ติดตามข่าวการเตือนภัยล่วงหน้าของ UFO

http://www.ainews1.com/article737

เวลาผ่านไปแล้วครบ 1 ปี (1 ก.ย. 2554) ที่ชาว UFO ได้ส่งสัญญานเตือนภัย ให้แก่ส่วนต่างๆของโลก เวลา 1 ปีอาจเนิ่นนานสำหรับมนุษย์บนโลกนี้ แต่สำหรับผู้อยู่ต่างมิติ ที่มีอายุหลายหมื่นปีไม่คิดเช่นนั้น

UFO Warnings

Issue 199, Sunday, August 22, 2010

Mass sightings of UFO displays do more than announce the alien presence to the populace below, they are transmitting telepathic warnings about pending Earth changes. Recently such displays have occurred over Taiwan, over Victoria on Vancouver Island, and over the twin cities of Minneapolis/St. Paul. A triangular UFO, similar to those seen in Moscow and in China recently, appeared in the skies over Taiwan recently during an intense lightning display. Per the Zetas, the citizens of Taiwan were being warned of a time soon to come when many in Indonesia will be wanting to migrate to dry island on Taiwan, as the tongue of the Eurasian Plate holding Indonesia is being forced down and will sink.


VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=_66ttHyJhuU

ZetaTalk Explanation 8/7/2010: During an intense lightning display, in which the lighting primarily remained up in the atmosphere and did not seem to ground, a pyramid UFO was sighted. In these types of UFO sightings, which get media attention and are seen by many on the ground, there is telepathic communication, warning those below of pending Earth changes. What is the warning for Taiwan? The UFO display was timed to occur during the lightning display so that many would notice, and ponder. Taiwan has been liberal in accepting immigrants, and will be pressed during the coming months to accept more. Indonesia will suffer as the tongue of Indonesia is pushed under the curve of the Indo-Australian plate, and many drowning Indonesians will be looking for a home elsewhere. Those in Taiwan are being told to expect this, and to search their hearts as to how to respond. 

Duet UFO displays on the N American continent on August 8 and 9, 2010 are related by more than date, per the Zetas. Per the Zetas, these very similar displays were warning that spots on the N American continent will react in sympathy when Japan has the anticipated major quakes, 8+ in magnitude, expected prior to the New Madrid adjustment. The first of these displays took place in the skies over Victoria on Vancouver Island, BC on August 8, 2010.

ช่วงระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้านี้ ชาวโลกคงจะพบข่าวช็อคโลก ตามที่คุณ Zeta เอ่ยเอาไว้ในหลายๆแห่ง สังเกตจากข่าวแผ่นดินไหว แผ่นดินเลื่อน ภูเขาไฟปะทุ สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่อง สิ่งที่มนุษย์ขาดข้อมูลก็คือบริเวณใต้ท้องมหาสมุทรลึก ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ท้องทะเลยุบ หดตัว หรือเกิดรอยแยกกว้างขนาดไหน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ที่คุณ Zeta ได้พยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้

ข่าวล่าสุดมีบางคนพบว่า การลอยตัวของ Planet X ยังอยู่ที่เดิม ต้องหลังวันที่ 11 ก.ย. 54 นี้เป็นต้นไปจึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลง ก็ไม่อีกกี่วันแล้ว ก็ลองเฝ้าติดตามต่อไป Planet X ค่อนข้างไวต่อสนามแม่เหล็กที่แวดล้อมดาวดวงนี้ และก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยทันที ทั้งเดินหน้าถอยหลัง และลอยตัวอยู่เฉยๆ ปัจจัยแวดล้อมอาจต่อต้านให้ PX ลอยตัวอยู่เฉยๆเพื่อรอจังหวะเวลา ซึ่งคุณ Zeta พูดอยู่เสมอแม้ทาง NASA จะส่งดาวเทียมขึ้นไปติดตามการเดินทางของ PX มากเพียงไร ก็ไม่สามารถทราบเวลาการโคจรที่แท้จริงได้ การทำตารางการเดินทางให้ตรงกับความเป็นจริงจึงเป็นไปไม่ได้

โดยกว้างๆ ตำแหน่งของ PX อยู่เหนือวงโคจรของดาวศุกร์ ไม่ไกลจากโลกมากนัก และยังชี้ขั้วเหนือมายังโลกทำให้แกนโลกแกว่งวันละรอบ ก่อให้เกิด Earth wobble ตลอดมา แต่ยังไม่เริ่ม Severe Wobble ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแกนพลังงานโลกจะแกว่งวันละ 2 เที่ยวทุกๆ 12 ชั่วโมง ความผันผวนบนโลกคงเดือดร้อนกันไปทั่ว ด้วยฤดูกาลจะเปลี่ยนเป็นฤดูกาลผสม เปลี่ยนแปรไปทุกๆ 2-3 วันแบบสุดขั้ว หนาวไปร้อน ฝนตกเป็นแห้งแล้ง ยากแก่การพยากรณ์ล่วงหน้า ถึงจะพยากรณ์ได้เกษตรกรและพืชพันธุ์ไม้ก็ปรับตัวไม่ทันอยู่ดี ยากแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ สร้างความอดอยากขาดแคลนด้านอาหารให้แก่ชาวโลกทั้งคนและสัตว์เลยทีเดียว

ทั้งนี้อาจเข้าหลักที่ว่า ลมสงบก่อนจะมีพายุใหญ่เกิดขึ้น แต่คราวนี้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กของ PX ไม่ได้ทำให้สิ่งแวดล้อมโลกแปรเปลี่ยนเฉพาะลม ฝน ยังมีการเคลื่อนย้ายของเปลือกโลกทั่วโลกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย โดยแกนโลกและแมกม่าใต้โลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กของ PX

หลังจากมีเหตุการณ์ช็อคโลกเกิดขึ้นแล้ว ค่อยมาต่อรายละเอี่ยดในเว็บเพจนี้ต่อไป

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share