พฤติกรรมของโลกและ Planet X ระหว่างเข้าด้ายเข้าเข็ม

http://www.ainews1.com/article705.html

จากคำถามและคำตอบของผู้เชี่ยวชาญ ไอคิว 287 และมีอายุยืนนานหลายหมื่นปี นำมาตอบและวิเคราะห์ให้ฟัง ถึงพฤติกรรมของโลก และ Planet X ที่โคจรผ่านมาปรับสมดุลพลังงานให้แก่โลกใหม่

If Planet X is positioned between the Earth and Sun sufficiently to cause gyrations such the Severe Wobble through to the 6 Days of Sunrise West, then how does it move to the right sufficiently to create the Point of Passage triangle? Today we see Planet X on SOHO on occasion, so it is not that far to the right in the line of view. What is the dynamic during the weeks of slowing rotation that creates the triangle? http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/earth-drawn-closer [and from another]../index/zeta554.htm At first, the triangle will not be formed, until after the 3 days of darkness. When the slowing rotation begins the Earth is pulled toward Planet X. [and from another] ../ning/03jy2010.htm Early in the ZetaTalk saga we gave what is known as the passage triangle, describing where Planet X, the Earth, and the Sun would be at the Point of Passage. We also gave a statement during the search for Planet X in the night skies on how close the Earth and Planet X would come to each other at the point of passage -14 million miles. We have also stated that the Earth is drawn in toward Planet X during the week of rotation stoppage, by some 30 million miles. But we did not state that the Earth was drawn 30 million miles closer to the Sun. What is not clear is where Planet X is during this drama. Today, Planet X is within the orbit of Venus, so clearly it will make progress prior to the last week. But Planet X is to the side, so the movement toward Planet X is not directly toward the Sun. It is toward a Planet X which is far to the right!

The gyrations of the Earth during the Severe Wobble, the static Lean to the Left, the 3 Days of Darkness, and the 6 Days of Sunrise West are all due to Planet X approaching in its retrograde orbit. This places Planet X somewhat to the right of the Earth in the top-down view from above the solar system, though not directly between the Earth and Sun. At this point, Planet X is still within the orbit of Venus, and has all 3 planets within the cup before it. During the gyrations, both Venus and the Dark Twin escape the cup, so Planet X finds it can move forward, outbound from the Sun, more expeditiously thereafter. It comes between the orbit of Venus and the orbit of Earth now. Both the Earth and Planet X have assumed the upright position, so are assuming the side-by-side position that planetary magnets, or magnets in general, can assume. However, this position does not allow a close proximity! The Earth once again scuttled back in her orbit, as far as possible given that she is still trapped in the eddy flow cup and nudged forward in her orbit by the sweeping arms of the Sun. Thus Planet X now appears in the skies as closer, larger, and definitely to the right of the Sun. It is at this point that the Point of Passage triangle is assumed, due to the motion of Planet X outbound. Earth does not leave her orbit, but Planet X moves outbound to the point where it is 14 million miles from Earth.

ดังนั้นที่เกรงกันว่า เมื่อโลกเคลื่อนไปอยู่ห่างจาก PX เพียง 14 ล้านไมล์นั้น จะทำให้โลกเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยหรือไม่ ก็เป็นอันว่าสบายใจได้ โลกยังคงรักษาวงโคจรเดิมของตนเองรอบดวงอาทิตย์อยู่เช่นเดิม แต่การโคจรขาออกของ Planet X ที่อ้อมดวงอาทิตย์หลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ เข้ามาทำมุมและเคลื่อนที่มาใกล้โลก จนเหลือระยะห่างโลกเพียง 14 ล้านไมล์ ส่งผลให้มีอิทธิพลสนามแม่เหล็กที่จะย้ายแกนพลังงานของโลกในขาออกนี้ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ระทึกขวัญของชาวโลกทีเดียว ที่เกิดมาพบเหตุการณ์ในช่วงนี้ของชีวิต และจะพาโลกย้อนถอยหลังไปอีกนับศตวรรษ และมนุษย์ที่เหลือรอดกลับมาบช้ชีวิตที่เท่าเทียมกัน

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share