ชาวสิงค์โปร์ติดตามเปลือกโลกทรุดตัว

http://www.ainews1.com/article740.html

ต่อคำถามของชาวสิงค์โปร์ ถามคุณ Zeta ถึง ผลการประชุมลับเฉพาะกลุ่ม ที่คุณ แนนซี่และตัวแทนชาวต่างดาว ได้เข้าร่วมฟั้งคำชี้แจง ในการนำเสนอภาพ ลอยตัว 3 มิติ ต่อเหตุการณ์หลักๆของโลกอนาคต ที่จะปรากฏต่อๆไป

Thanks for your information on earth changes. I read that during your holographic presentation in November 2009, you saw that the western edge of the Pacific plate will subduct thus raising the eastern side of the Indian-Australia plate, with an additional tipping of its sideway (which I believe to be along the Java Trench), and most of the Indonesian islands will then sink. The sinking of the Indonesia islands will be one of the many events that leads us to the 7 of 10. I will like to know will Singapore (and Peninsula Malaysia) be submerged too during this 7 of 10, which is prior to the pole shift? Considering the fact that Singapore is very near to Indonesia (Sumatra island) and could be easily mistaken to be part of its island. (I know Singapore, together with Vietnam and Thailand will be submerged after the poles shift when the polars melt.)


Singapore, as well as the large islands of Indonesia and the Malaysia are riding on the tongue of the Eurasian Plate. These will all suffer when the plate movement described as part of the Holographic presentation Nancy was privy to on November, 2009 occurs. Where this has been included as a pending large plate movement, we did not specify just what of the holographic presentation would be included in a move to a 7 of 10 stage, nor are we allowed to do so. We were only allowed to state that one or more of the plate movements described would happen by the end of 2010, when a 7 of 10 would have arrived, and that a 7 of 10 would "shock the world" so that there would be no doubt it had arrived. New Guinea, however, rides on the Indo-Australian Plate and will if anything get a bump up in elevation due to the plate tilting. 

To what extent will the islands on the tongue suffer during the plate movements described? Sumatra and Java of course ride at the edge of the plate, and are land masses rather than seabed because of the subduction pressure. Rock has been scrapped off the tongue as it subducted, creating mountains from this jumble. Sumatra and Java are not, thus what is assumed to be solid rock but is a clutter, a jumble, and can thus easily shift under sufficient pressure. The Malaysia peninsula is lowland, and any reduction in sea level is devastating. Singapore thus shares in a dual tragedy, situated between a crumbling Sumatra and a sinking Malaysia. Sumatra and Java will not sink entirely, as they have high ground, high mountains. Borneo likewise has high ground, and this will survive even the scouring of the water wash from the Pacific during the hour of the pole shift. But during the plate movement that will push some islands in Indonesia down, many small islands, and the coastlines of larger islands, will experience a loss of sea level, suddenly. In that Singapore is situated on lowland, it too will becomes suddenly flooded.

นอกจากประเทศ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ และมาเลย์เซีย จะมีแผ่นดินทรุดจม เนื่องจากการเคลื่อนไหวของแผ่นออสเตรเลีย-อินโดนีเซีย แล้ว สูงขึ้นมาถึงประเทศไทย และจีน ก็จะทรุดตัวด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าน้อยกว่าสิงค์โปร์และมาเลย์เซีย

พื้นที่สีแดง ที่จะปรากฏการทรุดตัวให้เห็นชัดเจน

ข่าวล่วงหน้าเหล่านี้จะช่วยสะท้อนความเป็นไปของเปลือกโลกที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทย และข่าวน้ำท่วมพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย ซึ่งท้องถิ่นที่เคยมีน้ำท่วมจะเกิดน้ำท่วมหนักกว่าคราวก่อนๆ เนื่องจากสภาพพื้นที่ได้ทรุดตัว ในบริเวณกว้าง บริเวณไหนที่เคยทรุดตัวอยู่ก่อนก็จะแสดงอาการน้ำท่วมมากยิ่งขึ้น ส่วนที่ยังไม่เกิดน้ำท่วมก็มิได้หมายความว่าจะไม่เกิดการทรุดตุว เพียงแต่ว่าการป้องกันยังใช้ได้ดีอยู่ หรือโซนนั้นๆอยู่ในพื้นที่สูงยังไม่ถึงคิว

และการทรุดตัวของเปลือกโลกในแต่ละแห่ง ยังไม่เท่ากันอีกด้วย และบางแห่งโก่งตัว เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยอยู่ในโซนแผ่นเปลือกโลกยืด มีทั้งการโก่งตัวและทรุดตัว เอียงไปทางก้นมหาสมุทรแปซิฟิค ที่กำลังมีการหดตัว ส่งผลให้แผ่นทวีปออสเตรเลียทางฝั่งตะวันออกมีการลอยตัว ท้องทะเลอืดสูงขึ้นวันละ 21 ฟุตตามที่เป็นข่าวเมื่อปลายปี 2010

ปัจจุบันการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก มีการชะลอตัวไปประมาณ 8 เดือน ที่คาดว่าจะเกิดข่าวใหญ่เมื่อปลายปี 2010 ก็ผ่านมาแล้ว ส่วนปลายปี 2011 นี้จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ยังไม่มีใครตอบได้ และคุณ Zeta ก็ไม่ได้ให้คำตอบบอกกำหนดเวลาที่แน่นอน เพียงบอกว่าให้คอยสังเกตต่อไป อาการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนโลกที่จะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับ จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเวลาที่จะเกิดโลกย้ายขั้วนั้น ใกล้เข้ามา

ZetaTalk Chat Q&A for December 11, 2010

Where water rolls inland and is blocked, it will seek to go around hills and rush into inland valleys and the like, and this will bring turmoil of course, turbulent water, boiling water, arriving not only from the coast but also from inland valleys. This is our prediction for the 7 of 10, but the pole shift brings a far worse situation of course. Though there will be earthquakes proceeding and accompanying the sinking of the tongue holding Indonesia, it will not require great quakes to allow the tongue to slide. Thus the sinking will be unexpected, as the quakes will not be that notable. It is a slide, not a jolting, that will occur, and it will take place rapidly.

สภาพการทรุดตัวของเปลือกโลก ในโซนปลายแหลมของแผ่น ยูเรเชี่ยน ตั้งแต่ประเทศจีนตอนใต้ลงมาถึง อินโดนีเซีย ดังรายละเอียดที่คุณ Zeta วิเคราะห์เอาไว้ ตรงกันกับสิ่งที่พระแม่กวนอิม เป็นห่วง และได้ทรงนำมาเตือนสติบรรดาลูกหลานทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งจะประสบสิ่งไม่คาดคิดอย่างเงียบๆ ไม่มีสัญญานเตือนใดๆล่วงหน้า ท่านจึงเตือนให้รีบอพยพเคลื่อนย้ายออกจาก ทำเลทางภาคใต้โดยเร็ว

ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมีมากมาย หลายพันหลายหมื่นปัจจัย ที่คุณ Zeta นำมาประมวลร่วมกัน เพื่อใช้พยากรณ์เหตุการณ์อนาคต ในแต่ละรายการ แม้กระนั้นคุณ Zeta ก็ยอมรับว่าจะไม่ตรงทั้ง 100 % แต่ที่ผ่านมาก็มีความแม่นยำสูง

ก็นับว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกัน สำหรับผู้ที่เกิดและอาศัย ทำเลเหล่านี้มาตั้งแต่เกิด ไม่ทราบว่าทำไมจะต้องมาเกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้ และส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจวงจรการโคจรของ Planet X และก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์อีกด้านหนึ่งของ PX ที่มาช่วยปรับสมดุลพลังงานให้โลกใหม่ เพื่อให้สรรพสัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เมื่อกาแลกซี่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุริยจักรวาล และดวงอาทิตย์ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานยุคใหม่กันเรียบร้อยแล้ว ยังเหลืออยู่แต่โลก ที่กำลังจะปรับตัวตามไป ซึ่งคุณ Zeta เรียกว่า Earth Transformation เป็นคำรวมของหลายๆสิ่ง ตั้งแต่กาแลกซี่ต่างๆลงมาจนถึงโลกมนุษย์ใบนี้ ซึ่งคุณ Zeta อยู่มาและคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมาตั้งแต่มนุษย์ยังไม่เป็นตัว ซึ่งเกินล้านๆปีทีเดียว จะเรียกว่ายิ่งกว่าพ่อเกิดแม่เกิดก็คงไม่ผิด ที่มีความห่วงใยในชีวิตของมนุษย์ตลอดมา ยินดีตอบปัญหาสารพัดแขนงวิชาทีเดียว

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share