Transformation สำหรับ 2 ค่าย

http://www.ainews1.com/article725.html

หลายๆคนที่ศึกษาชีวิตในหลายๆด้าน จะพบความไม่เป็นอิสระในชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้ที่ยังต้องพึ่งพารายได้จากการเป็นลูกจ้าง จะถูกจำกัดสิทธิส่วนตัวต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างให้มีเงินและผลกำไรมากๆ

ผู้ที่มีความรู้สึกไม่สบายใจดังกล่าวได้ตั้งคำถาม มาให้คุณ Zeta ช่วยวิเคราะห์

I am hoping any advice might be given on something that i and possibly many others also may be feeling. Not to sound too cliche but i always knew there was something wrong with how the world operates in it's financial structure - it was only a few years ago i started researching on the mass psychology aspect which ultimately lead me to this ning. A member for a few months now, i have been astounded by the level of information provided by the Zeta's, particularly the following thread; Who runs the World? http://www.zetatalk3.com/index/blog0808.htm Because of the nature of the cover-up of Planet X which of course, is pre-emptive to all that transpires from our governments I like many others, feel cheated out of lifes supposed freedoms and quite frankly, I do not feel alive. As such, i now have this negative recoiling attitude towards work (which i deem a diversion from our greatness) and I have lost all sense of ambition. I see it that any talents are used, abused and benefitted from by the establishment to ultimately line their own pockets whilst at the same time, rendering our skills monotonous when applied in [work] situations that basically diminish our development as a species. Is it wrong to feel this way, knowing the truth about and the reasons for the cover up? Could any advice be given to abate what appears as an ever increasing feeling of resentment which stems from analyzing the modus operandi of our so-called civil societies and cultural practices governed by something as superficial as the paper money system.

The 3rd density society perforce is a mixture of those leaning to Service-to-Other and those leaning to Service-to-Self, with the great majority in a fog between these two orientations. Those in the Service-to-Self like a firm pecking order and thus impose rules, lots of rules. They are greedy and without compunction about lying and deceiving others and thus accrue assets, hoarding without conscience about depriving others of these assets. They steal the work product of others, climbing the ladder by this means or by eliminating competition through threat or bribery. They want tight control over their environment and thus seek to enslave others into being their work force, with debt being a popular means of shackling the slave. 

Thus, most humans on 3rd density Earth find themselves required to work for a living, with seemingly no escape. We have warned those seeking a secure place during the pole shift to avoid government installation, as these are likely to become work camps. Any military base, any carry-on government site, and the regions near the bunkers of the elite do not offer security but enslavement. Where the elite will try to use the techniques they have come to rely upon after the pole shift - money as a medium of exchange and threats and bribery to enforce cooperation - the growing incidence of Service-to-Other camps will operate on an entirely different basis. The motivation for work, for taking action, is not the accumulation of money but to relieve the suffering of others, to relive hunger in others, in short, to help others. 

A team spirit arises in Service-to-Other camps where their situation is discussed almost endlessly. There could be lights at night so the members don't stumble about in the dark if only that windmill could be operational. The outhouse would stink less if it could be turned into a composting toilet, making highly fertile soil instead of reek. Those weeds so high in vitamin C and A, might we cultivate them in their own patch? One of the children has recently developed signs of scurvy, and this seems a high priority. Those in the Service-to-Other do not see these tasks as burdensome, they see them as an opportunity and have a light heart, scarcely feeling any aches or pains during their labor. All sleep with a smile, dreaming of positive changes in the lives of others. Imagine a money changer, a banker, in this midst, trying to pull this crowd to his old way of thinking. He offers good pay for a job he has in mind, and is totally ignored!

สำหรับผู้ที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเจ้าของคำถาม เมื่อเข้าใจคำตอบและการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของสังคมโลกปัจจุบันแล้ว ก็ขอให้อดทนต่อไปอีกไม่นานแล้ว ระหว่างนี้ก็ศึกษาภาวะการณ์ต่างๆของโลก ที่คุณ Zeta มีคำตอบในสารพัดสาขาวิชา เกินกว่านักวิชาการทางโลกปัจจุบันจะมีคำตอบ และคำตอบต่างๆของคุณ Zeta ที่ผ่านมานานนับ 10 ปี ก็พิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำสูง

บนรอยต่อของการทำงานประจำ กับหลบไปที่ปลอดภัย สำหรับโลกใหม่ในอนาคตใกล้ๆนี้ ทุกคนต้องใคร่ครวญหาเหตุและผลดี ไม่ดีต่างๆให้ชัดเจนให้กับจิตใจของตนเอง เนื่องจากเป็นวาระสำคัญของทุกๆชีวิต ที่ต้องการเดินทางล่วงเข้าไปสู่โลกใหม่ยุคพลังงานใหม่ และมีความแตกต่างจากภาวะแวดล้อมในอดีตอย่างสิ้นเชิง ทุกคนต้องเตรียมการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ในทุกๆด้าน ว่าต่อไปการมีชีวิตอยู่จะทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆแก่ตนเองอย่างไรให้สมกับเป็นผู้ที่มีจิตใจดี ส่วนผู้ที่เห็นแก่ตัวจะสามารถหลงรอดชีวิตเข้าไปในโลกใหม่เป็นจำนวนน้อย เพื่อรับโอกาสปรับเปลี่ยนจิตใจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆต่างวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share