สภาพสังคมโลกใหม่ 100 ปีหลังโลกย้ายขั้ว

http://www.ainews1.com/article714.html

ภาพวาดพระมหาโมคคัลลานะ ตามนิมิต

พรหมเทวดาพร้อมใจกันมานมัสการพระบรมธาตุอย่างเนืองแน่น

หลังจากโลกย้ายขั้วไปแล้วประมาณ 100 ปีคนรุ่นเก่าที่รอดชีวิตเข้ามา ก็จะตายจากไปกันหมด เหลือคนรุ่นใหม่ และพันธุ์ลูกผสม ที่มาจาก 4th density เป็นส่วนใหญ่ สภาพสังคมจะปกติสุข และเน้นทางธรรม เนื่องจากคนรุ่นใหม่ล้วนมาจากภพภูมิที่สูงๆกันแทบทั้งสิ้น ซึ่งหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ได้มาสร้างวัดใหม่เอาไว้ที่ อ. นาจะหลวย อุบลราชธานี ทำนายเอาไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองหลังกึ่งพุทธกาลอีกวาระหนึ่ง จะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นอีก ถึง 700,000 องค์ ผู้ที่ต้องการเห็นก็อย่างเพิ่งด่วนตาย ลองติดตามดู

ส่วนการวิเคราะห์สภาพของโลกใหม่ของคุณ Zeta มีดังนี้

After the crustal shift, the Earth will become home for other New Alien Neighbors. Will this lead to the different groups eventually becoming a mixed diverse society breeding with the hybrids or will compatible issues arise and simply everyone respects everyone else as their own physical incarnation.denotes who they are, similar to dogs and cats existing side by side.

We, the Zetas, were chosen by the Council of Worlds to develop a hybrid race with mankind in part because of our genetic compatibility. Surprisingly, though Pleiadeans and Nordics appear very human, they do not have this compatibility. Of course there won't be rampant sex and various hybrids making an appearance! You are correct that the various intelligent life forms that will encounter each other will not consider sex as one of the options. Unlike mankind's experience in meeting other races of man, during the past centuries, becoming a Galactic citizen is more than merely a cultural adjustment. Other than for those humans considered maladjusted, does man mate with animals? Even animals recognize what is appropriate behavior for reproduction.

และในยุคใหม่ที่โลกเปลี่ยนพลังงานใหม่แล้ว เข้าสู่ยุคของ 4 th density ภาระด้านร่างกายจะมีน้อย สะดวกในการปฏิบัติรรมอีกนัยหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีปัญญาเก่ารองรับเพียงพอ

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share