Plasma discarges between the two planets.

http://www.ainews1.com/article706.html

ปรากฏการณ์แสง พลาสม่า ขึ้นจากพื้นผิวโลกสู่อากาศ ไปสู่ดวงดาวอีกดวงหนึ่ง ที่เริ่มมีปรากฏการณ์ชนิดนี้ให้ได้เห็นกันบ่อยขึ้น ดังคำถามคำตอบของคุณ Zeta ดังต่อไปนี้

You might want to also check out the Electric Universe/Plasma Comsmology theories. They explain a lot of things that mainstream cosmology just don't have any explanations for. (Not to mention that almost every NASA expedition into space, with various probes, sums more and more unknowns for NASA and more and more points for the Electric Universe theories/predictions.) In this case, based on that theories, planet X which is coming in from far outside the solar system has a vastly different electric potentical/charge than the planets inside the system (inside the Sun's electro magnetosheath). The planets having steadily revolved around the sun for many hundreds of years have reached a certain equilibrium, an electro (magnetic) equilibrium, which is now being disturbed by PX's different electric potential and hence, the effects are seen on all the planets (logical), like Venus's 2500% brightness like you mentioned. Anyway, those are the Electric Universe theories, but they do indeed make for very interesting reads, they also back up Velikovsky's catastrophism theories. You can start here:http://www.thunderbolts.info andhttp://www.electric-cosmos.org On a side note, maybe the Zeta's would like to comment on those theories? It was mentioned in a previous post, these are the same guys that made a connection between ancient cave drawings and laboratory plasma discharges - the similarities were absolutely astounding. (According to those theories again, if PX were to pass close enough to Earth, with its different electric potential, we would see such plasma discarges between the two planets. Interplanetary lightning bolts.)

Where the overall composition of various planets or portions of the Universe may differ, the nature of the subatomic particles that compose what man terms electromagnetic flow does not change. We have stated that where man thinks of electrons and magnetons as only two subatomic particles, we understand this group to be comprised of 387 subatomic particles, and our knowledge is certain to be limited. Man in Newton's era assumed few factors in the operation of the Universe, and arranged their math as a simplistic description of what they saw in the limited viewpoints they allowed themselves to be concerned with. That their math could not stand challenges was treated like a thorn in the foot to be ignored so that the scholars of the day would strut about make pronouncements. They are still at it today, with NASA refusing to acknowledge what their own Ulysses probe told them, that the Sun does not flip its poles every 11 years but has a static polarity. 

Thus, when faced with inadequate theories to explain how the Universe operates, some have invented other silly theories to fill in the holes. The "electric universe" is one such silly theory, as the Universe is no more electric than it is dominated by any other particle group. Do electrons and magnetons flow? Any school child playing with magnets and scuffing his foot across the carpet for a spark can answer that. Electrons, of whatever subatomic nature, go on the move to equalize and reduce crowding when they have been excited and freed from their former home. This is a particle group that easily attaches and detaches, and moves. Magnetons, of whatever subatomic nature, are likewise restless entities. The Thunderbolts of the Gods group were able to relate ancient petroglyphs with electron behavior and arcing seen in the labs, due in part to the fact that they were seeking an answer to what these petroglyphs meant. Likewise with the trumpeting heard during a pole shift, which appears in folklore associated with lightning displays. This begs the question, what causes the lightning displays? We have explained this as the friction that occurs due to the lashing of the tail of Planet X on Earth's upper atmosphere, exciting electronics. Any such lightning displays should not be taken as confirmation of an "electric universe" theory which is scarcely past the Flat Earth theory in its comprehension.

ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการมาปรากฏตัวของ ดาวหางขนาดใหญ่กว่าโลก 4 เท่า และมีมวลมากกว่าโลก 23 เท่า

ในด้านดีของดาวหางดวงนี้ที่มาปรากฏทุกๆ 3,657 ปี เพื่อปรับสมดุลพลังงานของโลกใหม่ ให้โลกมีชีวิตใหม่ ต่อสถานการณ์พลังงานของโลกเสื่อมโทรม ขาดแรงดูดแรงผลัก และโยกซ้ายขวาจากกาแลกซี่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ภูมิต้านทานของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ลดน้อยถอยลงทุกๆวัน

ตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านกาแลกซี่ต่างๆกล่าวว่า หากปล่อยให้โลกเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ต่อไปอีก 10 ปีจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกนี้เหลืออยู่ หรืออีกนัยหนึ่งโลกร้อนขึ้นทุกวันหากโลกและสุริยจักรวาล ไม่ปรับตัวขึ้นสู่ 4 th density  ปัจจุบันโลกร้อนมากขึ้น 33 กว่าองศา คนทั่วโลกก็เริ่มทะยอยตายกันแล้ว

ส่วนอีกมุมหนึ่งหลายๆคนอาจแย้งว่า การมาของ Planet X หนนี้จะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตผู้คนและสัตว์จำนวนมาก นั่นก็จริงอยู่ เป็นมติของตำรวจจักรวาล หรือ Council of Worlds ที่จะลดพลโลกลง 90 % เหลือชีวิตผู้คนรอด เพียง 10 % ตรงกันกับพุทธทำนายเอาไว้นานแล้ว

ทั้งนี้ก็ยังดีกว่าปล่อยให้โลกสูญเสียสิ่งมีชีวิตไปโดยสิ้นเชิง หากไม่มีการปรับสมดุลพลังงานให้แก่โลกใหม่ จึงเป็นสิ่งที่ดีมีความหวังสำหรับผู้ที่คิดดีทำดี จะได้มีโอกาสรอดชีวิตเข้าไปในโลกใหม่ทำหน้าที่ภารกิจของตนให้ลุล่วง ได้คืนกลับบ้านเดิมโดยทั่วกัน

 เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share