การออกแบบยีนส์ใน DNA

http://www.ainews1.com/article734.html

คุณ Zeta พูดถึงการออกแบบ ยีนส์ต่างๆในร่างกายของมนุษย์ โดยยกตัวอย่างว่าในร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าสมองส่วนหน้า หรือสมองส่วนหลังก็ดี มนุษย์เคยชินแต่ใช้ส่วนหน้า ส่วนหลังเป็นส่วน subcontious มนุษย์แทบไม่ได้ใช้ ดุจเป็นส่วนเกิน เช่นเดียวกับ ไส้ติ่ง ในระบบลำไส้ของมนุษย์

และคุณ Zeta ยังพูดถึงการออกแบบยีนส์ ในมนุษย์ Hybrids อีกด้วย ที่ธรรมชาติความโหดร้ายรุนแรงจะถูกกดลงไป

ZetaTalk: Recessive Genes
Note: written Oct 15, 1998

Humans have noted, in mapping human genes, that a number of DNA links that are dormant. The number casually noted by humans in no way reflect the vast span of dormant portions in the human physiology. Think merely of the many human brains, in where there are frontal lobes where the conscious resides and a rear brain where the subconscious lies that in essence do not speak to each other or are reluctant to speak to each other. How would this evolve in normal evolution? This was forced upon humankind. There are many, many portions of the human body which are remnants or leftovers, unused. The appendix is one. Your DNA is rift with genes which if allowed to express would horrify and surprise humans.

The hybrids that we are creating will have many dormant genes in them. A clear example is the violent nature of humans, which evolved to allow humans to live on a planet where large predators exist. Were it not for your violent nature, you would not have survived past a couple of generations. We suppress that violent nature in our hybrids, yet those genes exist. Just as you would be horrified to develop tentacles, or a gaping mouth in the center of your stomach, with smacking lips ready to take in whatever might float by, in the future the new hybrids would be horrified to find their dormant violent nature expressing from hidden genes.

เรื่องการออกแบบยีนส์ และ DNA อาจเป็นเรื่องไกล ในอนาคต แต่ใน Earth Transformation และโลกปรับตัวขึ้นสู่ 4th Density สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปมาก ผู้ที่ออกแบบยีนส์ใน DNA ของมนุษย์ได้เช่นคุณ Zeta จึงมีความจำเป็นต่อการออกแบบยีนส์ในมนุษย์พันธุ์ใหม่ ในยุคนั้น หลังจากโลกย้ายขั้วผ่านไปแล้วประมาณ 100 ปี ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ในตัวมนุษย์ยังมีจิตใจภาคโหดร้ายอยู่ เพื่อช่วยดำรงค์เผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ต่อสู่กับสัตว์ร้ายตัวใหญ่ๆกว่ามนุษย์ ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ดำรงค์อยู่ได้ นับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรม ซึ่งพระพุทธองค์แก้ด้วยการแผ่เมตตา เพื่อให้จิตของมนุษย์อ่อนโยนลง เหมาะแก่การงานในการทำวิปัสสนา

ส่วนวิธีการของพระบรมโพธิสัตว์ ในระดับสูงมากๆเช่นหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ นอกจากเน้นด้านการแผ่เมตตาแล้ว หลวงปู่ฯยังติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของหลวงปู่ฯเองแล้ว

คนรุ่นปัจจุบันบางส่วนยังมีโชคดียิ่งไปกว่านั้นอีก โดย พระบรมธรรมบิดา ทรงเปิดเผยทางลัดในการปฏิบัติจิต ในยุคก่อนวิบัติกาลของโลกครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ให้อีก ทำให้ผู้ที่เข้าใจและเข้าถึงเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้จิตใจ และร่างกายของตนเองได้ในทางลัดอีกด้วย เช่นเดียวกับการแนะนำของคุณ Zeta ว่าโลกอนาคต ทาง Council of Worlds ได้ลงมติเอกฉันท์แล้วว่าจะเป็นโลกของผู้มีจิตใจดี คิดถึงตนเองและผู้อื่นอย่างละครึ่งๆ และยังย้ำให้ฟังอีกว่าการร้องขอให้ช่วยผู้อื่นนั้น จะได้รับการตอบสนองแบบทันควัน ไม่ทันสิ้นคำขอด้วยซ้ำไป โดยอาศัยคำถามของผู้ที่ได้ประสบด้วยตนเอง ส่งคำถามเข้ามา และคุณ Zeta จึงเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบ ว่าการกระทำนั้นขอให้ผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตนเอง จึงได้รับความร่วมมือให้การสงเคราะห์โดยทันที และผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ก็สามารถมองเห็นชาว Zeta ที่มาให้การสงเคราะห์อีกด้วย ไมใช่สำคัญหรือรู้สึกเอาเอง

ในยุคของ Transformation มีสิ่งใหม่ๆให้ผู้สนใจติดตามศึกษา เมื่อเข้าใจดีแล้วนำไปลงมือปฏิบัติ ก็จะตระหนักถึงผลดีที่ได้รับด้วยตนเอง

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share