้าหน้ารัฐบาลไทย ได้เตรียมการณ์ป้องกันในเรื่องดังกล่าว

หากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างโลกย้ายขั้ว มีแผ่นดินไหวระดับ 9-10 ริกเตอร์ต่อเนื่อง เป็นเรื่องแน่นอนที่เขื่อนต่างๆในประเทศจีนจะแตกทำลาย ทนแรงอัดของน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ไหว และน้ำส่วนหนึ่งย่อมจะทะลักลงมาตามลำน้ำโขง และกัดเซาะพื้นที่ประเทศไทยไหลลงทะเล เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล

ซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงของโลก พื้นที่ประเทศไทยก็เหลือน้อยอยู่แล้ว เฉพาะในภาคเหนือตอนบน ยิ่งหากมีแม่น้ำขนาดใหญ่ทะลุผ่านประเทศไทยจากเชียงแสนลงมาภาคกลาง ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางระหว่างภาคอิสานที่เหลืออยู่กับภาคเหนือมากขึ้น

ระดับน้ำทะเล หลังจาก Pole Shift แล้ว 2 ปี

หากมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า และทำการป้องกันที่เหมาะสมให้เพียงพอกับปริมาณน้ำที่จะหลากลงมา พื้นที่ประเทศไทยตอนบน และตอนล่างภาคกลางก็จะปลอดภัย ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของพื้นที่ภาคกลางจะกลายเป็นทะเลไป 2-3 ศตวรรษ ในที่สุดน้ำทะเลก็จะลดลงสู่ปกติเมื่อน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นหิมะและน้ำแข็งที่ขั้วโลกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เป็นภาพล่วงหน้าที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ ได้ทำนายล่วงหน้าเอาไว้ ว่าอีก 2-300 ปีในอนาคตจะมีพระมหากษัตริย์ไทยทางภาคเหนือลงมาปฏิสังขรณ์วัดท่าซุงขึ้นใหม่อีกวาระหนึ่งนั่นเอง

The Chinese government must be know the pole shift will take place long time ago, and when that time all the water power dam would be destroyed. Why did the Chinese goverment still spend 95.46 billion yuan in building the Three Gorges Project from 14th, December, 1994 to 20th, May, 2006. The Three Gorges Dam could be used in less than 6 years until the pole shift. Beside, this Dam has brought a series of problems such as climatic anomaly in the southwest of China, worsening water pollution, landslide around the river.

Part of the reason the major heads of state around the world are participating in the cover-up over the presence of Planet X is that there is no certainty, in their minds, about the outcome. Perhaps it will be as devastating as ZetaTalk describes, or perhaps the passage will occur with nothing worse than high tides and a few earthquakes. The specter of a rioting public, refusing to attend to their jobs, or total chaos with millions killed and all semblance of order or progress in building economies lost in the process. What do those in power in governments desire? Control, a rising economy under their direction, and placid workers. Thus, they prefer to proceed as though all would be normal, or virtually so, and certainly their perch on top of the pile not disturbed by any pending Earth changes.

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share