มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าชาว UFO ช่วยอะไรบ้าง

http://www.ainews1.com/article728.html

ทราบว่าคุณ Zeta เห็นโลกนี้มาตั้งแต่มนุษย์ยังไม่เป็นตัวตนอย่างปัจจุบัน นับตั้งแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลาน และและลิงพันธุ์หนึ่ง แล้วต่อมาจึงพัฒนามาเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน ได้ช่วยเหลือชาวโลก และเคลื่อนย้ายดวงดาวต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่คนบนโลก ในโอกาสต่างๆ มนุษย์ไม่ได้อยู่โลกเดียวโดดเดี่ยวในจักรวาล

ดังนั้นการส่งความปรารถนาดีออกไปทั่วอนันต์จักรวาล กับแสงพระโพธิสัตว์ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ก็ดี กับแสงทิพย์ของ พระบรมธรรมบิดา ก็ดี ย่อมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมจักรวาลในทุกๆมิติ ให้สถิตย์เสถียรมั่นคงยิ่งขึ้น จนกว่าทุกๆคนจะปรับยกภพภูมิ หรือเพิ่มคลื่นความถี่สูงพอ ต่อการหลุดจากแรงดึงดูดโลกและจักรวาลต่างๆไป คืนกลับสู่บ้านเดิมโดยทางลัด ในยุคปัจจุบัน

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written January 16, 2010 on the GodlikeProduction live chat.

The Zetas have said the Earth is being "held". Would you please be specific as what is being held? The moon is still going around the Earth, so that relation is not 'held'. Are we being held in our orbit around the Sun? If so, are all the other planets being 'held'? Is the solar system itself being held? It would seem that moving at thousands of miles per hour, if the Earth were being held then everything else in the solar system would disappear over the horizon as they say, and be gone, and soon the Earth and the Moon would be just by themselves in space.

This is something you can figure out for yourself, but you are being coy. obviously the Earth is still in her orbit, at that fixed distance from the Sun, but is not progressing around the Sun but is rather being pushed backward in her orbit. We say thisfrequently. Obviously, the Moon is still in orbit around the Earth, as you see it there! We have stated that the Moon has a tilted orbit, a more extreme tilt, noted by many. This is not somethingwe do, but which the Moon is doing to try to escape particle flows coming from Planet X. When there is an eclipse, we move the Moon so that those humans who would go insane or panic if the eclipse does not occur are allowed to remain in denial.

Our motherships are right overhead, concealed by the bending of light rays around these motherships so what you see is what is above the ship, not the ship itself.

ในอวกาศไม่ใช่มีแต่ subatomic ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น ยังมีสิ่งอื่นๆอีกกว่า 350 ชนิด และยังมีนอกเหนือจากนั้นที่คุณ Zeta ยังรู้ไปไม่ถึง นักวิทยาศาสตร์ชาวโลกยังรู้เรื่องเกี่ยวกับอวกาศน้อยมาก และยังตั้งสมมุติฐานที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงยังไม่ต้องรู้ในรายละเอียดว่าการย้ายดวงดาวต่างๆทำได้อย่างไร แม้ดาวศุกร์ที่ใหญ่พอๆกับโลกก็ตาม แต่ชาว UFO จะทำในเรื่องเหล่านี้เมื่อได้รับการอนุมัติจาก COW แล้วเท่านั้น และจะทำให้ทางสร้างสรรสังคม

สังเกตคำตอบของคุณ Zeta ต่อเรื่องข่าวหลอกลวงปกปิดของ NASA พบว่า ชาว UFO ที่มาช่วยงานบนโลก มากันเป็นทีมของแต่ละดวงดาว โดยมียานลำแม่มาเป็นยานพี่เลี้ยงอยู่ด้วยตลอดเวลา และยังเคยพาตัวแทนที่เป็นมนุษย์ขึ้นไปเยี่ยมชมยานเหล่านั้นอีกด้วย เช่นคุณ แนนซี่เป็นต้น

Fukushima's Slow Death....ลองมาดูว่าที่นี่ได้รับความช่วยเหลืออย่างไร

The Zetas stated that benign aliens stepped in to prevent the Fukushima nuclear power plants from becoming another Chernobyl, as outlined in Issue 233 of this newsletter on March 20, 2011. But complete protection was not done as a message needed to be sent to the establishment. 

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share