จากสังคมเงินตราสู่การแลกเปลี่ยน

http://www.ainews1.com/article718.html

สกุลเงินต่างๆของโลกค่อยหมดค่าลงไปโดยลำดับ และบางประเทศก็อยู่ในสภาพประเทศล้มละลายทางเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้ว ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มขึ้นโดยลำดับ เร่งให้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน แต่กว่าจากสังคมเงินตรา จะกลายเป็นสังคมแลกเปลี่ยนก็มีขั้นตอนของมัน ไม่ต่างจากที่คุณ Zeta ได้วิเคราะห์สาเหตุและความเป็นไปในอนาคตเอาไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้

I am sensing that with the 7 of 10 progress slowing/slowed due to unpredictable plate dynamicst, that the 8 of 10 may be on us soon. It appears that while 8 of 10 may involve plate dynamics as well, it seems that human issues will be a significant part of this period. I have never thought of these steps as purely incremental or distinctly separated that as 7 of 10 ends then 8 of 10 begins. It is more likely that they are concurrent and that 8 of 10 human elements may be quickly upon us. As a result we should all be prepared more certainly to address living in a barter economy and an economic environment that is increasingly volatile, hostile and challenging. Can you or the Zetas comment on this concurrent progression and its likely outcomes?

Of course the move from paper or electronic money to the barter system will not be straightforward or painless, as change is never that. Default or a falling value is nothing new. Real estate or corporate stock can fall in value, essentially falling out the bottom if a fire takes an uninsured building or a corporation declares bankruptcy with more bills than credit. This happens today. Loss of a job, foreclosure on a home, being thrown onto welfare or the good graces of others by an expensive illness - all these are with you today, and on the increase. Families downgrade, reducing their style of living, although most often only after resisting the downgrade and thus running themselves into extreme debt and disaster due to clinging to their prior way of life. 

Thus the first step in moving to a barter system is increasing bankruptcy, on all fronts. More houses vacant due to foreclosure. More families crowding in together or living in their cars. More city services reduced due to lack of a tax base. More countries defaulting on their loan obligations or plunging deeper into debt as the US recently has. What does this do to the people involved? Depression and suicide of course increase, especially in those who have had their life styles radically changed and see no other outcome looming on the horizon. Relationships change, the former head of household now a dependent on his wife or cousin, yet still trying to be in charge. Fights break out. Drinking and drugs becomes prevalent. And for some, turning to a life of crime looks increasingly inviting. 

As the quake in Haiti showed, an increase in homelessness due either to a disaster or due to a stagnant economy will result in two paths being taken. The first is a type of bonding, reaching out to each other and sharing what little is available. For some, this is a relief of sorts, that matters have fallen to this level. No need to worry about the cost of this or that, or to worry about protecting some possession. Down to the basics of what there is to eat, how to get it or prepare it, and the sharing process. Clothing is passed along to those who need it, shelters given first to the weakest and most vulnerable, and spontaneous music and song filling the air. The second path is looting and rape, which are only reduced when the larger populace takes matters into their own hands and eliminates the people doing these crimes. They are found dead, and no investigation follows. 

The pole shift will bring most of humanity, those who survive, to this point, but what of the time prior to the Last Weeks? We have stated that the establishment will stumble forward, maintaining the status quo as they see no alternative. Steps are taken to maintain the status quo, such as freezing prices on goods or limiting banking hours or limiting the amounts that can be withdrawn. Food shortages may be controlled by price fixing but the shelves will still be empty. And the banks may be protected from failure by limited hours and services but the worth of the currency will still plummet. Tent cities will be on the increase, branching out into gardening and eventually into small farming communities as chickens and pigs appear and tinkering with windmills brings lights to the tents in the evenings. 

Those with paper money find this increasingly refused, and certainly what the rich have to sell will be considered worthless. Stocks and bonds and jewels and artwork, all worthless. The rich may sell to each other, talking up the day when these items will regain their worth, but those who have hit the bottom will only be interested in items of true worth. The farmer does not want worthless jewels or artwork, but will take a gallon of diesel or some seed for his apples. In barter, the rich will find they must give away land and housing in exchange for food, eventually. And in the tent cities, the skills to grow food or repair items is worth more than paper money. As this point is reached, many of man's laws will be breached. Idle land will be occupied as tent cities swell. Vacant housing will be filled by families seeking shelter from the snow and rain. Arrest warrants seeking those who owe the establishment funds, past taxes or payments in arrears, will find little assistance from the populace. And those who loot and rape will find themselves meeting with accidents.

ซึ่งคุณ Zeta แนะนำว่าให้เลือกไปอยู่ในสังคมชนบทเล็กๆที่ห่างไกล และผลิตอาหารกินเอง หรือแลกเปลี่ยนกันในหมู่เล็กๆแต่เนิ่นๆ ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตระหว่างโลกย้ายขั้ว และหลังจากโลกผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปแล้วก็ตาม ซึ่งความเป็นอยู่ของโลกจะถอยหลังไปอีกนับศตวรรษ

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share