ภาวะโลกและสหายอีก 2 ดวงตกในถ้วยเอ๊ดดี้

http://www.ainews1.com/article742.html

เมื่อตอนปี 2003 โลกและดาวศุกร์ และดาวดำคู่แฝดโลก ทั้ง 3 ดวงเคยโคจรเข้าไปในถ้วยเอ๊ดดี้กันมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อดาวทั้ง 3 ดวงขนาดไล่เรี่ยกันมาอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ ซึ่งมี Planet X เคลื่อนตัวเข้ามาบังสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ไว้ ทับวงโคจรของดาวทั้ง 3 ดวง ภายในถ้วยจึงคล้ายหลุมน้ำวนหลังหลักที่ปักในลำธาร สิ่งของที่ลอยลงไปในหลุมนี้จะไม่เคลื่อนตัวตามกระแสน้ำต่อไป คงหมุนวนไปตามกระแสน้ำในหลุมนั้นอยู่นานทีเดียว

ดาวทุกดวงมีสนามแม่เหล็กหรือ Particle Flow ไหลออกจากขั้วเหนือตลอดเวลา และมี สนามแม่เหล็กส่วนหนึ่งไหลอ้อมดาวมาเข้าที่ขั้วใต้ตามปกติ หากดาวหลายดวงขนาดเท่าๆกันมาตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ สนามแม่เหล็กรอบๆดาวเหล่านี้จะแปรปรวน และเกิดความวิกฤตต่างๆไม่น้อย ในภาวะนั้นเป็นภาวะของ Severe wobble ที่เกิดขึ้นกับโลก มีความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กทั้งในแกนโลก รอบโลกมากมาย ปัจจุบันสนามแม่เหล็กโลกอยู่ในภาวะ Wobble ยังปรากฏอาการผิดปกติต่างๆทั่วโลกขนาดนี้ แล้วเมื่อเข้าไปภาวะ severe wobble นั้นความเลวร้ายในสิ่งแวดล้อมโลก และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกจะรุนแรงขนาดไหน ลองแวะศึกษาลิงค์นี้ดู

ส่วนภาวะในถ้วยเอ๊ดดี้ จะเป็นอย่างไรบ้าง ลองมาฟังคำอธิบายของคุณ Zeta

ZetaTalk: High Drama
written April 29, 2010

A video taken of the night sky just after sundown on April 26, 2010 at 9:30 pm EST, shows Venus to be huge. The YouTube video http://www.youtube.com/watch?v=jUj4sn_J1ys has captured the Pleiades too. 
 
Comments from others indicate this size has been seen naked eye lately. 
[and from another] What i'm seeing in the Western sky for 7 months seems to be getting very large to me. So, to me? it appears to be getting closer to us. [and from another] I've never seen something so bright other then the Sun and Moon in the sky. It appears in the same spot. West over NYC after the sun is down. [and from another]Last night before Calgary (where I reside) had overcast at night Venus was massive!

And what of our own role in simulating the normal appearance of Venus in the sky? We had admitted to the Council's role in this, along with moving the Moon or bending light rays to effect an Eclipse that would be closely watched by mankind. Will these practices start to slip, in pace with the establishment's weakened hand? It is now the view of the Council of Worlds that some evidence that matters are not normal be allowed into the public view. Much drama can be anticipated. Venus is currently being pushed back and forth, within the eddy flow cup in front of Planet X. But as Planet X approaches, tightening the distance between itself and the Earth, the three planets caught in the cup will be squeezed closer together. Depending upon the opinion of the Council, man may find Venus outside its orbit and looming close to the Earth. The Dark Twin is currently being pressed further behind the Earth, squeezed out of their shared orbit to be somewhat behind the Earth. The angle for reflected sunlight thus will change, so that it might again reflect the bluish light with flashes of yellow seen then it first emerged from behind the Sun.

หลังจากได้อ่านแล้ว จะทราบว่าชาว UFO ได้ปฏิบัติงานช่วยโลกยามคับขันมากเพียงใด ต้องใช้เทคโนโลยี่ที่มีอยู่ เคลื่อนย้ายทั้งดาวศุกร์ และดวงจันทร์ของโลก ให้เข้าที่เข้าทาง และยังต้องใช้พลังงานความร้อนระดับ 4 พันองศาช่วยขจัดรังสีนิวเคลียร์ ให้โลกมนุษย์ยังพออยู่ไปได้อีกด้วย

ผู้สร้างปัญหาให้แก่สังคม ก็ตั้งหน้าทำโดยไม่รู้วิธีควบคุม พวกเหล่านี้ตายแล้วจะถูกนำตัวไปกักบริเวณที่ดาวดวงไหนกันบ้าง คงจะไม่สบายเหมือนเกิดเป็นคนนะ ส่วนผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมที่ดีก็พลอยต้องมีภารกิจเพิ่มไปด้วย โลกยังมีทั้ง 2 ด้านอยู่ตลอดไป ให้ผู้ที่เกิดมาได้หยิบเอามาพิจารณา ให้เกิดประโยชน์ตนและผู้อื่น

ส่วนผู้ที่ตระหนักดีแล้ว ก็สามารถใช้ช่วงเวลาของตนเอง ช่วยเพื่อนสรรพสัตว์ทั่วอนันต์จักรวาล ที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ ได้ตลอดเวลา ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ จะได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share