ความจริงหรือเท็จที่ NASA นำเสนอ

http://www.ainews1.com/article726.html

บนโลกนี้มีของสองสิ่งคู่กันเสมอ เช่นความจริงและความเท็จเป็นต้น ลองแวะมาดูกรณีนี้ที่คุณ Zeta พูดถึง ให้ผู้ที่มีสติปัญญาลองพิจารณาดู

ZetaTalk Chat Q&A for October 30, 2010

NASA has acknowledged that Solar Cycle 24 can result in large solar storms that could be catastrophic for humanity. The Zetas have said that NASA blamed the sun and will not admit that the magnetic disturbances are generated by the planet X. If NASA knows something and has hinted that information, we may deduce that they have calculated the passage of Planet X in those years.

( http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2006/10mar_stormwarning/ ) I wonder: Absolutely all the information supplied by NASA's solar flares in 2012-2013 and the consequences on earth are lies to hide the real causes?

There are many ways to lie, and NASA uses all these means. One lies by boldface statements that are lies, and NASA does this by openly stating that Planet X is a rumor and not a reality. So given that, why would you even be asking if what they say about the Sun is truth? Because they mix truth with fiction, which is yet another way to lie. Of course there are solar cycles every 10.7 years or so, the last solar maximum occurring in March, 2000. Do the math! At present you should be into the next solar maximum. It should be now. But are you having massive CME's as occurred in the year 2000? No! This photo is of a year 2000 CME, X class. In order to hype the 2012 lie, that nothing will happen until December 21, 2012, NASA moved the date of the solar maximum to 2012, yet another lie. At present, because amateurs have scopes and can view the face of the Sun, NASA cannot simply invent a large CME, but this does not keep them from getting in to the news, prognosticating that the Sun is about to explode into activity, because they are frantic to blame the Sun for the Earth changes. This, despite the fact that this solar cycle is so sleeply, with such a lack of sunspots, that it is almost breaking all records. 

When their own images and archives show the presence of Planet X they allowed their archives to be doctored to appear that these anomalies on the SOHO images have been present all along. Inserting erroneous data is a lie too, but they have not stopped at the SOHO doctoring, as doctoring the SOHO background of stars and planets has been a practice since 2003 when the Earth stopped in her orbit. Edit lines, evidence of cutting and pasting, have been present since 2003 also. Silly explanations for evidence of Planet X in the solar system is also not beyond NASA, who will say anything but the truth on this matter. When the Moons of Planet Xappeared on solar images, and the issue went viral on the Internet, NASA declared them a "compression artifact". The irrepressible Moon Swirls of Planet X showing up on the SOHO images were claimed as asteroid collisions only recently caught on film by NASA, or so they said. So you are asking if you should discount everything NASA says about the Sun or pending solar storms? With a track record like this, the question should be why any intelligent person believes anything they say! Do you not have a brain? Are you endlessly gullible? Do you lack evidence of their lies? And given that the larger the lie, the more reluctant the liar is to admit their guilt, do you expect NASA to change? We presume the answer is obvious.

ในอดีตการให้เครดิตใครบางคนของเราอาจพลาดเป้าไป หากเราไม่ได้ติดตามและค้นหาข้อมูลจากหลายๆแง่มุม จากหลายๆแหล่ง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา แล้วน้ำมากรองด้วยสติปัญญา และความจริงต่างๆที่ปรากฏออกมาเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นตัวของมันเอง มันนำเสนอออกมาตรงๆ แต่บางคราวผู้นำมาถ่ายทอดฉวยโอกาสใส่ยาพิษบ้าง รสชาติต่างๆที่ตนเองต้องการบ้าง

หลายๆองค์กรมาจากการดำริของนายทุน ซึ่งนายทุนพวกนี้ทำเพื่อตนเองเป็นส่วนใหญ่ ผลประโยชน์ของตนสำคัญกว่าสิ่งอื่น ผู้บริโภคข่าวต่างๆอาจเสียท่านายทุน ที่คิดเล่ห์กลอุบายต่างๆ และการตอกย้ำเสมอๆให้ผู้ได้ชม ได้ยินได้ฟัง สำคัญความจริงผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติจริงๆของเรื่องนั้นไปเลยก็ได ไม่ต้องให้ระบุออกมาว่าในสังคมมนุษย์มีอะไรบ้างที่ หลอกล่อให้ผู้ได้รับข่าวเอนเอียงไปในทิศทางใด ผู้มีสติปัญญาต้องไตร่ตรองเอาเอง แม้แต่งานวิจัยต่างๆก็มีทั้งของปลอมและของจริง ที่พยายามทำการค้นหาออกมาตามความต้องการของผู้ให้ทุนทำการวิจัย ดังนั้นการนำเสนอ ก็มาตกอยู่กับผู้ที่นำมาศึกษาว่า จะเชื่อได้หรือไม่ได้เพียงใด

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share