Trio in the Cup?

http://www.ainews1.com/article744.html

ข่าวนี้ผู้ที่ติดตามรายละเอียดจากคุณ Zeta ต้องการทราบมาโดยตลอด ระหว่างการ Retrograde ของ Planet X นั้นเลื้อยไปถึงไหนแล้ว และใกล้เข้ามาที่ Ecliptic แล้วเพียงใด ซึ่งกลุ่มของ Planet X มีขนาดใหญ่เมื่อรวมดวงจันทร์ ฝุ่นและขยะในบริเวณหางที่ยาวมาก ที่ Complex ของ PX จะเลื่อนเข้ามาบังแนวเส้นแรงแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ที่ส่งออกมาตามปกติ ทำให้ดาวโลก ดาวศุกร์ และดาวดำคู่แฝดของโลก ล้วนมีขนาดใกล้เคียงกัน โคจรเข้าไปอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ ที่เกิดจาก PX  ต่อไปนี้เป็นการตอบคำถามของคุณ Zeta เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เมื่อ  April 10, 2010 

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written April 10, 2010 on the GodlikeProduction live chat.

So, the dark twin was photographed next to the full moon on March 30th. That means that every clear night we can look to the area of Libra-Scorpio and see it, and photograph it again? [and from another] Dark Twin or what ever you call it. I mean we been being told its close for how many years now? You show pictures that say its really close again. Well Zeta's when the heck is it getting here? When is it going to do all this damage and pole shift? Seems its been flying around close for years now and nothing. Not a thing. So why do you lie to us so much?

We have been asked for the RA and Dec, the location of the Dark Twin, in the past and declined, stating that it would be in another spot before Nancy could type the answer. Both the Dark Twin and Venus are at present caught in the cup, caught in the eddy flow of particles flowing around from behind Planet X such that the eddy flow acts like pincers. These 3 planets, of nearly equal size, are pressed together. Venus is moved back and forth to simulate a natural orbit in the view from Earth, or light rays are bent so that humans on Earth think this to be the case. The Dark Twin is not a concern as it is a black hunk of rock and absorbs almost all light. From the photos taken on March 30, which we have verified as real and true, is it slightly outside the orbit of Earth, pushed there by the Repulsion Force to evade bumping into the Earth. The Earth is meanwhile trying to evade the oncoming Planet X, trying to move to the left, backwards in her orbit, to do so. This is a dynamic situations, ever changing. Planets are bouncing around! Even Planet X dithers in how far it points its N Pole at the Earth, for various reasons. Certainly, looking in the general direction should be encouraged, however....DT จะโคจรไล่หลังโลกได้ เมื่อโลกเริ่มหยุดโคจรรอบดวงอาทิตย์ เนื่องจากถูกพลังงานสนามแม่เหล็กของ PX ผลักดัน ถ้ารุนแรงมากโลกก็จะเดินถอยหลัง DT ก็จะโคจรไล่ตามทันโลก ซึ่งมาตกในถ้วยเอ๊ดดี้เสียก่อน

เมื่อ 2008 มีคำถามเกี่ยวกับ PX ดังนี้

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written March 22, 2008 on the GodlikeProduction live chat.

Will we soon observe any regular, patterned disruptions to earth like the periodic sweeping arms of the sun that used to magnetically jolt the entire earth? The regularity of such events was beginning to cause many to wonder.

As we have explained the Earth is currently in lockdown with Planet X, which is coming at the Earth like a crab with pincers on either side. The Earth is more crowded in this pinch than formerly, with Venus and the Dark Twin both in the pinch, so a ricochet is not occurring because movement is not possible. In the past, it was this ricochet, bouncing around in the pinch, which caused the sweep dynamics. Instead, we have a tightly held Earth being jolted back and forth in a violent wobble. This has manifested weather wobbles, severe weather changes with tornadoes and hurricane force winds out of season and occurring in places not expecting them and occurring more frequently. The Earth plates are under more stress, and earthquakes are on the increase as are stretch disasters....violent wobble กำลังก้ำกึ่งอยู่ในปัจจุบัน severe weather กำลังเกิดขึ้น ทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และทางอเมริกาใต้  (6 ก.ย. 54)

เท่าที่ทราบถ้วยเอ๊ดดี้นี้ ไม่ได้คงที่ Planet X จะพยายามเลื่อนใกล้เข้ามาที่ดาวทั้ง 3 ดวงตลอดเวลาที่โอกาสเปิด สภาพคีมก้ามปูหรือถ้วยเอ๊ดดี้ก็จะบีบกระชับขึ้นเรื่อยๆ ส่งพลังงานสนามแม่เหล็กตรงมาก่อกวนดาวทั้ง 3 ดวง ให้เกิดปฏิกิริยาโดยตรง และเกิดปฏิกิริยาต่อกัน ที่มารวมกลุ่มกันอยู่ในที่จำกัด ซึ่งอาการ Wobble ของโลกจะเป็นตัวชี้บอก ว่ามีความรุนแรงในภัยธรรมชาตินาๆชนิด อย่างไรบ้าง ซึ่งจะเข้มข้นขึ้นไปตลอด จนกระทั่งบีบเอาดาวศุกร์ และดาวดำคู่แฝดโลกให้หลุดออกไปจาก ถ้วยเอ๊ดดี้

เมื่อเหลือตัวต่อตัว ปรากฏการณ์ที่รุนแรงในขั้น severe wobble บนโลกทั้งใบ จะเริ่มขึ้นทันที

ในเดือน มีนาคม 2555 น่าจะมีดาวเทียมสื่อสารเริ่มตกเสียหายมากขึ้นจากเศษขยะดาวหางมาพุ่งชน การสื่อสารโดยอาศัยดาวเทียมจะเริ่มได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึง 20 พฤษภาคม 55 และเมื่อ severe wobble เริ่มปรากฏสายเคเบิลใต้น้ำทั่วโลกจะเริ่มเสียหาย การสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้น้ำเริ่มติดขัด

การติดต่อส่งข่าวผู้เกี่ยวข้องเริ่มใช้ไม่ได้ ดังนั้นต้องนัดหมายชี้แนะบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนๆเอาไว้ล่วงหน้า...เห็นอาการผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นอย่างไร ให้ออกเดินทางไปสู่ที่นัดหมายหลบภัยทันที ไม่ต้องรอการเตือนจากผู้อยู่ปลายทางอีกต่อไป ต้องพึ่งตนเองเนื่องจากการสื่อสารอาจขัดข้องไม่สามารถติดต่อกันได้อีก

สำหรับเส้นทางการเดินทาง ควรศึกษาเอาไว้ หลายเส้นทาง หากเส้นใดใช้การไม่ได้ จะได้เลี่ยงไปทางอื่น แม้ว่าระยะทางอาจยาวกว่าก็ตาม

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share