เคล็ดลับการขอความช่วยเหลือ

http://www.ainews1.com/article729.html

คำถามคำตอบต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการขอความช่วยเหลือ ให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอให้หมดคำถาม...จึงเป็นเคล็ดลับสำคัญ ที่น่านำไปพิจารณาอย่างยิ่ง

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written January 16, 2010 on the GodlikeProduction live chat.

The other day I asked the Zetas to help my wife to overcome her reliance on psychotropic drugs for her mental health. She did not know I did that. I was outside and she was about to take a nap inside. At the same time a little gray came into her room and stood next to her and a large gray appeared in her face and entered her body and she jolted. She has had many experiences and loves the Zetas grays and she felt they were examining her. What I want to know is that is this possible? It was instantaneous and I came in the house and she said you are not going to believe what just happened. She told me and I said that I had just asked for that. Any comments? She of course is still on medication, but I was thinking about how there won't be any after the pole shift, and what could we do, so I thought I would ask the Zetas. I had no idea that as I finished asking they were already answering.

Your Call was Service-to-Other in that you were concerned about another, not yourself. Yes, the Call is answered without delay.

ใครที่จับประเด็นได้แล้วลองนำไปทำดูได้

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share