COW คัดสรรคนประเภทไหนสำหรับโลกใหม่

http://www.ainews1.com/article710.html

COW คัดสรรคนประเภทไหนสำหรับโลกใหม่ หรือตำรวจจักรวาล หรือ Council of Worlds คัดสรรพลโลกประเภทไหนที่จะสอบผ่าน วิบัติกาลของโลก ในเหตุการณ์ Pole Shift ในอนาคตครั้งนี้

บนโลกมีคนประเภทใหญ่ๆอยู่ 3 ประเภท ประเภทแรก คำนึงเฉพาะผลประโยชน์ตนเองเป็นหลัก อีกประเภทหนึ่งคิดถึงตนเองและผู้อื่นครึ่งๆ ส่วนอีกประเภทหนึ่งอยู่ไปวันๆไม่เอาอย่างไหนทั้งนั้น

โลกใหม่จึงสมควรเป็นของคนประเภทที่คิดถึงตนเองและผู้อื่นอย่างละครึ่ง เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีประเภทเห็นแก่ตัวหลงเหลืออยู่บ้างเพื่อให้โอกาสกลายพันธุ์ในสังคมโลกใหม่เป็นส่วนน้อยรอดเข้าไปด้วย

ลองพิจารณาผู้ที่ได้รับมอบหมายมาช่วยชีวิตคนอเมริกาโดยเฉพาะดูว่าท่านเห็นด้วยเพียงไร และหากท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่จะรอดเข้าไปสู่โลกใหม่ ในเวลานั้นก็จะเข้าใจสิ่งที่คุณ Zeta ได้พยากรณ์เอาไว้ และนำข่าวสารของ COW มาให้ทราบกัน

NASA's recent announcement about a dark twin star / brown dwarf / binary solar system came in striking correlation with a number of comet impacts on the sun. Is this a mere coincidence or are they actually expecting even more comets that would not only strike the Sun but eventually come very close to Earth's vicinity? Will there be a major impact of such an object here on Earth prior to the pole shift?

We have stated that the Council of Worlds has decreed that an extinction level event would not be allowed to happen to the Earth, as the Council has plans for the Earth to be home to those in the Service-to-Other for a long time. NASA is desperately trying to explain the many moons and moon swirls in the tail of Planet X which are showing up wafting between the Earth and Sun these days. Comets are just an excuse, just as space junk is the excuse used for the increasing fireballs screaming to Earth these days.

Planet X makes a passage every 3, 657 years, and the Earth will make the leap to 4th density in approximately 100 years. As Planet X will remain in 3rd density, no encounters will occur.

ผู้ที่จะรอดชีวิตเข้าไปในโลกใหม่จำนวน 10 % ก็ควรจะเป็นผู้ที่มีจิตใจดี จะได้อยู่ทำประโยชน์ตนประโยชน์โลกต่อไป แต่ในจำนวน 10 % นี้ จะกอร์ปไปด้วย ผู้ที่มีสติฟั่นเฟือนเสีย 4.7 % จากเหตุแห่งการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รัก หรือทรัพย์สินของตนไปต่อหน้าต่อตา บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่น่าสงสารกลุ่มหนึ่ง ที่จะพลอยได้รับความเมตตาของผู้ที่มีสติดีอยู่ ให้พอมีชีวิตอยู่ต่อไป

โลกย่อมมีทั้งขาวและดำ ของ 2 สิ่งคู่กันเสมอ เป็นสิ่งธรรมดาของโลก ให้ผู้มีสติปัญญาได้พิจารณาไตร่ตรอง ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของทุกๆฝ่าย

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share