ภัยเงียบที่อาจวิ่งเข้าหาพี่น้องภาคใต้

http://www.ainews1.com/article711.html

ภัยเงียบที่กล่าวถึง หมายถึงภัยจากแผ่นดินแยกในทะเลอันดามัน หรือในอ่าวไทยก็ตาม เช่นเดียวกับที่เกิดแผ่นดินแยกยาว 1,500 เมตรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อต้นปี 2554 และภัยเงียบเช่นเดียวกันที่จะเกิดกับประเทศทางยุโรปที่อยู่ติดมหาสมุทรแอตแลนติค ที่รอยแยกกลางแอตแลนติค ตลอดแนวเหนือใต้ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นตามมา จากเหตุการณ์ปรับตัวของนิวแมดริดในสหรัฐฯ

และพิจารณาจากคำเตือนลูกหลานทางภาคใต้ของสารจากพระแม่กวนอิม ก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่า อันตรายใหญ่ที่จะเกิดกับพี่น้องทางภาคใต้ เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบ เมื่อไรก็ได้ ท่านเน้นย้ำให้รีบหาที่ปลอดภัยเอาไว้ล่วงหน้า ก่อนเกิดแผ่นดินไหวยังพอมีเหตุเตือนล่วงหน้าจากสัตว์ต่างๆที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางที่จะเกิดแผ่นดินไหว หรือจากเครื่องมือเตือนภัยคลื่นสึนามิ ที่ทางรัฐบาลได้ติดตั้งไว้

แต่การเกิดแผ่นดินแยก หรือ Stretching นั้นเกิดขึ้นเงียบๆ หากเกิดเป็นบริเวณกว้างและยาวก็อาจส่งให้เกิดคลื่นสึนามิตามมา

เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจน ลองมาฟังคำถาม และการวิเคราะห์ปัญหาของคุณ Zeta ดังต่อไปนี้อาจทำให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า ภัยจากสึนามิชนิดนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเงียบๆได้อย่างไร

Are the zetas able to comment on the impact a 200-300 foot tsunami will have on the UK and European Populations and the world at large. To my knowledge there are no tsunami warning systems in place, so no warnings would be made and therefore an event of this magnitude would cause huge devastation and a massive loss of life - something these countries are not used to like some earthquake prone zones are. It sounds as if this could really be the event that makes the entire world take notice and question what on earth is going on, especially if it occurs simultaneously with the New Madrid adjustment?

You are asking for more information on how to predict such a tsunami, which we cannot provide. It is Nancy's speculation on her recent video that a widening Atlantic would accompany or follow a New Madrid adjustment, which is a logical assumption. However, we, the Zetas, are not commenting upon that. It is likewise true that a tsunami rising from a suddenly widening Atlantic would not be something perceived, as adjustments in the stretch zone are silent, and no earthquake monitors would alert mankind of this adjustment. Thus, except for ships at sea sounding the alarm, it would descend upon Europe, a devastation indeed.

ซึ่งคุณ Zeta ก็ไม่สามารถแนะนำมาตรการล่วงหน้าให้เฝ้าระวังได้อย่างไร รู้แต่ว่าจะเกิดแผ่นดินแยกขนาดใหญ่กว้างถึง 250 ไมล์แยกยุโรปกับอเมริกาให้ไกลกันออกไปเพิ่มขึ้น

โซนที่ประเทศไทยตั้งอยู่บนปลายแหลมของแผ่นยูเรเชี่ยน ก็อยู่ในโซนที่จะเกิดแผ่นดินแยกดังที่ปรากฏทั้งทางภาคใต้และภาคเหนือที่ลำปางเมื่อเร็วๆนี้ 300 เมตรมาโดยลำดับ

เพียงแต่ทางการยังไม่ทราบว่าอาการต่างๆที่เกิดเป็นแห่งๆมันมีขบวนการต่อเชื่อมกันในภาพรวมอย่างไรเท่านั้น จึงไม่มีการเตือนประชาชนให้ทราบความเป็นจริงของการทรุดตัวของโซนที่ประเทศไทยตั้งอยู่ มีโอกาสทรุดตัว 40 ฟุต มากกว่าทางประเทศจีนตอนใต้ครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศพม่าและพื้นที่ส่วนภาคเหนือของลาว และพื้นที่ภาคใต้ของจีนทางด้านตะวันตกเหนือหิมาลัย รวมทั้งเกาะใหญ่ในอ่าวตังเกี๋ย พื้นที่ดังกล่าวจะอยู่เหนือเส้นรอยแยกของแผ่น Sunda Plate ส่วนทางมาเลย์เซียจะทรุดตัว 60 ฟุต อินโดนีเซียทรุดตัวมากที่สุด 80 ฟุต และทุกประเทศเหล่านี้ก็กำลังเกิดเหตุเช่นที่กล่าวนี้มาโดยลำดับ รวมทั้งเกิดการแอ่นตัวและบิดตัวไปทางทิศตะวันออกสูก้นมหาสมุทรแปซิฟิค ที่กำลังหดตัว ดันแผ่นดินและน้ำไปท่วมนิวซีแลนด์และออสเตรเลียภาคตะวันออกตามที่เป็นข่าว

ดังนั้นหากหันกลับมาพิจารณาคำเตือนของพระแม่กวนอิม ก็น่าเป็นห่วงว่าเหตุแห่งความหายนะแบบฉับพลันเกิดขึ้นเงียบๆนี้ อาจเกิดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2555 ที่ทรงเน้นวันมหันตภัย  ในรายละเอียดได้ทราบจาก Crop Circle ของชาวน้ำและการตีความข้อมูลจากคุณ Zeta ตรงกับวันที่ Planet X retrograde ครบ 180 องศา พร้อมกับชี้ขั้วเหนือเฉียดมายังโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้แก่โซนเอเซียแปซิฟิกได้ หากโลกหมุนเอาโซนนี้ไปรับพลังงานแม่เหล็กที่ PX ส่งมาอาจกระตุ้นให้แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ปลดเบรคเลื่อนมา ซ้อนทับพื้นที่อินโดนีเซีย และ Sunda Plate จมลงทันที การ retrograde ของ PX นำขั้วเหนือค่อยๆแพนมายังโลกนั้น น่าจะส่งผลให้มีแผ่นดินไหวถี่ขึ้น ก่อน 28 เมษายน ให้ผู้ที่ติดตามรายงานได้เห็นชัด 

ปัจจุบัน เกือบสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ แล้วนับเป็นข่าวดีที่ก่อนหน้านี้ทาง COW หรือตำรวจจักรวาลได้ชะลอเหตุการณ์ที่กล่าวในวรรคข้างต้นออกไป เพื่อให้โอกาสแก่พลโลกที่ถูกทางการในประเทศต่างๆปกปิดความจริงของ PX ที่เข้ามาอยู่ใกล้วงโคจรของดาวศุกร์ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกโดยเฉพาะของแผ่น Sunda Plate จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ แต่ก่อนไปถึงจุดนั้นเหตุการณ์จะดำเนินไปเรื่อยๆในระยะนี้ จนกว่าจะถึงช่วงที่แผ่น Sunda Plate จะเคลื่อนตัวซ้อนเข้าไปใต้ขอบแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ขึ้นอย่างกระทันหัน หลังจากมีการระเบิดรุนแรงที่ญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังแผ่น Sunda Plate ทรุดตัวลงอย่างฉับพลัน

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีผู้ยกปัญหานี้ส่งไปถามคุณ Zeta ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางแอตแลนติคหรือไม่ จึงมีแต่คำเตือนด้วยความห่วงใยของพระแม่กวนอิมเท่านั้น ที่จะนำมาพิจารณาร่วมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ปัจจุบันที่คุณ Zeta บอกภาพรวมเอาไว้ และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวก็ทะยอยเกิดขึ้นตลอดเวลา และจะรุนแรงในตอนที่เกิด Pole shift

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share