เสียงแตร-ทรัมเปดระงม

http://www.ainews1.com/article720.html

ที่มีเรื่องราวกล่าวไว้ในทางคัมภีร์ศาสนาว่า ในท้องนภากาศระงมไปด้วยเสียงแตรเสียงทรัมเปดนั้น ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ซึ่งคุณ Zeta ได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้มาก่อน ปัจจุบันเริ่มมีผู้ได้ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว และได้รายงานเข้ามา ซึ่งจะแถมด้วยการวิเคราะห์สภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบ่อยขึ้น ให้ได้สัมผัสกันมากยิ่งขึ้น เสียงลม เสียงจากแผ่นดินแผ่นน้ำ ที่กำลังสั่นไหว รวมกันส่งคลื่นเสียงออกมาดุจเสียงแตรเสียงทรัมเปดนั่นเอง เพียงแต่น่าสพรึงกลัวมากกว่า หากไม่รู้เหตุที่มาล่วงหน้า

ZetaTalk: Trumpets and Howls
written August 20 and August 28, 2011

Kiev Trumpets, written August 20, 2011
Recorded in Kiev, Ukraine 11.08.11 and earlier on 11.03.11. http://www.youtube.com/watch?v=vcUDYBIrWio Sound intensity was very strong, even windows shivered in buildings . This is very scary, and Bible prophecy is coming the truth (Archangel's horn). It was recorded on 5 floor of building. Civil work are really spent in several the next houses, and it is audible on video. But these civil work - as if a mosquito peep in this awful rumble. Neither force, nor power of a building sound doesn't come within miles that was audible. 


AUDIO (Kiev)

These trumpets clearly involved air movement as the tones were so distinct. The trumpet sound was multi-tonal, almost harmonic at times with more than one tone heard at once. Trumpets, musical instruments, attain their tones by a focused vibration, a higher pitch where the vibrating material is a small surface, a deeper or baso pitch where the vibrating material is a large surface. Thus, the trumpets of Kiev were a vibration on a particular surface that did not change between August 3 and August 8, 2011, the two dates that the trumpet sound was recorded. Man-made structures have at times hummed in the wind, as anyone living near a wire in high winds can attest. But whatever was causing the trumpets of Kiev was more than wind, as the windows in buildings "shivered", per reports. The ground was also moving.

Kiev lies just south of a dam on the Kiev Reservoir, a damming of the Dnieper River. A vibration of the dam itself, like the strings of a violin, would resonate in the water, thus not only creating a vibration in the ground but a vibration in the air. There are musical instruments that use a water filled container to increase the vibration, so the vibration affects the air and sends a tone forth. Glasses of water filled to different heights, when tapped, create a vibrating tone due to the water surface affecting the air. The glass alone, when tapped, is barely audible. Where trumpets will be heard, worldwide, prior to the pole shift, the Kiev trumpets are not due to upper atmosphere clapping caused by lightning. They are caused by the stretch zone above the Black Sea, which will be pulling apart continuously until the hour of the pole shift. Thus, the people of Kiev should become accustomed to the music their dam is producing, as it is likely to be with them for the duration.
 
Florida Howl, written August 28, 2011
 
There are two similar videos, one in Belarus and the other in the domed stadium in Tampa Bay during a baseball game. Belarus: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zJaGOLL_41g Tampa Bay Stadium: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v5YjbQFIIVs [and from another] This was in Colorado just before the earthquake (not as melodic but equally interesting) http://www.youtube.com/watch?v=JArPkrS4LYQ&feature=player_embedded Sweden (the last clip sounds like the horns)http://www.youtube.com/watch?v=joD-DGmqo9w&feature=player_embedded Odessa, Ukraine (not as loud, but the trumpets are there) http://www.youtube.com/watch?v=aBFSN8Mb-yY&feature=player_embedded Florida (no trumpets, but unnerving just the same) http://www.youtube.com/watch?v=OQxt0TRbGzY&feature=player_embedded 

AUDIO (Belarus) 
AUDIO (Tampa)

The sounds produced by vibrating parts varies, depending upon the instrument. For the violin or guitar, where the string vibrates, the tone is sharp and distinct. If the string is short the tone is high pitched, a rapid vibration. For woodwinds and brass instruments, there is a pocket of air involved as well as a vibrating part, so the sound is more mellow. As with drums, where the large drum has the deepest tone, a vibrating surface that has a large area vibrates at a slower rate, and thus a more basso tone. Drums utilize air spaces to create their tone, as else it would merely be a slap against leather, not a booming sound. Sounds that reach a human ear invariably involve a vibrating air space, but the none vibration was elsewhere. 

As we explained for the Kiev trumpets, when an enclosed body of water rests on vibrating ground, music can be produced. But the variety of sounds that vibrating ground can produce in a stretch zone is not always musical. The fact that the ground is vibrating is reported by witnesses, who state they can feel the vibration in the ground. Yet the official explanation, at a loss to explain the current Earth changes, involves the atmosphere. Somehow, it is the wind. In Kiev the reservoir dam amplified the vibrations, so the reservoir was singing. But where a broad expanse of ground is vibrating, such as the Florida recordings indicate, so many tones are produced that the result is a howl. 

Imagine a choir, which normally sings in harmony, each singing a particular note. Imagine the choir members each just making a noise, not a harmonious note, so that a hundred voices are merging into what would seem to be a howl. This is Florida. The entire state is a stretch zone, being pulled down and toward the center of the Atlantic by the spreading Atlantic, but likewise being pulled side to side by plate movement in the Caribbean Plate as the S American rolls progresses. This creates vibration, as the rock resists being pulled apart or bent - first a tug, then a bounce back. During the ball game, when the Florida howl could be heard as background noise during the broadcast, the bowl of the stadium was acting like the enclosed air in a drum, amplifying the sound coming from the bay area itself. 

Whether the sound is a tone, a rumble, a howl, or a hum the etiology is all the same - the ground is vibrating. A tornado is reported to have a freight train sound, produced by the vibrations of the air itself as air masses slam into each other, rapidly. But here officials can point to the tornado! High winds near wires under tension will also produce a singing sound, but this is very local, not dominating a wide area, and the vibrating wires can be located, the cause identified. This is not the case during stretch zone hums or howls. Experts may recognize that it is the ground that is vibrating, setting in motion music or an undifferentiated noise that sounds like a howl, but are at a loss to explain why the ground would be vibrating! Once again the cover-up over the presence of Planet X runs headlong into the Earth changes, and loses. Those seeking an answer access the Internet and discover our words on the ZetaTalk site.

ดังนั้นผู้ที่เคยอ่านเรื่องเหล่านี้ในคัมภีร์ไบเบิล อาจสงสัยว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เมื่อได้ศึกษาและสัมผัสเรื่องราวดังกล่าวข้างบนนี้ก็จะหมดความสงสัยอีกต่อไป และเตรียมตัวรับภัยพิบัติโลกที่กำลังใกล้เข้ามากันให้พร้อมเท่าที่ตนเองจะพึงกระทำได้ และตระหนักถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเพียงใด

สำหรับพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งอยู่ใน Stretching Zone เช่นเดียวกับทางฟลอริดา คนไทยก็อาจจะได้ยินเสียงของคลื่นแผ่นดินเช่นเดียวกับที่ฟลอริดามากกว่าเสียงทรัมเปด ซึ่งรายละเอียดต่างๆของต้นเหตุที่แท้จริงมาจากการโคจรผ่านมาของ Planet X ซึ่งโคจรมาใกล้โลกเข้ามาทุกขณะ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Zetatalk.com

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share