สภาพภูมิศาสตร์ของโลกใหม่

http://www.ainews1.com/article707.html

ปัจจุบันเปลือกโลกทั่วโลกกำลังขยับตัว เกิดแผ่นดินไหวถี่ๆ ภูเขาไฟต่างๆระเบิด และเกิดแผ่นดินแยก ในโซนที่แผ่นเปลือกโลกยืดตัว เช่นประเทศไทย ซึ่งทางภาคใต้จะมีการยืดตัวมากกว่าทางภาคเหนือเล็กน้อย เช่นแผ่นดินแยกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดแผ่นดินแยกยาว 1,500 เมตร ส่วนทางลำปางแยกยาว 300 เมตรเป็นต้น ปรากฏการณ์ต่างๆดังกล่าวจะเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ จนกว่าโลกจะย้ายขั้ว

คุณ Zeta ได้เตรียมแผนที่โลกใหม่ตั้งแต่กลางปี 1995 ดังภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่ประมาทได้ติดตาม และเตรียมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ใหม่ล่วงหน้า

โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทย ครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ ได้บอกแก่ลูกศิษย์เอาไว้เมื่อประมาณปี 2528 ให้เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวเอาไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่ต้องการอาจหาซื้อไม่ได้ และท่านยังได้บอกอีกว่าเวลานั้นบรรดาโรงงานเสื้อผ้ามันอาจไม่มี ถึงมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ เพียงแต่ไม่ได้บอกว่าจะได้ใช้เมื่อไรเท่านั้น แต่ท่านคงเล็งเห็นแล้วว่าบรรดาลูกศิษย์ที่ได้ฟังท่านเตือน น่าจะมีโอกาสได้พบสภาพการณ์ดังกล่าวแน่ในชีวิตนี้

ส่วนผู้ที่ได้ติดตามข้อมูลของคุณ Zeta มาต่อเนื่อง จะเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆของโลก รวมทั้งของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงไปตามที่คุณ Zeta ได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าทั้งเป็นมาสเตอร์แพลน และเฉพาะเรื่อง ค่อนข้างแม่นยำ ถึงแม้จะไม่ตรงทั้ง 100 % ก็ตาม

map
ZetaTalk: New Geography
Note: written prior to July 15, 1995

After the pole shift the Earth begins rotating again, with its new poles in the same relative position to the Solar System as today. In other words, whatever part of the Earth is North, magnetically, after the shift, will become the new North Pole. The pole shift, with consequent realignment of the poles, will place the New Equator over formerly frozen lands. Greenland, Canada, Alaska, Siberia, and Europe will be affected by the new equator. This will not mean that these areas will be lush, right away. The temperate zones, not all that lush to begin with, will find themselves after the cataclysms in a warm state, but with little vegetation. Past cataclysms have regularly rearranged the Earth's geography and climate zones, as the Earth attests. The continents, once one large land mass, were torn apart, temperate or tropical areas suddenly freezing up and covering over with ice and snow that never melts, and frozen wastelands gradually melting and warming to sustain life once again. Mountains in mountain building areas were pushed higher and subducting plates were suddenly slid under the overplate.

While the land rearranges the oceans slosh about but eventually settle into the lower areas. Coastal spots that had formerly been above the water line may now be under the waves, and likewise plates that had been submerged may now be dry land. How much land pokes above the waves depends on how deep and wide the ocean rifts are, but historically the land mass in total has remained the same. Continents do not disappear, but plates abutting continents or close to the ocean surface may rise and fall, depending on the plate action around the site and elsewhere around the globe. If plate action thrusts formerly submerged land out from under the sea, then the settling oceans have less area to settle into and consequently beaches worldwide may rise. Likewise, a sudden yaw in a mid-ocean rift may cause beaches worldwide to drop, but inevitably the yaw is matched by a crunch elsewhere, where land will subduct.

After a pole shift the former poles invariably melt and soften while the new poles take on layer after layer of ice and snow. This pace is not matched, as polar cap building only stabilizes at a point where evaporation and melting at glacial edges equals the arrival of newly fallen snow after some centuries. In the meantime the Waters Rise worldwide, several hundred feet, and then recede again. This pace is gradual, so that coastal settlements have plenty of time to relocate, an exercise they find they must do repeatedly.

สำหรับประเทศไทย อยู่ทางตอนใต้ประเทศจีน ที่มีการสร้างเขื่อนจำนวนมากกั้นต้นทางของแม่น้ำโขง และส่วนใหญ่ได้กักเก็บน้ำเต็มอ่างขนาดใหญ่แล้ว ระหว่างที่โลกย้ายขั้ว ทั่วโลกจะมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องขนาด 9-10 ริกเตอร์ และพื้นที่ประเทศจีนก็อยู่ในโซนแผ่นดินไหวอยู่แล้ว เขื่อนต่างๆที่ทางประเทศจีนลงทุนสร้างเอาไว้ทั้งหมด ก็จะต้านทานแรงแผ่นดินไหวไม่ได้ และพังลงในที่สุด

แม่น้ำโขงที่ไหลลงมาที่เชียงแสน จะมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติเป็น 10 เป็น 100 เท่า แทนที่จะเลี้ยวหักศอกไปทางประเทศลาวที่บริเวณ อำเภอเชียงแสน น้ำมหาศาลในแม่น้ำโขงในเวลานั้นก็จะไหลทะลักพุ่งตรงเข้ามาในเขตประเทศไทย กัดเซาะเกิดแม่น้ำใหม่ สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ประเทศไทย ตลอดแนวภาคกลางลงสู่ทะเล และจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจากภาคอิสานขึ้นมาภาคเหนือ เนื่องจากแม่น้ำใหม่นี้จะกว้างมาก และลึกเนื่องจากปริมาณน้ำที่ประเทศจีนกักเก็บไว้มีจำนวนหลายเขื่อน โดยคำนึงเฉพาะเขื่อนต่างๆที่อยู่ต้นแม่น้ำโขงเท่านั้น

สำหรับผู้ที่เห็นความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยล่วงหน้า จะมากกว่า 26,700 ล้านๆบาททีเดียว

สำหรับโลกใหม่บรรยากาสใหม่นั้น ทราบจากรายงานของท่านผู้เชี่ยวชาญกาแลกซี่ ที่เกี่ยวข้องกับสุริยจักรวาลและโลกนุษย์ ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานยุคใหม่กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งพระอาทิตย์ของสุริยจักรวาลด้วย เปลี่ยนมาหมุนจากซ้ายไปขวา หรือตามเข็มนาฬิกา ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2554 ยังเหลือแต่โลกที่คอยวาระการปรับเปลี่ยนต่อไป ซึ่งจะมีตัวช่วยคือ Planet X ดาวผู้พี่ของโลกที่กำลังโคจรเข้ามาใกล้โลกและดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน

ส่วนโลกหลังจากที่หยุดหมุนรอบตนเองด้วยอิทธิพลของสนามแม่เหล็กของ PX นั้น เมื่อ PX โคจรจากไปแล้ว โลกกลับมาหมุนรอบตนเองใหม่เนื่องจาก Sweeping arm ของดวงอาทิตย์นั้น น่าจะกลับมาหมุนรอบตนเองตามเข็มนาฬิกา คล้องจองกับการหมุนรอบตนเองของดวงอาทิตย์ และกาแลกซี่ทั้ง 3 ที่ครอบโลกและสุริยจักรวาลอยู่ ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวต่อเนื่อง จากรายงานของดาวเทียมต่างๆที่ยังปฏิบัติการอยู่

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share